shkolaw.in.ua 1

Тема уроку: Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота

10 «Робота з текстовими фрагментами».


Мета уроку: розглянути методи форматування шрифтів і абзаців та методи роботи зі стилями; ввести поняття форматування тексту, стилю, авто формату; сформувати вміння форматувати текст, використовувати стандартні та створювати власні стилі, працювати з командами, що знаходяться в пункті Формат, встановлювати границі та заливку.


Обладнання та програмне забезпечення: текстовий процесор Word2007, комп’ютерна презентація до уроку, підручник «Інформатика. 9 клас» авт. І.О.Завадський, І.В.Стеценко, О.М.Левченко, роздатковий матеріал.


Хід уроку.

І. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань (5 хв.)


 • Робота з довідковою системою текстового процесора Word:

 1. Завантажити текстовий процесор Word.

 2. Використовуючи довідкову систему, знайти та скопіювати у свій документ інформацію про:

 • Форматування знаків, зміну кольору шрифту (1 машина);

 • Форматування абзаців, вирівнювання тексту по центру (2 машина);

 • Буквицю (3 машина);

 • Табуляцію (4 машина);

 • Список (5 машина);

 • Автоформат (6 машина).

 1. Відповіді на запитання виділити різними кольорами (підбір кольорів довільний).


ІІ. Вивчення нового матеріалу (15 хв.)

 • Учням роздаються пам’ятки (додаток 1), вчитель кожен пункт пояснює та демонструє на комп’ютері, використовуючи локальну мережу.

Необхідно пояснити учням, що форматування доцільніше виконувати після введення всього тексту або великого його фрагмента.

(Далі використовується комп’ютерна презентація для унаочнення подачі теоретичного матеріалу:


 • Слайди 1-5 – робота зі шрифтами:

 • Слайд 1 – параметри шрифтів;

 • Слайд 2 – розмір шрифту;

 • Слайд 3 – Спеціальні ефекти;

 • Слайд 4 – колір шрифту;

 • Слайд 5 – шрифти з графічними зображеннями).

Якщо потрібно оформити список, Wordдає можливість їх маркувати символами або нумерувати як цифрами, так і літерами. На панелі форматування є кнопки Маркер, Нумерація та Багаторівневий список Необхідно лише вибрати символ для маркування або вид нумерації.

(Слайди 6-8 – приклади списків).

Для швидкого оформлення тексту дуже зручно використовувати стилі.

(Слайд 9 – стиль;

Слайд 10 – типи стилів).

Використання стилів дає змогу однією дією відразу змінити значення кількох властивостей тексту. Наприклад, деякий стиль форматування містить такі значення властивостей абзацу: розмір символів 16 пунктів, шрифт Arial, колір зелений, вирівнювання по центру, полуторний міжрядковий інтервал. Застосування цього стилю для форматування абзацу тексту здійснюється виконанням всього лише однієї дії замість п’яти.

При збереженні документа з ним автоматично зберігаються і застосовані стилі, тобто за подальшого відкриття документа (навіть на інших комп’ютерах) зовнішній вигляд документа не буде змінюватися.

Для застосування стилів потрібно:

 • виділити текстовий об’єкт, до якого застосовуватиметься стиль, - абзац, символи, таблицю або список;

 • виконати послідовність дій: на панелі інструментів четверта колонка Стилі. Переглянути список запропонованих стилів і вибрати потрібний.

Для того, щоб розташувати деякі об’єкти тексту в певному місці рядка, використовують табуляцію. При табуляції простір між об’єктами в рядку можна заповнити послідовністю деяких символів 9крапками, тире, підкресленням тощо).


Для переміщення курсору в наступну позицію табуляції використовують клавішу Tab (їй відповідає недрукований знак ). При натисканні на цю клавішу курсор переміщується вздовж рядка на деяку відстань. За замовчуванням ця відстань становить 1,25 см.

IІІ. Практична робота №10. Інструктаж з техніки безпеки (20 хв.).

Для виконання практичної роботи користуйтеся порядком виконання роботи на сторінках 255-257 підручника.


ІV. Засвоєння вивченого теоретичного матеріалу (3 хв.)


 • Фронтальне опитування:

 • Який список називають маркованим?

 • Який список називають нумерованим?

 • Як промаркувати або пронумерувати список?

 • Як змінити маркер списку на інший?

 • Як працювати з багаторівневими списками?

 • Як змінити шрифт?

 • Які існують параметри шрифта?V. Домашнє завдання (1 хв.).

 1. Опрацювати §25 підручника – стор.251-257.

 2. Записати в зошити висновки – стор.257-258.

 3. Початковий рівень – дати відповіді на контрольні запитання 1-3.

 4. Середній рівень – дати відповіді на контрольні запитання 1-6.

 5. Достатній рівень – дати відповіді на питання для роздумів.

 6. Високий рівень – виконати завдання для досліджень.


VI. Підбиття підсумків уроку (1 хв.).

Оголошення оцінок.