shkolaw.in.ua 1


ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УПРАВЛІННЯ в установленому законодавством порядку здійснює наступні виконавчі функції та повноваження:

  1. 1.

підготовку цільових програм з питань самоврядування у сфері освіти а прийняття участі у підготовці програм економічного і соціального розвитку міста Луганська за напрямами питань у галузі освіти (пп. 1 п. «а» ст. 27 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні»);

  1. 2.

управління закладами освіти, які належать територіальній громаді м. Луганська або передані їй, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення пп. 1 п. „а" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  1. 3.

забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів (пп. 2 п. „а" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  1. 4.

поряд з іншими органами сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій (пп. 2 п. „а" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");

  1. 5.

створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням (пп. З п. „а" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");
забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів (пп. 4 п. „а" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");організацію медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, які належать територіальній громаді м. Луганська або передані їй (пп. 6 п. „а" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти на території міста, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства (пп. 1 п. „б" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності (пп. 2 п. „б" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");забезпечення визначення потреби та формування замовлень на кадри для закладів освіти усіх форм власності (пп. 2 п. „б" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");укладання договорів на підготовку спеціалістів для закладів освіти, організацію роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів (пп. 2 п. „б" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку (пп. 4 п. „б" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні (пп. 5 п. „б" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти (пп. 6 п. „б" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");вирішення відповідно до законодавства питань про утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем) (пп. 8 п. „б" ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні");внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень, що діють у сфері освіти (пп. З п. «а» ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);


звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері освіти (пп. 4 п. «а» ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);
забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян (пп. 1 п. «б» ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);поряд з іншими органами вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності навчальних закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська (пп. 2 п. «б» ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);проведення державного контролю за діяльністю навчальних закладів (ст.5 Закону України "Про освіту");встановлення, не нижче визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти мінімальних нормативів, обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю територіальної громади м. Луганська (далі - навчальні заклади), та забезпечення фінансування витрат на їх утримання (абз.2 ч.1 ст. 14 Закону України "Про освіту");забезпечення розвитку мережі навчальних закладів (абз. З ч.1 ст. 14 Закону України "Про освіту");забезпечення зміцнення матеріальної бази та господарського обслуговування навчальних закладів (абз. З ч.1 ст. 14 Закону України "Про освіту");

здійснення соціального захисту працівників навчальних закладів, дітей, учнівської молоді, створення умов для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення (абз.4 ч.1 ст. 14 Закону України "Про освіту");
контроль виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних закладах (абз.5 ч.1 ст. 14 Закону України "Про освіту");здійснення у встановленому порядку захисту прав неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, надання матеріальної та іншої допомоги вказаним особам, крім організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх (абз.6 ч. 1 ст. 14 Закону України "Про освіту");створення належних умов за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів (абз.7 ч.1 ст. 14 Закону України "Про освіту");організацію професійного консультування молоді та продуктивної праці учнів (абз.9 ч.1 ст. 14 Закону України "Про освіту");вирішення у встановленому порядку питань, пов'язаних з наданням особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, можливості здобувати загальну середню освіту (абз.11 ч.1 ст. 14 Закону України "Про освіту");


організацію навчально-методичного забезпечення навчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації у порядку, встановленому законодавством (абз. З ч.2 ст. 14 Закону України "Про освіту");
координування дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей (абз.4 ч.2 ст. 14 Закону України "Про освіту");контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти в навчальних закладах (абз.6 ч.2 ст. 14 Закону України "Про освіту");атестацію навчальних закладів (абз.6 ч.2 ст. 14 Закону України "Про освіту");визначення потреби в навчальних закладах (ч.4 ст.18 Закону України "Про освіту");призначення керівників навчальних закладів (ч.4 ст.20 Закон України "Про освіту");попереднє погодження кандидатур керівників навчальних закладів, заснованих на інших формах власності (ч.5 ст.20 Закону України "Про освіту");
забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах (ст. 26 Закону України "Про освіту");здійснення фінансування навчальних закладів, відповідно до чинного законодавства (ст. 61 Закону України "Про освіту");


погодження режиму роботи дошкільних навчальних закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська (далі - дошкільні навчальні заклади), тривалості перебування в них дітей (ч.4 ст. 11 Закону України "Про дошкільну освіту");
погодження статутів дошкільних навчальних закладів (ч. 2 ст. 13 Закону України "Про дошкільну освіту");забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти на території міста (абз. 2 ч.2 ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту");контроль, згідно з законодавством, за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти, обов'язковим виконанням Базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів та форми власності, розташованими на території м. Луганська (абз. 4 ч.2 ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту");участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти (абз. 5 ч.2 ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту");створення умов для одержання громадянами дошкільної освіти (абз. 6 ч.2 ст.19 Закону України "Про дошкільну освіту");організацію наукового, програмно-методичного, кадрового, матеріального забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та атестації (абз. 7 ч.2 ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту");


здійснення добору, призначення на посади та звільнення з посад керівних кадрів у дошкільних навчальних закладах (абз.8 ч.2 ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту");
організацію підготовки, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах та контроль за ходом їх здійснення (абз. 10 ч.2 ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту");забезпечення організованого оздоровлення дітей дошкільного віку (абз. 11 ч. 2 ст. 19 Закону України "Про дошкільну освіту");забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу та обслуговуючого персоналу в дошкільних навчальних закладах (абз.12 ч.2 ст.19 Закону України "Про дошкільну освіту");здійснення державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів (ч.2 ст.21 Закону України "Про дошкільну освіту");погодження планів роботи дошкільних навчальних закладів (ст.24 Закону України "Про дошкільну освіту");призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників дошкільних навчальних закладів (ст.31 Закону України "Про дошкільну освіту");погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників приватних дошкільних навчальних закладів (ст.31 Закону України "Про дошкільну освіту");

погодження призначення на посади та звільнення з посад педагогічних працівників приватних дошкільних навчальних закладів (ст.31 Закону України "Про дошкільну освіту");
разом з органами охорони здоров'я та закладами охорони здоров'я здійснення контролю за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічне забезпечення безоплатного медичного огляду дітей у дошкільних навчальних закладах, моніторингу і корекції стану їх здоров'я, несе відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах (ч.З ст.34 Закону України "Про дошкільну освіту");поряд з іншими органами контролює і здійснення державного нагляду за якістю харчування у дошкільних навчальних закладах (ч.4 ст. 35 Закону України "Про дошкільну освіту");встановлення штатних розписів дошкільних навчальних закладів (ст.39 Закону України "Про дошкільну освіту");затвердження статутів загальноосвітніх навчальних закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська (далі - загальноосвітні навчальні заклади) (ч.5 ст. 9 Закону України "Про загальну середню освіту");затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (ч. З ст. 15 Закону України "Про загальну середню освіту");


погодження робочих навчальних планів приватних загальноосвітніх навчальних закладів (ч. З ст. 15 Закону України "Про загальну середню освіту");
погодження у загальноосвітніх навчальних закладах структури навчального року (за четвертями, півріччями, семестрами) та тривалості навчального тижня відповідно до вимог чинного законодавства (ч. З ст. 16 Закону України "Про загальну середню освіту");погодження зміни тривалості уроків у загальноосвітніх навчальних закладах (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про загальну середню освіту");закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами відповідних територій обслуговування і до початку навчального року обліковування учнів, які мають їх відвідувати (ч.1 ст. 18 Закону України "Про загальну середню освіту");разом з закладами охорони здоров'я та органами охорони здоров'я щорічне забезпечення безоплатного медичного огляду учнів (вихованців), моніторингу і корекції стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (ч.2 ст. 22 Закону України "Про загальну середню освіту");затвердження розподілу педагогічного навантаження у загальноосвітніх навчальних закладах (ч.1 ст. 25 Закону України "Про загальну середню освіту");призначення на посади та звільнення з посад керівників, заступників керівників та інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (ч.2 ст. 26 Закону України "Про загальну середню освіту");погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників приватних загальноосвітніх навчальних закладів (ч.2 ст. 26 Закону України "Про загальну середню освіту");забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти на території міста (абз.2 ч.2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту");контроль відповідно до законодавства за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів в галузі освіти, обов'язковим виконанням Державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої освіти, розташованими на території м. Луганська (абз. З ч.2 ст.37 Закону України "Про загальну середню освіту");участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти (абз.4 ч. 2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту");створення умов для одержання громадянами повної загальної середньої освіти (абз.5 ,ч- 2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту");у разі ліквідації в установленому законодавством порядку загальноосвітнього навчального закладу вжиття заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших загальноосвітніх навчальних закладів (абз.6 ч. 2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту");


організацію нормативного, програмного, матеріального, науково-методичного забезпечення, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (абз.7 ч. 2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту");
забезпечення педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підручниками, посібниками, методичною літературою (абз.9 ч. 2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту");сприяння проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти (абз.11 ч. 2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту");забезпечення соціального захисту педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів (абз.12 ч. 2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту");встановлення на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених відповідним органом, штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів (ч. 1 ст. 45 Закону України "Про загальну середню освіту");затвердження обсягів фінансування позашкільних навчальних закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська (далі - позашкільні навчальні заклади), не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечення фінансування витрат на їх утримання (абз.2 ч.6 ст. 10 Закону України "Про позашкільну освіту");


забезпечення збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвитку їх мережі, ефективного використання закріплених за ними земельних ділянок (абз. З ч. б ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");
створення належних умов для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють (абз.4 ч. б ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");введення додаткових педагогічних ставок, визначення контингенту вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах (абз.5 ч. б ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");вжиття заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти (абз.6 ч. б ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");забезпечення соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів (абз.7 ч. б ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");організацію в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів (абз.8 ч. б ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");координування діяльності педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти (абз.9 ч. б ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");здійснення контролю за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнення та поширення досвіду їх роботи (ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");сприяння створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів (абз.12 ч. б ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту");забезпечення виготовлення документів про позашкільну освіту для позашкільних навчальних закладів (ч. З ст.18 Закону України "Про позашкільну освіту");затвердження розподілу педагогічного навантаження у позашкільних навчальних закладах (ч.1 ст.22 Закону України "Про позашкільну освіту");в порядку, передбаченому відповідним органом місцевого самоврядування, здійснення функцій і повноважень у сфері розгляду, погодження та контролю за виконанням фінансових планів підприємств, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Луганська та які (підприємства) визначені УПРАВЛІННЮ відповідним рішенням органу місцевого самоврядування;погодження річних планів роботи позашкільних навчальних закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська (рішення ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 27.08.2010 №69/23);розробку проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень та функцій УПРАВЛІННЯ;підготовку проектів рішень ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, розпоряджень Луганського міського голови з питань, що відносяться до компетенції УПРАВЛІННЯ;розгляд у встановленому порядку звернень і скарг юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції УПРАВЛІННЯ;ведення обліку нормативних актів з питань, що стосуються діяльності УПРАВЛІННЯ;здійснення інших функцій і повноважень, делегованих ЛУГАНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ.