shkolaw.in.ua 1

Публікації Пушкина С.П.

1. Дудникова І.І., Пушкін С.П. Моніторинг довкілля: Нав. посібник у 2-х ч. Вид-во Европ.ун-ту. 2007 – Ч.1 – 273 с.

2. Дудникова І.І., Пушкін С.П. Моніторинг довкілля: Нав. посібник у 2-х ч. Вид-во Европ.ун-ту. 2007 – Ч.2 – 313 с.

3. Дудникова І.І., Пушкін С.П. Екологія: Нав. посібник – К. Вид-во Европ.ун-ту. 2008 – 328 с.

4. Пушкін С.П. Екологія: Нав. посібник, К. 2009 – 250 с.

5. Вивчення методів та апаратури контролю за станом навколишнього середовища. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисциплін «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»: С.П.Пушкін, Л.В.Крамаренко. – К.: ІВЧ «Політехніка», 2005 – 60 с.

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методика та апаратура прогнозування й контролю за станом навколишнього середовища на гірничому підприємстві» для студентів спеціальності 0209 / Уклад.С.П.Пушкін. – К.: КПІ, 1992. – 28 с.

7. Пушкін С.П. Методи контролю окружающей природной среды Учебн. посіб. К.2002 – 84 с.

8. Пушкін С.П. Методи та апаратура контролю за станом навколишнього природного середовища. Навч. посіб. К, 2002. – 71 с.

9. Пушкін С.П. Екологія Конспект лекцій. К., 2007.

10. Пушкін С.П. Основи екологічного підприємництва. Конспект лекцій. К., 2007.

11. Пушкін С.П. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища». К., 2007.

12. Пушкін С.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища». К. 2009.

13. Пушкін С.П. Охорона і використання земельних ресурсів при відкритих гірничих роботах. Нав.посібник К., 2002. – 69 с.

14. Пушкін С.П. Рациональное использование земельных ресурсов на карьерах. Навч. посібник. К., 2002 – 54 с.


15. Пушкін С.П. Защита атмосферы от загрязнений на карьерах Навч.посібник К.,2002 – 41 с.

16. Пушкін С.П. Охорона атмосфери на кар’єрах. Навч. посібник. К. – 2002. – 40 с.

17. Пушкін С.П. Охорона і раціональне використання водних ресурсів на кар’єрах. Навч.посібник. К., 2002. – 55 с.

18. Пушкін С.П. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу «Екологічні технології, споруди та обладнання в гірництві ». К.2002. – 28 с.

19. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологія»