shkolaw.in.ua 1

Додаток 2


Паспорт кабінету хімії (орієнтовний)


Загальноосвітній навчальний заклад___________________________________

(повна назва навчального закладу)

Адреса____________________________________________________________

(поштова адреса навчального закладу)

Місце розташування кабінету________________________________________

(поверх, № кабінету)

Загальна площа кабінету__________кв. м, лаборантської____________кв. м

Меблі:

Столи учнівські ____________шт., стільці учнівські__________шт.,

Робочий стіл учителя _______шт., стільці вчителя___________шт.,

Демонстраційний стіл_______шт., магнітна дошка___________шт.,

Дошка шкільна_____________шт., комп’ютерна дошка________шт.,

Екран_____________________шт., принтер__________________шт.,

Комп’ютер________________шт., сканер____________________шт.,

Ксерокс___________________шт., проектор__________________шт.,

Шафа_____________________шт., витяжна шафа____________шт.,

Інше______________________шт.

Орієнтовний перелік навчально-наочних посібників і навчального обладнання:

№ за пор.

Назва

Кількість

Місце знаходження
Об’єкти натуральні


Підручники
Навчальні посібники


Методичні посібники


Навчально-методичні посібники


Приладдя


Хімічні реактиви:

  • метали

  • неметали

  • оксиди і гідрооксиди

  • кислоти

  • солі

  • органічні речовини

  • індикатори


Інші матеріальні цінності кабінету хімії«___»____________20__ р.


Директор __________ __________

Підпис ПІБ

Завідувач кабінету __________ __________

Підпис ПІБ

Голова профспілки __________ __________

Підпис ПІБ

МП