shkolaw.in.ua 1

« Затверджую»

Директор ФТЛ

___________М.І. Бабенко

«___»___________2012 р.


План роботи з математики для слухачів підготовчих курсів ФТЛ на базі 8-х класів
Назва теми

Кількість годин

Дата

1-2

Числові вирази. Звичайні дроби. Десяткові дроби та дії над ними.

4

6.10; 6.10

3

Формули скороченого множення.

4

13.10; 20.10

4

Розкладання на множники

2

20.10

5

Раціональні вирази. Допустимі значення виразу. Рівняння вигляду .

2

27.10

6-7

Дії над дробами. Тотожні перетворення раціональних виразів.

4

3.11; 3.11

8

Аудиторна контрольна робота № 1.

2

10.11


9-10

Лінійне рівняння. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь.

4

17.11; 17.11

11

Розв’язування дробово-раціональних рівнянь.

2

24.11

12-13

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом; способом підстановки; способом додавання.

4

1.12; 1.12

14

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.

2

8.12

15

Степінь з цілим показником і його властивості.

Стандартний вигляд числа.


2

15.12

16

Функція. Способи завдання функції. Функції їх графіки та властивості.

2

15.12

17-18

Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності. Числові проміжки.

4

29.12; 12.01

19


Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Системи та сукупності лінійних нерівностей з однією змінною та їх розв’язування.

2

12.01

20

Аудиторна контрольна робота № 2.

2

20.01

21

Трикутник і його елементи. Ознаки рівності трикутників. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.

2

26.01

22

Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних трикутників.


2

26.01

23

Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма.


2

02.02

24-25

Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості.

2

9.02;

26

Трапеція. Середня лінія трапеції, її властивості. Вписані та описані чотирикутники

4

9.02; 16.02

27-28

Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників.

4


23.02; 23.02

29

Властивість бісектриси трикутника.

2

2.03

30

Аудиторна контрольна робота № 3.

2

9.03

31-32

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня.

4

9.03; 16.03

33

Перетворення виразів, які містять арифметичний квадратний корінь.

2

23.03

34

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.

2

23.03

35

Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта.

2

6.0

36

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних.

2

13.04

37

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних.

2

13.04


38

Теорема Піфагора.

2

20.04

39

Теорема Піфагора.

2

27.04

40

Перпендикуляр та похила.

2

27.04

41

Пробний вступний іспит

2

04.05

42

Систематизація вивченого матеріалу.

2

11.05

43

Систематизація вивченого матеріалу.

2

11.05

44

Вступний іспит.

2

18.05