shkolaw.in.ua 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Запорізької митниці

07.06.2012___ № _354___


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МИТНИЙ ПОСТ “ЗАПОРІЖЖЯ-ЦЕНТРАЛЬНИЙ”

ЗАПОРІЗЬКОЇ МИТНИЦІ 1. Загальні положення
  1. Митний пост “Запоріжжя-центральний” (далі - митний пост) є митним органом, який входить до складу Запорізької митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.
  1. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 Митного кодексу України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правовими актами, виданими на основі та на виконання Митного кодексу України та інших законодавчих актів, а також наказами Запорізької митниці та цим Положенням.
  1. Створення, реорганізація та ліквідація митниго поста здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, за поданням начальника Запорізької митниці.
  1. Положення про митний пост затверджується начальником Запорізької митниці.
  1. Зоною діяльності митного поста є Ленінський район, Орджонікідзевський район, Хортицький район, Заводський район (частково), Жовтневий, Комунарський, Шевченківський райони м. Запоріжжя, Вільнянський район, Новомиколаївський район, Запорізький район Запорізької області.  1. Митний пост розташований у приміщенні ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" за адресою: вул.Луначарського, буд. 9а, м.Запоріжжя, 69600. Посадові особи митного поста здійснюють митний контроль та митне оформлення у Запорізькому річковому порту за адресою вул.Леонова, буд. 1а, м.Запоріжжя, 69006.

  1. До складу митного поста входить відділ митного оформлення №1. Керівництво відділом здійснює заступник начальника митного поста “Запоріжжя-центральний” – начальник відділу митного оформлення № 1. Відділ здійснює свої функції відповідно до Положення про відділ митного оформлення № 1 митного поста “Запоріжжя-центральний”, яке затверджується начальником Запорізької митниці, та розташований за місцемзнаходження митного поста.
 1. Основні завдання та функції митного поста
  1. Митний пост забезпечує виконання завдань:


2.1.1. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи.


2.1.2 Забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону.


2.1.3. Створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України.


2.1.4. Здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо.


2.1.5. Аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю.


2.1.6. Забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати.

2.1.7. Застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки.2.1.8. Здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.


2.1.9. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності;


2.1.10. Запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил.


  1. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:
   1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України.
   1. Застосовує механізми тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснює відповідно до закону державний контроль нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України.
   1. Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.
   1. Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам Запорізької митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.


   1. Застосовує систему управління ризиками для визначення товарів, транспортних засобів, документів і осіб, які підлягають митному контролю, форм митного контролю, що застосовуються до таких товарів, транспортних засобів, документів і осіб, а також обсягу митного контролю.   1. Сприяє захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та інших законів України. Вживає заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.

   1. Здійснює контроль за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами.
   1. Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.
   1. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; заводить справи про порушення митних правил.
   1. Регулярно інформує митницю про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності.
   1. Інформує митницю про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень.
   1. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення подання документів, визначених Митним кодексом України.
   1. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.   1. Застосовує інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи і засоби їх забезпечення.

   1. Збирає та надає митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.
   1. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.
   1. Використовує технологічні схеми та порядки митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.
   1. Надає щоденно митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.
 1. Керівництво митним постом


  1. Керівництво митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах у митних органах України не менше трьох років.


  1. Начальник митного поста може мати заступників. Повноваження заступників визначаються начальником митниці.


  1. Начальник митного поста відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;


організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці,

забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.


  1. Начальник митного поста відповідно до покладених на нього обов'язків:

контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов'язків;

дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

надає керівництву митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

організує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

організує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян.


  1. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх службових обов'язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.Начальник митного поста "Запоріжжя-центральний" В.В.Ракша


ПОГОДЖЕНО


Заступник начальника митниці Е.В.Аносов


Начальник відділу організації митного контролю О.В.Жездріна


Т.в.о начальника відділу організаційного та

документального забезпечення С.В.Семенова 


Начальник відділу кадрової роботи Г.В. Чечуніна


Головний інспектор з питань протидії корупції В.М. Булдаков


Начальник відділу правового забезпечення С.М.Дудник