shkolaw.in.ua 1

Додаток 2

до наказу Управління Луганської міської ради

з питань побутового, торговельного обслуговування,

громадського харчування та захисту прав споживачів

від «09»_08__ 2011 № _256_

«Про затвердження стандартів надання

адміністративних послуг»


СТАНДАРТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

«Надання згоди на розміщення об’єктів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території об’єктів благоустрою у м. Луганську»

з/п

Розділ Стандарту

Зміст Розділу Стандарту

1

Реквізити органу, що здійснює надання адміністративної послуги

Управління Луганської міської ради з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування та захисту прав споживачів (далі - адміністративний орган), 91016, м. Луганськ, вул. Коцюбінского, 14, кабінети 406, 408, 435, адреса електронної пошти: torgovlya@gorsovet.lugansk.ua

2

Нормативно-правові акти, які стосуються надання адміністративної послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджені Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996  N 369, Правила благоустрою території м. Луганська, затверджені рішенням Луганської міської ради від 29.07.2011 №12/4, Порядок встановлення на території об’єктів благоустрою у м. Луганську місць для розміщення об’єктів пересувної дрібнороздібної торговельної мережі та надання згоди на їх розміщення, встановлений рішенням Луганської міської ради від 30.06.2011 № 10/6 (далі за текстом – Порядок).


3

Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи (далі - одержувачі)


4

Терміни, що вживаються у Стандарті

В цьому Стандарті терміни вживаються в такому значенні:

Згода на розміщення об’єктів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території об’єктів благоустрою у м. Луганську – документ, який підтверджує право одержувача на розміщення об’єктів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (далі – об’єктів торгівлі) на території об’єктів благоустрою у м. Луганську

Об’єкти пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі:

1) автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, автокафе, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки тощо), розноски, лотки, столики, палатки, намети, тощо.

2) літні майданчики- група (комплекс) (тобто декілька) пересувних засобів, зазначених у п. 1 Розділу 3 цього Стандарту.


Об’єкти благоустрою:

1)  території загального користування:

-  парки (гідропарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

- майдани, площі, бульвари, проспекти;

- вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

- місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів;

- мости, шляхопроводи, пішохідні переходи;


-місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;

- інші території загального користування в межах міста Луганська;

2) прибудинкові території;

3) території будівель  та споруд інженерного   захисту  територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах міста Луганська.


5

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги1) Для отримання згоди на розміщення об’єктів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території об’єктів благоустрою у м. Луганську (далі - згода) одержувач подає до адміністративного органу заяву встановленого зразка (Додаток 1 до цього Стандарту).


До заяви, крім випадків, передбачених у п.п. 2, 3 Розділу 5 цього Стандарту, додаються наступні документи:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- відповідні документи (погодження, висновок) органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо розміщення об’єкту торгівлі на відповідній земельній ділянці та щодо асортиментного переліку товарів, реалізацію яких одержувач передбачає здійснювати через вказаний об’єкт;

-узгодження відповідного органу Державтоінспекції;

- погодження (узгодження, тощо) інших органів, передбачені діючим законодавством;

- плани земельних ділянок з нанесенням та позначенням на них Управлінням архітектури та містобудування Луганської міської ради меж та площ місць розміщення об’єктів торгівлі, погоджені (плани) вказаним управлінням;

- довідка Управління Луганської міської ради з питань земельних ресурсів, в якій зазначена наступна інформація щодо вищезазначених земельних ділянок: інформація про їх стан (вільні чи не вільні від розміщення будь – яких будівель та споруд), інформація про те, чи надані (передані) вони будь-яким суб’єктам у власність чи користування органами місцевого самоврядування м. Луганська, інформація про те, що вказаними органами надані або не надані згоди (дозволи) на розроблення проектів землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок, у разі якщо земельні ділянки надані (передані) будь-яким суб’єктам у користування вказаними органами – інформація про мету використання земельних ділянок згідно відповідних рішень органів місцевого самоврядування;


- письмова згода користувачів земельних ділянок, у разі, якщо земельні ділянки надані (передані) будь-яким суб’єктам у користування;

- письмове погодження суб’єктів, яким були надані згода (дозвіл) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в межах якої планується розмістити об’єкт торгівлі, у разі якщо вищевказаними органами була надана згода (дозвіл) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначених земельних ділянок, але ці земельні ділянки ще не надані (не передані) у користування;

Після оформлення адміністративним органом наказу про видачу згоди, але ж до моменту її надання одержувачеві останній надає:

- документ, що підтверджує внесення плати за землю за земельну ділянку за весь період її використання згідно довідки Управління Луганської міської ради з питань земельних ресурсів;

- довідку Управління Луганської міської ради з питань земельних ресурсів про річний розмір плати за землю за земельну ділянку, на якій одержувач бажає розмістити об’єкт торгівлі, який (розмір) повинен дорівнювати розміру річної орендної плати за вказану земельну ділянку, що розрахований із застосуванням договірного коефіцієнту – 3 та коефіцієнту, що характеризує функціональне використання земельної ділянки – 2,5, крім випадків, коли розміщення вказаних об’єктів здійснюється одержувачем, який одночасно є законним користувачем земельної ділянки, на якій він має намір розмістити вказані об’єкти та випадків, коли розміщення одержувачем зазначених об’єктів передбачається здійснити на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні іншої особи згідно відповідного документу.

2) Для отримання згоди на розміщення літнього майданчика одержувач додатково до документів, передбачених п. 1 Розділу 5 цього Стандарту додає до заяви ескізний проект об’єкту, погоджений Управлінням архітектури та містобудування Луганської міської ради.

3) У разі проведення на територіях об’єктів благоустрою у м. Луганську, в місцях, встановлених згідно п. 1.6. Порядку, мирних зібрань, святкових, спортивних, видовищних та інших масових заходів за ініціативою органів місцевого самоврядування або (та) Луганської обласної державної адміністрації або її структурних підрозділів, одержувачами, які бажають отримати згоду на розміщення в місцях проведення вказаних заходів об’єктів торгівлі до заяви додається:


- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто одержувачем (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою.

Одержувач повинен подати належним чином завірені копії документів, передбачених цим Стандартом та їх оригінали.

У разі подання одержувачем не завірених належним чином копій документів та їх оригіналів адміністративний орган має право завірити копії цих документів та повернути одержувачеві їх оригінали.


6

Склад та послідовність дій одержувача і адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послугиЕтапи надання адміністративної послуги:


1.Одержувач подає до адміністративного органу заяву з доданими до неї документами, які зазначені у Розділі 5 Стандарту (далі - заява).

2. Представник адміністративного органу:

2.1. розглядає заяву у присутності одержувача, перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення;

2.2. у разі відповідності документів вимогам, визначеним цим Стандартом, Порядком та чинним законодавством, приймає їх, надає одержувачу довідку з описом поданих документів та передає заяву з доданими до неї документами адміністративному органу;

2.3. у разі, якщо під час перевірки поданих документів буде виявлено їх некомплектність або недодержання вимог щодо їх оформлення, пропонує одержувачу усунути зазначені недоліки, після чого, у разі згоди одержувача з цією пропозицією, повертає йому вказані документи для усунення цих недоліків;

2.4. у разі, якщо одержувач не згоден усунути виявлені недоліки, приймає подані документи та видає одержувачу довідку з описом поданих документів та характеристикою виявлених недоліків та передає заяву з доданими до неї документами до адміністративного органу.3. Адміністративний орган:

3.1. реєструє заяву в журналі реєстрації вхідних документів;

3.2. перевіряє можливість надання згоди, а саме відсутність підстав, передбачених Розділом 8 цього Стандарту;

3.3. видає наказ про надання згоди та оформлює згоду за встановленою формою (Додаток 2 до цього Стандарту);

3.4. письмово повідомляє одержувача про факт підготовки наказу для подання одержувачем додаткових документів, передбачених п. 1 Розділу 5 цього Стандарту.

4. Одержувач:

подає до адміністративного органу додаткові документи, передбачені п. 1 Розділу 5 цього Стандарту.

5. Адміністративний орган:

5.1. після отримання від одержувача решти документів, передбачених п. 1 Розділу 5 цього Стандарту, видає одержувачу згоду на розміщення об’єктів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території об’єктів благоустрою у м. Луганську;

5.2. у разі наявності підстав для відмови у видачі згоди – видає наказ про відмову у видачі згоди та надсилає одержувачеві лист з наведенням мотивів відмови (до листа додаються всі подані одержувачем документи, про що робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації вхідних документів).

6. Наказ адміністративного органу про відмову у видачі згоди може бути оскаржений одержувачем у встановленому законом порядку.


7

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строку здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Надання згоди або письмове повідомлення про відмову в її наданні здійснюється протягом десяти робочих днів, які відраховуються з дня, наступного за днем подання заяви8

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги


Підставами для відмови в наданні згоди на розміщення об’єктів торгівлі на території об’єктів благоустрою у м. Луганську є:


- неподання (або подання не в повному обсязі) одержувачем документів, передбачених Розділом 5 Стандарту;


- подання одержувачем заяви щодо розміщення об’єкту торгівлі в місці, не визначеному п. 1.6 Порядку;


- інші випадки, коли розміщення об’єкта торгівлі у певному місці суперечить вимогам законодавства.


9

Опис результату, який повинен отримати одержувач

За результатами надання адміністративної послуги одержувач отримує згоду на розміщення об’єктів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території об’єктів благоустрою у м. Луганську.

У разі видання адміністративним органом наказу про відмову у видачі згоди, одержувач отримує лист з зазначенням причин, які стали підставою для відмови у наданні згоди.

10

Термін дії документа, виданого за результатами надання адміністративної послуги

Згода на розміщення об’єктів торгівлі на території об’єктів благоустрою у м. Луганську надається на строк, визначений адміністративним органом, але не більше ніж на 6 місяців

11

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги здійснюється безоплатно


12

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

До посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, застосовуються вимоги, встановлені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства для службовців місцевого самоврядування13

Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної та пішохідної доступності

Місце надання адміністративної послуги:

Центр адміністративних послуг м. Луганська,

адреса: м. Луганськ, вул. Коцюбінского, 14 (1-й поверх прибудови до будівлі міськвиконкому)


14

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання консультацій щодо надання адміністративної послуги

Графік прийому одержувачів:

вівторок, середа та четвер з 9-00 до 15-00 год. (перерва з 12-00 до 13-00 год.).

Бланки заяв про надання згоди на розміщення об’єктів торгівлі на території об’єктів благоустрою у м. Луганську можна отримати безпосередньо в адміністративному органі, Центрі адміністративних послуг м. Луганська або на сайті Луганського міського голови, Луганської міської ради та її виконавчих органів http://gorod.lugansk.ua

Реєстрація заяв здійснюється у Центрі адміністративних послуг м. Луганська.

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з її наданням, за контактними телефонами: 58-18-98, 58-12-01

15

Черговість надання адміністративної послуги у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адмінпослуги

Прийом одержувачів у Центрі адміністративних послуг м. Луганська здійснюється у порядку черговості, за винятком осіб похилого віку та інвалідів, яким адміністративна послуга надається у позачерговому порядку.


Черговість дій одержувачів, посадових осіб адміністративного органу визначено у Розділі 6 цього Стандарту незалежно від обсягу попиту на дану адміністративну послугу.

Терміни очікування надання даної адміністративної послуги визначені у Розділі 7 цього Стандарту.


16

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Луганського міського голови, Луганської міської ради та її виконавчих органів http://gorod.lugansk.ua, розміщення на стенді у Центрі адміністративних послуг м. Луганськ та надання консультацій за телефонами: (0642) 58-12-01, 58-18-98.


17

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку, інвалідам, тощо

Прийом осіб похилого віку та інвалідів здійснюється у позачерговому порядку

18

Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга щодо недотримання вимог Стандарту подається начальнику адміністративного органу і розглядається в строки згідно із чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Луганської міської ради на адресу: 91016, м. Луганськ, вул. Коцюбінского, 14 або на особистому прийомі начальника адміністративного органу.

Право на оскарження може бути реалізовано одержувачем безпосередньо у судовому порядку.

19

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

У разі допущення технічної помилки під час оформлення адміністративної послуги, така помилка виправляється шляхом внесення змін до документа, яким було надано адміністративну послугу, за зверненням одержувача або за ініціативою адміністративного органу.

Збитки, пов’язані з наданням адміністративної послуги, відшкодовуються одержувачу у судовому порядку.