shkolaw.in.ua 1 2 3

13/03/08

Державними інспекторами перевірено 210 робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, видано 19 приписів щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативних актів з охорони праці, заборонено експлуатацію 9 одиниць обладнання, притягнуто до адміністративної відповідальності 21 посадову особу, винну у порушенні законодавства про охорону праці в частині безпечного ведення робіт.

На підприємстві діє система управління охороною праці, затверджена наказом генерального директора в 2003 році. Фахівці служби охорони праці розробляють комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, проводять обстеження цехів, об'єктів підвищеної небезпеки, за результатами яких готують заходи по усуненню недоліків по дотриманню норм і правил, накази щодо притягнення до відповідальності посадових осіб. Тут треба зауважити, що фінансування таких заходів здійснюється однобічно – закупівля засобів індивідуального захисту, безумовно, повинна забезпечувати суцільний захист робітників підприємства, але чомусь не йдеться про фінансування заходів з приведення умов праці робітників у відповідність з вимогами нормативних актів з охорони праці, адже колективним договором передбачено забезпечення працівникам гарантій в галузі охорони праці на рівні, не нижчому передбаченого законодавством. Однак, перевіривши організацію роботи і функціонування системи управління охороною праці, інспектори Держгірпромнагляду виявили низку недоліків: фахівці служби охорони праці, члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці не проходять навчання у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду; проведення навчання і допуск до самостійної роботи оформлюється одним розпорядженням; в цехах №3, №11, №12 несвоєчасно переглядаються інструкції з охорони праці для працівників, залучених до робіт з підвищеною небезпекою; в цеху №11 головою комісії з перевірки знань є робітник, не призначений наказом; навчання та перевірка знань електротехнічного персоналу проводиться за старими правилами, не в повному обсязі.


Як наслідок, наглядовцями виявлені порушення нормативно-правових актів з охорони праці при експлуатації обладнання з небезпечними хімічними речовинами, а також посудин, що працюють під тиском (в цеху №11 обладнання, виведене з експлуатації, не відглушене від трубопроводів, в цехах №3, №4, №11 відсутні технологічні схеми в приміщеннях, де встановлене обладнання з небезпечними речовинами, в котельні відсутнє аварійне освітлення, огляди котлів не реєструються в паспортах), порушення при експлуатації газового господарства в цеху №6. На ділянці зріджених газів цеху №1 після реконструкції і ремонту не проведене обстеження трубопроводу газоподібного аміаку. На складі хлору цеху №3 відсутнє водопостачання системи локалізації хлорної хвилі.

Відзначені також порушення при експлуатації вантажопідіймальних кранів (більшість устаткування зношено та морально застаріле, експлуатується по 20-25 років, не проведено опосвідчення чотирьох кранів, не здійснюються планові огляди підкранових шляхів). На підприємстві, де будь-яка аварійна ситуація може набути катастрофічних наслідків, взагалі відсутня служба спостереження за безпечною експлуатацією виробничих будівель. У всіх основних цехах підприємства вентиляційне устаткування перебуває в неробочому стані, не проводяться планові ремонти і перевірки ефективності роботи вентиляційних мереж.

Позачергова комплексна перевірка стану промислової безпеки та охорони праці на Запорізькому державному підприємстві «Кремнійполімер» була призначена внаслідок зростання смертельного травматизму на підприємстві у 2007 році. Тоді загинув апаратник підприємства при самостійному виконанні роботи із звільнення 200-літрової бочки від вінілтрихлорсилану. При цьому, апаратник не перевірив наявності заземлення ємності і не повідомив про початок роботи майстра, той в свою чергу не попередив воєнізований газорятувальний загін про проведення на своїй дільниці газонебезпечної роботи. Три посадові особи на чолі з начальником цеху були притягнуті до адміністративної відповідальності.


Розгляд того випадку на раді територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області закінчився впровадженням особливого режиму нагляду в газонебезпечних роботах на підприємстві. За час дії особливого режиму нагляду державними інспекторами було проведено 17 оперативних перевірок на 30 об'єктах підвищеної небезпеки, виявлено 58 порушень нормативних актів з охорони праці, видано 12 приписів, до адміністративної відповідальності притягнуто 12 посадових осіб підприємства, в тому числі чотирьох начальників цехів.

В результаті на «Кремнійполімері» активізувались роботи з профілактики травматизму, всі виявлені на той час організаційні негаразди виправлено, тому на раді теруправління було прийнято рішення про зняття особливого режиму нагляду. В 2008 має бути проведений аудит застарілого обладнання для визначення можливості його подальшої експлуатації, адже технологічне обладнання здебільшого проситься у брухт.

За час роботи підприємства сталося кілька резонансних аварій з чисельними жертвами. У 1980 році аварія на аміачному компресорі в цеху №11 забрала життя шести працівників. Через кілька років стався вибух пилу кремнієво-мідного сплаву в корпусі цеху №4. Будівля корпусу була повністю зруйнована, шість працівників отримали травми різних ступенів тяжкості, один з них помер через рік, впродовж якого лікував отримані опіки. У різні роки зафіксовано ще кілька випадків загибелі працівників.


Довідково: Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер» з 1 жовтня 1963р. здійснює виробництво та реалізацію кремнійорганічних мономерів та полімерів, хлорпохідних толуолу та бензолу, товарів побутової хімії. Сьогодні на підприємстві трудиться 1133 робітників, з них на об'єктах підвищеної небезпеки задіяно 730 осіб.

Статистика травматизму на підприємстві: протягом 2005 року травмовано 6 працівників, в 2006-му – четверо, в 2007-му – семеро, у т.ч. 1 випадок смертельний.18/03/08

Виконання інспекторських приписів — шлях до поліпшення стану охорони праці та промбезпеки

В результаті комплексної перевірки виконання заходів та дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці у ВАТ «Запорізький механічний завод» комісією, очолюваною начальником Запорізької державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в машинобудуванні, будівництві та енергетиці Валерієм Літусом,  виявлені численні порушення правил безпечного виконання робіт, технологічних процесів, безпечної експлуатації машин, механізмів, обладнання та засобів виробництва, зупинено 50 одиниць обладнання, об'єктів, робіт, які могли становити загрозу здоров'ю і життю робітників, накладено штрафи на 16 посадових осіб підприємства.

Наглядовці перевіряли функціонування системи управління охороною праці, організацію навчання, інструктажів, дотримання законодавчих актів про працю жінок, неповнолітніх, інвалідів, стан умов праці на виробництві, забезпечення робітників засобами індивідуального захисту, наявність організаційно-технічної документації, стан виконання заходів з охорони праці. Особлива увага приділялася технічному стану обладнання, організації нагляду за безпечною експлуатацією об'єктів котлонагляду, підіймальних споруд, електроустановок – перевірено 146 робіт, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Серед виявлених недоліків слід підкреслити такі: на момент перевірки на підприємстві взагалі не була розроблена система управління охороною праці, відсутнє положення про службу охорони праці, керівники структурних підприємств не вважають за необхідне повідомлення служби охорони праці про усунення порушень згідно приписів. Із 9 виробничих будівель, що є на балансі підприємства, 8 не паспортизовані і не проходять періодичні обстеження. В механоскладальному виробництві 16 вантажопідіймальних машин не пройшли позачергового технічного огляду після закінчення граничного терміну їх експлуатації. В приміщенні для зберігання ацетиленових і кисневих балонів відсутня вентиляція. Виявлені численні невідповідності в експлуатаційній документації, деякі роботи з підвищеною небезпекою виконуються робітниками, які не пройшли спеціальне навчання, не виконано ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки, відсутній план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно небезпечних об'єктах підприємства.


Незважаючи на повну забезпеченість робітників підприємства засобами індивідуального захисту, газонебезпечні роботи проводяться без обов’язкових для їх виконання, не видаються наряди-допуски на проведення технічного обслуговування систем газопостачання, рятувального поясу та шлангового протигазу.

З особою відповідальністю і розумінням поставилось до інспекторських приписів керівництво заводу, про що свідчить оперативність рішення питань з усунення виявлених недоліків – ще до завершення перевірки було виконано майже 70% приписів. Кожний припис, виданий інспектором, має за мету вдосконалення умов праці, забезпечення необхідного рівня безпеки виробництва шляхом. Усунення організаційно-технічних негараздів не приведе то таких значних збитків, як можливі наслідки нещасних випадків, спричинених випадковим збігом тих негараздів з недбалістю.

Кінцеву оцінку результатів роботи з організації та управління охорони праці на ВАТ «Запорізький механічний завод» буде зроблено на раді інспекції Держгірпромнагляду в квітні 2008 року.

Довідково: Основний вид діяльності ВАТ «Запорізький механічний завод» – виробництво залізничного рухомого складу, кількість працюючих – 482 особи. Востаннє випадок виробничого травматизму було зафіксовано в 2006 році – тоді постраждало 2 особи внаслідок порушення правил безпеки при виконанні верстатних робіт та необережності при пересуванні робітників.


16/04/08

Напередодні сезону активного відпочинку особливої уваги потребує безпечна експлуатація атракціонів


Для упорядкування введення в експлуатацію, утримання та безпечної експлуатації атракціонів територіальне управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області звернулося до міських голів і голів райдержадміністрацій із офіційною заявою, в якій наголошується, що в усіх питаннях щодо надання дозволу на монтаж та експлуатацію атракціонів слід користуватися Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки (НПАОП 92.7-1.01-06).

Питання безпечної життєдіяльності повинні постійно контролюватися органами місцевої влади та самоврядування. Право на розміщення атракціонів надають керівники територій, а це означає персональну відповідальність за надання дозволів суб’єктам господарювання.

Суб’єкт господарювання, який експлуатує атракціони, зобов'язаний забезпечити їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами, або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт.

Атракціони, що перебувають  в експлуатації, повинні підлягати періодичному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на рік.

Допуск атракціонів до експлуатації на початку кожного сезону, а також після перерви в експлуатації більше ніж 12 місяців і після ремонту здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, на підставі результатів технічного огляду.

Технічний огляд атракціонів підвищеної небезпеки проводиться організацією, яка має дозвіл Держгірпромнагляду на право проведення технічних оглядів атракціонів (далі – спеціалізована організація) або уповноваженою організацією.

Технічний огляд атракціонів, що не є атракціонами підвищеної небезпеки, а також атракціонів пересувних містечок після демонтажу і встановлення на новому місці, дозволяється здійснювати технічними службами власника атракціонів із залученням інших організацій. Крім того, технічний огляд після демонтажу і встановлення на новому місці атракціонів пересувних містечок не рідше разу на рік має проводити спеціалізована або уповноважена організація.


Держгірпромнагляд наполягає на забезпеченні контролю у дотриманні порядку надання рішення на розміщення атракціонів. Ним передбачається попереднє отримання дозволу від Держгірпромнагляду на право експлуатації, а ще складання комісією акту допуску до початку експлуатації. До того ж атракціони мають бути споряджені паспортом, настановою з експлуатації, інструкцією з монтажу, пуску, регулювання, обкатки та іншими документами.

Довідково: Випадки смертельного травмування відвідувачів атракціонів трапляються щороку. Так, в травні 2005-го в Одеській області внаслідок падіння каруселі "Веселий ланцюжок" загинули двоє, дванадцятеро постраждали. 1 січня 2006 року у Запоріжжі атракціон «Веселі гірки» забрав життя п’ятирічної дитини і покалічив трьох дорослих. 9 квітня цього року у Харкові внаслідок падіння з атракціону "Матриця", технічний стан якого не був перевірений фахівцями, зазнала травм та померла через 2 доби в лікарні 18-річна студентка зі Львову.

Результати розслідувань нещасних випадків свідчать про низький рівень утримання і експлуатації атракціонів, про невиконання порядку розміщення та уведення атракціонної техніки в експлуатацію, виявляються і факти безвідповідальних рішень про пуск атракціонів без обстеження їх технічного стану комісією всупереч вимогам правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

У квітні 2007 року цільова перевірка технічного стану та організації безпечної експлуатації атракціонів в Україні показала, що до 60% із 579 перевірених одиниць атракціонної техніки відпрацювали встановлений термін експлуатації.


18/04/08

У Запоріжжі відбулось чергове засідання ради БЖД

На черговому засіданні обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення  розглядалося питання про стан реалізації законів України "Про охорону праці" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" у частині надання медичної допомоги в гострий період потерпілим на виробництві. Начальник територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області Федір Мержев назвав дві основних причини, які зумовлюють існування проблеми відшкодування збитків травмованому в гострий період: недосконалість законодавства і суб'єктивний підхід до цього питання чиновників Фонду.


Начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Запорізькій області (далі - Фонду) Микола Олійник звітував про роботу Фонду і висловив свій погляд на проблему.

Для вирішення цієї проблеми запропоновано укладення договорів про надання медичної допомоги потерпілим на виробництві між обласним управлінням, регіональними відділеннями Фонду і лікувальними закладами, які надають екстрену допомогу. Угоди Фонду з роботодавцями даватимуть гарантію того, що при документальному підтвердженні зв'язку випадку з виробництвом усі витрати будуть відшкодовані як роботодавцю, так і потерпілому. Для узаконення подібних дій потрібні зміни у нормативно-правових актах, законодавстві про соціальне страхування, у порядку розслідування нещасних випадків.

Федір Мержев, як представник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, нагадав присутнім, що основним ефективним методом профілактики нещасних випадків є якісне розслідування - визначення причин, розробка заходів з попередження і виключення повторення подібних випадків. При цьому, право визначати політику нагляду в сфері охорони праці, а саме право тлумачити положення порядку розслідування і ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві надано виключно Державному комітету з нагляду за охороною праці і Міністерству охорони здоров'я.

Питання відшкодування збитку, заподіяного здоров'ю потерпілого, поширюється на взаємини підприємств із Фондом, який бере участь у кожнім розслідуванні. Часто причиною нещасних випадків з погляду чиновників Фонду є необережність потерпілого, адже в інструкціях далекоглядний роботодавець пише, що працівник повинний бути обережним, а отже, яка може бути профілактика нещасних випадків? Необхідно звернути особливу увагу на якість розслідування, а не іти від загальних причин, зваливши основну провину на потерпілого, визначивши його відповідальність і зменшивши витрати Фонду на відшкодування збитків.


- У судах дедалі частіше з'являються позови Фонду до теруправління Держгірпромнагляду про те, щоб не визнавати випадки, зв'язані з виробництвом. І навпаки, жодного разу Фонд не подав позов, що нещасний випадок неправильно не пов'язаний з виробництвом. Для оптимального вирішення питань соціального захисту людей необхідна конструктивна співпраця фінансової і наглядової структур, - наголосив Федір Мержев.

Питання досить непросте, гостре. Потерпілий, який опинився у лікарні, у проміжок часу між настанням нещасного випадку і установленням причетності травми до виробництва лишається сам на сам з проблемою отримання медичної допомоги з першого моменту. За законом, страховим випадком є нещасний випадок на виробництві, з настанням якого виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг, але Фонд компенсує витрати тільки після документального підтвердження зв'язку травми з виробництвом. До того часу весь тягар витрат лягає на потерпілого і на його родину, інакше, з огляду на мізерне фінансування медичних послуг, унеможливлюється надання повноцінної екстреної допомоги, від чого залежить тривалість реабілітаційного періоду, а часом питання життя і смерті, як зауважила начальник обласного управління охорони здоров'я Наталя Мотовиця.

Справедливі претензії і докори, зауваження на адресу Фонду висловили: заступник технічного директора з питань охорони праці ВАТ «Мотор-Сич» Віктор Мініч, директор департаменту охорони праці АвтоЗАЗу Станіслав Межебицький, заступник директора ВАТ «Дніпроспецсталь» Володимир Ковалевський. Сподівання роботодавці покладають на призначений законом орган - Фонд, який разом з лікувальною установою зможе організувати повноцінне лікування потерпілих на виробництві з першого моменту без витрат з боку родини потерпілого чи підприємства.


Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Віктор Панкратов закликав усіх причетних до проблеми зблизити позиції і працювати на кінцевий результат, професійно вирішувати питання.

Обласною радою з питань безпечної життєдіяльності населення вирішено сформувати чіткі договірні відносини між облдержадміністрацією в особі управління охорони здоров'я, тобто органом виконавчої влади, Фондом і роботодавцями. «У першу чергу від Фонду чекають захисту інтересів не Фонду, а людей», - підсумував засідання Віктор Панкратов.


22/04/08

Підвищення ефективності навчання з охорони праці — дієвий фактор попередження нещасних випадків

У Запоріжжі відбулася Третя обласна науково-практична конференція на тему "Підвищення ефективності навчання з питань охорони праці як дієвий фактор попередження нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві". Начальник головного управління праці і соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації Олексій Кравцов підкреслив, що конференція проведена в рамках обласної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища на 2008-2012 роки, що є першою такою регіональною програмою, прийнятою в Україні після 2005 року.

Заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області Віктор Кучер актуалізував основні проблеми якості навчання з питань охорони праці.

– Майже 30% загиблих на виробництві (у 2006 році на підприємствах Запорізької області було зареєстровано 46 смертельних випадків, у 2007-м – 35) допускалися до виконання робіт підвищеної небезпеки без навчання і перевірки знань, без інструктажу з охорони праці. Причинами, які приводять до травм і каліцтв, крім організаційно-технічних, є і порушення трудової і технологічної дисципліни, і недостатня, а іноді відверто погана підготовка кадрів з питань безпечних методів праці, – відзначив Віктор Кучер.


Усі посадові особи проходять раз у 3 роки навчання за курсом охорони праці і повинні на своїх підприємствах створювати комісії, навчати, перевіряти знання своїх підлеглих. Тут на перший план виходить ефективність і якість навчання посадовців.

Чи може суб'єкт господарчої, комерційної діяльності забезпечити навчання, професійну підготовку, перепідготовку кадрів, навіть якщо в цього суб'єкта є ліцензія міністерства освіти? На останній обласній раді з ліцензування було прийняте рішення забрати ліцензії в таких навчальних центрів (а їх близько 80% від загальної кількості), де навчання поставлено на формальну основу, адже розхитування системи загрожує трагедіями. Навчання стає проблемним, коли робиться усе можливе, щоб одержати ліцензію, але коли “процес пішов”, уперед вириваються фінансово-комерційні інтереси на шкоду якості навчання, відвідуваності занять, рівню підготовки викладачів, удосконаленню форм і методів практичного навчання.

Навчальним центрам, навчальним закладам і службам охорони праці підприємств потрібно виробити державний підхід до програми навчання. Учити роботодавця  забезпечувати безпечні і гідні умови праці, витрачати гроші на профілактику, щоб уникнути витрат на відшкодування збитків; учити працівника опікуватися безпекою своєї праці. Якщо керівник відповідальний (а в навчанні не може бути поверхневого підходу), результат навчання буде діючим, і тоді не буде сумної статистики смертельного травматизму.

Начальник обласного управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань Микола Олійник зазначив, що тільки освічений керівник може ефективно використовувати найману робочу силу, при цьому життя, здоров'я і працездатність найманого робітника – сфера відповідальності роботодавця.


Завдання Фонду щодо профілактики травматизму – консультації, навчання, забезпечення нормативно-правовими актами і літературою з охорони праці, а основна профілактична робота лягає на роботодавця. 70% основних виробничих засобів зношені, тому потрібна максимальна підготовленість людини для безпечної роботи в тих умовах виробничих ризиків, які створює роботодавець.

Микола Олійник вважає необхідним створення реєстру навчених з питань охорони праці осіб, відповідальних за організацію охорони праці.

Директор комунального підприємства "Запорізький обласний центр охорони праці" Запорізької обласної ради Михайло Воїнов закликав звернути особливу увагу на якість навчального процесу, систематизувати організацію навчання з питань охорони праці на підприємствах області, особливо в створюваних, приватних підприємствах.

У ході конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів Запорізької області. Завідувач кафедрою охорони праці і навколишнього середовища Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) Георгій Дудник висвітив деякі аспекти організації навчального процесу по охороні праці у вищих навчальних закладах на сучасному етапі.

– Колосальні проблеми навчання виникають за відсутності документації, що регламентує обсяги викладання дисципліни "Безпеку життєдіяльності й основи охорони праці". Необхідне створення єдиної програми навчання. Зараз розробляються програми освіти, у яких зменшено обсяг курсу охорони праці на 30-40%, а для деяких спеціальностей залишається тільки курс "Безпека життєдіяльності" в урізаному стані, всупереч вимогам нормативно-правових документів з охорони праці, – наголосив Георгій Дудник.


З метою удосконалення процесу навчання в ЗНТУ до курсу з охорони праці включені лекції по адаптації законодавства України до законодавства ЄЕС, лекції по психології безпеки і мотивації безпеки. Георгій Дудник запропонував також ідею створення обласної координаційно-методичної ради з питань навчання охороні праці.

Доцент кафедри охорони навколишнього середовища Запорізької державної інженерної академії В'ячеслав Тарасов доповів про особливості викладання курсу охорони праці для технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах, начальник відділу Запорізького обласного учбово-методичного центру професійної освіти Світлана Дворецька – про особливості викладання в професійно-технічних навчальних закладах.

Доцент кафедри "Безпечна життєдіяльність" Таврійського державного агротехнологічного університету Дмитро Будко відзначив підвищення кваліфікації фахівців служб охорони праці як найважливіший фактор забезпечення безпечної праці  суб'єктів, що хазяюють.

Керівники служб охорони праці промислових підприємств Запорожжя висловили свій погляд на проблему. Начальник управління підготовки персоналу ВАТ "Мотор Січ" Віктор Кабатов розповів про практику і проблеми в організації навчання з питань охорони праці на підприємстві, начальник відділу охорони праці і промислової безпеки ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" Володимир Гридяєв – про вплив практичного навчання по охороні праці на попередження і скорочення виробничого травматизму, начальник відділу охорони праці ВАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" Олександр Шелудченко, начальник відділу охорони праці ВАТ "Запоріжтрансформатор" Анатолій Андрющенко і начальник бюро охорони праці ЗАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" Володимир Зирянов – про практику впровадження і використання міжнародних стандартів якості, екології і безпеки праці на підприємствах міста.


Присутні не тільки поділилися досвідом ефективного навчання, але змогли виробити дієві рекомендації зі зниження травматизму, що допоможуть зберегти життя і здоров'я людей. Віктор Кучер звернув увагу присутніх на важливість доведення рекомендацій до районів області, де також є нагальна необхідність удосконалення ефективності і якості організації охорони праці.

Навчальним центрам по охороні праці рекомендовано практикувати проведення ділових ігор по актуальних питаннях праці, акцентувати увагу слухачів на прямий зв'язок між поверхневим підходом до навчання і загрозою нещасних випадків і професійних захворювань.

Вищим навчальним закладам запропоновано проводити узгодження стандартів освіти з Держгірпромнаглядом, активізувати наукові дослідження з прогнозування нещасних випадків на виробництві, а курс "Основи охорони праці" виділити як самостійну дисципліну.

Службам охорони праці на підприємствах при проведенні навчання і перевірки знань з питань охорони праці необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню профілактичних заходів для попередження нещасних випадків на виробництві, упровадженню чіткої системи організації охорони праці.

Учасники конференції вирішили звернутися в обласну державну адміністрацію й в органи місцевого самоврядування з проханням координувати практику організації навчання з питань охорони праці, звертаючи увагу на повноту і якість змісту програм навчання.следующая страница >>