shkolaw.in.ua 1
4.5.1. Заходи щодо соціального захисту населення


Зміст заходу

Терміни виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію,

тис. грн.

Очікуваний результат

Всього

в тому числі

держ. бюджет


міський бюджет

рай. бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. Оздоровлення пенсіонерів у

міському комплексі "Ветеран», всього – 5120 чол.

у тому числі по пансіонатам:

- Будьоннівському – 1680 чол.

- Ленінському – 1760 чол.

- Кіровському - 1680 чол.

Протягом

року


Управління праці та соціальних питань міської ради

10012,08318,0
1694,0

Соціально-побутова підтримка пенсіонерів, ветеранів та інвалідів


  1. Оздоровлення самотніх і

малозабезпечених громадян у міському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (1440 чол.)

Протягом року

Управління праці та соціальних питань міської ради

1517,4
1422,4
95,0

Соціально-побутова підтримка самотніх непрацездатних громадян та пенсіонерів

  1. Надання права проживання та побутових послуг громадянам без реєстрації в притулку для тимчасового проживання та реабілітації бездомних осіб (450 чол.),

  • у тому числі забезпечення постійної роботи відділу обліку бездомних громадян по р-нам міста
Протягом року

Управління праці та соціальних питань міської ради

486,6
486,6Створення побутових умов для бездомних осіб, ведення обліку бездомних громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Постійне обслуговування самотніх непрацездатних громадян районними територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян та розвиток нових форм обслуговування і покращення умов


Протягом рокуВиконкоми районних в місті рад11992,5

11826,8

165,7

Соціально-побутова допомога самотнім непрацездатним громадянам


5. Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам (10,5 тис.осіб)

- у тому числі надання щомісячної допомоги мешканцям міста, котрі досягли 100 та більше років (25 осіб)

Протягом року

Управління праці та соці- альних питань міської ради, районні в місті ради

1575,9

255,5

792,4

528,0Матеріальна підтримка незаможних громадян

6. Надання безкоштовного обслуговування малозабезпеченим громадянам у міському центрі соціально-побутових послуг,


у тому числі:

  • ремонт взуття - 7000

  • перукарські послуги - 6700

  • ремонт одягу – 1100

Протягом року

Управління праці та соціальних питань міської ради280,1
280,1Матеріально-побутова підтримка малозабезпечених громадян

7. Проведення благодійних акцій до пам'ятних і святкових дат

у тому числі - акція «Ти можеш


їм допомогти»


Лютий, квітень,

травень, серпень, жовтень,

листопад, грудень

Управління праці та соціальних питань міської ради, районні в місті ради

203,2
32,1171,1

Надання допомоги соціальним групам населення до пам’ятних і святкових дат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8. Соціально-побутове забезпечення малозабезпечених та пільгових категорій громадян – всього,

- у тому числі з обласного бюджету

з них:

Постійно

Управління праці та соціальних питань міської ради, районних в місті рад

2263,9


440,3
106,0

1717,6Соціально-побутова підтримка соціальних груп у частині надання

додаткових пільг і послуг

  • пільги інвалідам по зору,

у тому числі з обласного бюджету812,0

440,3371,7- пільги сім’ям воїнів, що загинули в Афганістані та інших країнах83,883,8- вугілля малозабезпеченим451,0451,0- поховання безрідних72,4


72,4- допомога на поховання282,8282,8  • фінансова підтримка

громадських організацій561,9


106,0


455,99. Проведення своєчасних розрахунків щодо надання пільг ветеранам війни, праці, військової служби і ветеранів ОВС, постраждалих на ЧАЕС, дітям війни, інших пільгових категорій громадянПостійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад,

управління праці та соціальних питань міської ради
206742,8


206742,8


Забезпечення виконання законодавства щодо гарантій і пільг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10. Надання пільг на тверде побутове паливо згідно ст.48 Гірничого Закону України – 1060 осіб

Постійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

2440,4

2440,4


Забезпечення виконання законодавства щодо гарантій і пільг

11. Проведення службами субсидій своєчасних розрахунків на покриття витрат житлово-комунальним підприємствам (16974 сімей)


Постійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

29851,0

29851,0


Забезпечення підтримки населення щодо сплати житлово-комунальних послуг

12. Проведення своєчасного надання субсидій на тверде паливо ( 307 осіб)

Постійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

195,6

195,6


Підтримка малозабезпече-них сімей

13. Забезпечення своєчасного надання державної допомоги сім’ям з дітьми – 63991 сімейПостійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

351535,7

351535,7


Підтримка сімей з дітьми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14. Забезпечення своєчасного надання державної социальної допомоги малозабезпеченим сім`ям – 2105 сімей


Постійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

3629,8

3629,8


Підтримка ма- лозабезпечених сімей

15. Забезпечення своєчасного надання державної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – 5807 чол.

Постійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

59781,8

59781,8


Підтримка інвалідів з дитинства і дітей-інвалідів

16. Забезпечення своєчасного надання державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо – 1340 одержувачівПостійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

3498,2

3498,2


Підтримка дітей з неповних сімей

17. Забезпечення своєчасного надання компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку – 1517 чол.


Постійно

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад
1121,6


1121,6
Підтримка сімей, у яких лежачі хворі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18. Забезпечення своєчасних виплат компенсацій згідно з ст.43,48 Гірничого Закону України (9513осіб)

Протягом року

Управління праці і соціаль-ного захисту населення районних в місті рад

10586,8

10586,8


Соціальна підт-римка ветеранів шахтарскої праці

19. Забезпечення своєчасного надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , грошового забез-печення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дітячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом “гроши ходять за дитиною” (20 сім.)

Протягом року

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

1572,4

1572,4

Соціальна підтримка дітей-сиріт


20. Забезпечення своєчасної виплати щомісячної допомоги учням профтехзакладів та студентам вищих навчальних закладів 1-4 ступеня акредидації з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, що знаходяться на повному державному забезпеченні (1402 чол.), обласний бюджет

Протягом року

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

1607,8

Соціальна підтримка дітей-сиріт

  1. Забезпечення надання

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня” ( 19 чол.)


Протягом року

Управління праці і соціаль- ного захисту населення районних в місті рад

178,8

178,8


Матеріальна під-тримка людей, які мають особливі заслуги перед Україною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22. Забезпечення своєчасних виплат державної допомоги особам, які здійснюють догляд за психічнохво-рими інвалідами 1 чи 2 групи (17 осіб), обласний бюджет

Протягом року


Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад

11,1

Соціальна підтримка мало-забезбечених сімей

23. Забезпечення виконання Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення “Безбар’єрне місто”, передбачених на 2010 рік

Протягом року

Районні в місті ради, відділи і управління міської ради

916,0235,0

681,0

Створення умов інвалідам для безперешкодного доступу до об’єктів інвалідів

24. Забезпечення постійної роботи міського центру реабілітації дітей-інвалідів “З надією на майбутне”


Протягом року

Управління праці та соціальних питань міської ради

1761,5
1761,5Реабілітація дітей-інвалідів

25. Розгляд питання щодо виділення коштів на придбання комп’ютерної техніки та друкуючих пристроїв в управління праці та соціального захисту населення районних в місті радПротягом року

Районні в місті ради

237,8
237,8
Щомісячне виготовлення документів на виплату соціальних допоміг та компенсаційних виплат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26. Участь у спільному зі Світовим банком проекті “Удосконалення системи соціальної допомоги”


Протягом року

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад
Запровадження сучасних стан- дартів в обслуго- ванні населення
27. Забезпечення наявності банку даних самотніх непрацездатних громадян, які потребують соціальну допомогу

Березень

Районні в місті ради
Можливість оперативної допомоги самотнім пенсіонерам і інвалідам
28. Ведення бази даних інвалідів, які потребують працевлаштування та сприяння їх працевлаштуванню

Протягом року


Районні в місті ради
Рішення питань працевлаштування інвалідів
29. Розвиток програмного комплексу “Праця”
Протягом року

Управління праці і соціального захисту населення районних в місті рад, управління праці та соціальних питань міської ради

46,146,1
Обмін інформацією через електронну пошту
30. Проведення поточних ремонтів управлінь праці і соціального захисту населення районних в м.Донецькі рад

Протягом року

Районні в місті ради

320,1320,1
Поліпшення умов обслуговування населення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31. Технічне обслуговування та підтримка комп`ютерної та телекомунікаційної системи
Протягом року

Районні в місті ради,

Управління праці та соціальних питань міської ради
Обмін інформацією через електронну пошту
32. Забеспечення постійної роботи мобільних офісів
Протягом року

Петровська, Пролетарська районні в місті ради


Створення зручних умов населенню при обслугованні соціальними закладами
33. Надання гуманітарної допомоги малозабезпеченим громадянам – 5,6 тис.сімей.

Протягом року

Донецький міський фонд соціального захисту та милосердя
Підтримка малозабезпече-них сімей
34. Надання безкоштовних обідів найбільш малозабезпеченим мешканцям міста – 8,0 тис.обідів

Протягом року

Донецький міський фонд соціального захисту та милосердя

125,2


0,9

124,3

Підтримка малозабезпече-них сімей
ВСЬОГО:


у тому числі обласний бюджет704492,1


2059,2


670268,8

13200,0


16033,0


2931,1