shkolaw.in.ua 1

Додаток 1

до рішення ХІІ сесії шостого скликання

Суворовської районної у м. Херсоні ради

від 28.12.2011р. № 86


Районна програма “Соціальний захист”

на 2012 рік


I.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


З переходом України до ринкової економіки, скороченням кількості працюючих підприємств, ростом цін на всі види послуг і товарів виникла нагальна потреба у створенні районної програми “Соціальний захист” (далі – Програма), яка передбачає надання одноразової грошової допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам у разі тривалої хвороби, стихійного лиха та інших особливих обставин, а також надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого.


II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


Метою Програми є соціальний захист інвалідів та інших найбільш вразливих верств населення, що проживають на території Суворовського району м. Херсона.

Основними завданнями Програми є:


  • надання інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим громадянам одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових проблем;

  • виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”.


III. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті району.

Виконавці Програми в межах бюджетних призначень передбачають у відповідних кошторисах цільові кошти на її фінансування.


IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Виконання Програми забезпечить практичну реалізацію:

  • Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;


  • Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

  • Закону України “Про поховання та похоронну справу”;

  • постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”;

  • постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 158 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам”;

  • рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 20.03.07 № 127 “Про організацію в м. Херсоні виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”.


V. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ


Координація роботи та контроль за виконанням Програми покладається на управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсоні ради.

Внесення змін до Програми здійснюється сесією районної ради згідно з пропозиціями управління праці та соціального захисту населення, погодженими з іншими виконавцями Програми.


VI. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

“СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ” НА 2012 РІК


1. Інформувати мешканців району щодо порядку отримання одноразової грошової допомоги та допомоги на поховання померлих родичів.

Постійно


Виконавці: управління праці та соціального захисту населення, загальний відділ виконкому

2. Надавати одноразову грошову допомогу малозабезпеченим громадянам та допомогу на поховання деяких категорій осіб.

Постійно


Виконавці: управління праці та соціального захисту населення


3. Висвітлювати роботу щодо виконання районної програми “Соціальний захист” у засобах масової інформації та на офіційному сайті Суворовської районної у м. Херсоні ради.

Постійно


Виконавці: управління праці та соціального захисту населення, відділ організаційно-кадрової роботи виконкому


Заступник голови

районної у м. Херсоні ради А.В.Задніпряний


Додаток 2

до рішення ХІІ сесії шостого скликання

Суворовської районної у м. Херсоні ради

від 28.12.2011р. № 86


КОШТОРИС

видатків на виконання районної програми

Соціальний захист” на 2012 рік

Назва заходів


Кількість

осіб


Сума на 1 особу

(грн.)

Сума всього

(грн.)Надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам


10

200-00

2000-00

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого


70

424-00

29680-00

Касове обслуговування58-00

Усього:

31738-00Заступник голови

районної у м. Херсоні ради А.В.Задніпряний