shkolaw.in.ua 1

АМЕРИКАНСЬКИЙ БІЛИЙ МЕТЕЛИКЗахист багаторічних насаджень

від американського білого метелика


Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury – родина ведмедиць, ряд лускокрилих) — багатоїдний карантинний шкідник.


Морфологія


М

етелик - розмах крил 25 - 36 мм, довжина тіла 9-15 мм. Крила білосніжні блискучі, у деяких особин на передніх крилах темно-коричневі цяточки. Голова, груди, ноги і черевце вкриті білими волосками. Волоски чорні з білим запиленням. Яйця кулясті, гладенькі з пласкою основою 0,5-0,6 мм, щойно відкладене світле, пізніше сіре. Гусениці молодшого віку від 1,5 -2 мм світло-жовті з чорною головою, старшого віку – оксамитово-коричневого кольору. Лялечка видовжено яйцеподібної форми, довжиною 10-15 мм, коричнева.

Біологічні особливості

американського білого метелика


В умовах України шкідник розвивається в двох генераціях, окремими роками в АР Крим спостерігається поява третього факультативного покоління. Зимує шкідник у стадії лялечки під відсталою корою дерев, у щілинах будівль, в грунті та інших захищених сухих місцях. Лялечки в природних умовах витримують морози до мінус 30°С і дуже чутливі до різких перепадів температур в ранньовесняний період.

Особливістю біології шкідника є недружний виліт метеликів навесні через різкі перепади температур повітря. Це призводить до розтягнутості всіх стадій його онтогенезу. Метелики не живляться.


Літ метеликів покоління, що перезимувало, переважно спостерігається у першій декаді травня на початку цвітіння каштану, бузини за суми ефективних температур (СЕТ) 130°С. Масовий літ метеликів перезимувалого покоління спостерігається в другій-третій декадах травня, коли температура повітря перевищує 15°С. Гусениці відроджуються через 14–20 днів після відкладання яєць.

Масова поява личинок молодшого віку спостерігається в першій-другій декаді червня за СЕТ 360...370°С. Тривалість живлення гусениць становить у середньому 35–45 днів і залежить також від погоди та умов живлення. У процесі свого розвитку гусениця проходить 7 віків. Період заляльковування припадає на другу-третю декаду червня. У середньому розвиток першого покоління триває 70–85 днів і потребує СЕТ 720...735°С.

Літ метеликів літнього покоління спостерігається в третій декаді липня і триває до середини другої декади серпня за СЕТ 820...900° С. Початок відродження гусениць другого покоління спостерігається через 10–15 днів після льоту метеликів. Масова поява личинок молодшого віку припадає на другу-третю декади серпня, коли середньодобова температура повітря становить 24...26°С.

Заляльковування гусениць АБМ другої генерації відбувається наприкінці вересня. Розвиток другого покоління завершується, коли СЕТ сягає 1300 ...1390°С.

Характерною особливістю біології АБМ є формування павутинних гнізд на добре освітлених деревах і розвиток у них перших чотирьох віків. Із переходом гусениць у п’ятий вік починається розповзання їх із гнізд. Цей момент має велике практичне значення у системі заходів з ліквідації вогнищ шкідника. Характер пошкоджень із ростом гусениць змінюється. Гусениці першого-другого віків знищують епідерміс із нижнього боку листка, залишаючи ушкодженою верхню його частину. Гусениці третього-четвертого віків прогризають наскрізь дірки в листкової пластинці. З переходом гусениць у п’ятий вік вони обгризають листкові пластинки з країв із бічними жилками, а гусениці шостого-сьомого віків з’їдають листок повністю. У сьомому віці гусениці залишають дерево та розповзаються у різні затишні місця, де перетворюються на лялечку.Поширення шкідника та ознаки пошкодження


Перші осередки фітофага в Україні було виявлено в 1952 році в Закарпатській області. Звідтоді почалося поступове розповсюдження його на території країни. Стрімке розширення вогнищ АБМ припадало на 1990 рік.

Такому швидкому поширенню цього адвентивного фітофага посприяло:

- висока адаптаційна здатність, низький рівень обмеження їх чисельності ентомофагами;

- добра кормова база: доволі широке коло культурних і диких кормових рослин;

- глобальне потепління клімату, пом’якшення метеорологічних умов як влітку, так і взимку, що призвело до розмноження цього фітофага;

- у період спалахів розмноження лускокрилі здатні активно мігрувати на значні відстані;

- тривале призупинення заходів боротьби з АБМ у плодових садах, лісосмугах і паркових насадженнях через економічні труднощі;

- переміщення садівництва з великих промислових садів у дрібні приватні (фермерські, присадибні, аматорські — дачні) сади, закладання яких відбувалося безконтрольно вирощеним садивним матеріалом, що стихійно періодично реалізується на ринках, і недостатня увага з боку виробників та населення до цього шкідника.

Є ще низка об’єктивних і суб’єктивних чинників, що слугували послабленню уваги до таких небезпечних фітофагів, як американський білий метелик.

В Україні живлення гусениць АБМ відмічено більш як на 250 видах плодових і декоративних порід й тому характеризує його як виключно агрессивного і небезпечного шкідника, здатного завдавати великої шкоди насадженням. Найбільше пошкоджуються шовковиця, клен американський, яблуня, груша, айва, бузина, вишня, слива, грецький горіх, виноград, хміль.


В

наслідок великої потреби в живленні, гусениці повністю об’їдають листя на деревах, оповиваючи гілки павутиною. Така дефоліація насаджень призводить до порушення обмінних процесів у рослинах та їхнього послаблення. Через це знижується врожайність і захисна, декоративна, естетична функції насаджень, погіршуються умови існування фауни. Типовим місцем живленням АБМ є насадження в населених пунктах, присадибних ділянках, парках, садах, уздовж доріг. Джерелом заселення шкідника залишаються і лісосмуги, де концентрується більшість гнізд метелика.


Ознаки пошкодження – наявність на деревах павутинних гнізд. Гусениці 1-2 віків утворюють гніздо з декількох листочків, які обплетені павутиною. В кінці 5-го віку гусениць гніздо може досягати розміру 1-1,5 метри.

Розповсюджується АБМ як шляхом природних перельотів (середня швидкість розповсюдження складає 30-40 км на рік), так і з рослинною продукцією (головним чином) в пакувальному матеріалі з тарою і транспортними засобами на стадіях як гусениць, так і лялечок.

Загальні заходи боротьби з американським білим метеликом


Для забезпечення надійного захисту багаторічних насаджень від карантинних та супутніх значно поширених шкідників слід дотримуватись цілої низки заходів та строків їх виконання. Об’єднання цих заходів у певній послідовності і є системою інтегрованого захисту. Зазвичай, поширенішими є винищувальні заходи, що грунтуються на використанні хімічного методу.

Проте останніми роками в наукових джерелах дедалі частіше з’являються твердження про те, що проти обмежено поширених шкідників (об’єктів внутрішнього карантину) доцільніше застосовувати інтегровані системи із широким використанням як інтродукованих, так і аборигенних ентомофагів та біологічних препаратів. Такі системи ефективніше утримують чисельність шкідників на економічно невідчутному рівні та безпечні для довкілля.

З метою боротьби з АБМ обов»язкове здійснення агротехнічних заходів:

- з осені очищують дерева від нашарувань кори;

- білять стовбури та скелетні гілки 20%-ним вапняним молоком;

- знищують рослинні рештки;

- перекопують пристовбурні кіл на присадибних ділянках

- виявлені гнізда зрізують та знищують;

- у разі якщо з осені побілка не була проведена або дуже змилась у лютому-березні під час відлиг процедуру побілки повторити.

На територіях, де присутній американський білий метелик, доцільно насадження обробляти препаратами згідно з переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.


Для проведення оприскування насаджень, лісосмуг, понад дорогами рекомендовано застосування за спеціальними дозволами санепідемстанції – Карате 050 ЕС, 5% (0,2 л/га), Децис Профі, 25% в.р.г. (0,04 кг/га), Золон, 35% к.е (2,0-3,0 л/га), Моспілан 20% з.п. (0,5 кг/га) чи Конфідор Максі, 70% в.г. (0,07-0,14 кг/га).

В межах населених пунктів для знищення гусені оприскувати багаторічні насадження по кожному поколінню екологічно безпечними біологічними препаратами Актофітом, 0,2 к.е (2,0 л/га), Лепідоцидом (1 л/га), Бітоксибациліном (2-3 л/га), регулятором росту і розвитку комах – Інсегаром, 25 WP, з.п. (0,6 кг/га), Матчем 050 ЕС, 5% к.е. (0,8-1,0 л/га). Під час застосування цих груп препаратів слід ретельно обробляти всю крону дерева, щоб уникнути переповзання гусені на необроблені ділянки.

В плодових насадженнях першу обробку доцільно проводити хімічними інсектицидами (з врахуванням термінів очікування до збирання врожаю), другу – біологічними препаратами чи ювеноїдом.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0522) 27-48-19