shkolaw.in.ua 1

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником

якої є управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації


Управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на нього.

За способом сприйняття, формою подання, суспільним значенням документи є: візуальними, текстовими, графічними, комбінованими, табличними, управлінськими, суспільно-політичними.

За порядком доступу управління володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» основними видами інформації за змістом, якою володіє управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації є:

правова інформація (Конституція України, Закони України, постанови Верховної Ради, акти Президента України та Кабінету Міністрів України)

інформація про товар (протоколи тендерних закупівель робі, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель)

інформація про фізичну особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження працівників адміністрації та контрагентів)

статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в соціальній сфері життя)

податкова інформація (інформація про доходи та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти)

інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи)

інші види, зокрема:

1. Інформація про управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку


1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця

1.5. Інформація про організаційну структуру (прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти)

1.6. Положення про структурні підрозділи управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

1.7. Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації


2. Інформація про діяльність управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації


2.1. Інструкція з діловодства в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

2.2. Плани роботи (річний, квартальні, місячні)

2.3. Звіти про виконання планів роботи

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів»

2.5. Інформація про діяльність дорадчих органів, що створені Сумською обласною державною адміністрацією

2.6. Перелік наказів начальника управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

2.7. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади


3. Інформація про нормативно-правову діяльність управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації та засідання, що проводяться

3.1. Накази начальника управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

3.2. Проекти наказів начальника управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації, що підлягають обговоренню

3.3. Протоколи нарад, що проводяться4. Інформація про діяльність управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації з питань правової роботи

4.1. Інформація про надання методично-консультаційної допомоги підвідомчим установам (про місця розташування, контактні телефони, графіки прийому)


5. Інформація про доступ до публічної інформації

5.1. Форми запитів на інформацію

5.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію

5.3. Система обліку (Реєстр) публічної інформації, що знаходиться у володінні управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

5.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію


6. Інформація про державну реєстрацію у Головному управління юстиції у Сумській області нормативно-правових актів виданих управлінням у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації


7. Інформація з антикорупційної діяльності

7.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

7.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації


8. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби

8.1. Вакансії в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

8.2. Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

8.3. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

8.4. Інформація про нагородження відзнаками голови Сумської обласної державної адміністрації


8.5. Протоколи засідань атестаційних комісій

8.6. Протоколи засідань конкурсних комісій

8.7. Посадові інструкції працівників

8.8. Інформація про чисельність, склад та рух кадрів

8.9. Інформація про доходи та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей

8.10. Інформація щодо навчання (підвищення кваліфікації) державних службовців

8.11. Інформація про відрядження керівництва та працівників управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

8.12. Інформація щодо стажування державного службовця на посаді

8.13. Матеріали щодо формування кадрового резерву для державної служби


9. Інформація з питань планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення

9.1. Кошторис управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

9.2. Витяги з річного розпису асигнувань обласного та державного бюджетів на відповідний рік

9.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм

9.4. Інформація з питань бухгалтерського обліку


10. Інформація про розгляд звернень громадян в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

10.1. Порядок проведення особистого прийому громадян

10.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

10.3. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян в управлінні у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації


11. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються управлінням у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації

11.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення12. Інформація з питань організації контролю за виконанням документів

12.1. Статистичні та аналітичні довідки про стан виконання документів

12.2. Інформація про цільові програми


13. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома


14. Угоди про співпрацю


15. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг


16. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ)

17. План-графік підвищення кваліфікації працівників управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської обласної державної адміністрації