shkolaw.in.ua   1 ... 16 17 18 19

9 денний розпорядок роботи служби енергоменеджменту

Приклад розпорядку роботи служби енергоменеджменту підприємства водопостачання та водовідведення наведено нижче.


Вид діяльності

Час

  1. Початок роботи

700

  1. Отримання необхідної інформації в диспетчера підприємства

700 - 715

  1. Нарада (селекторна нарада) з працівниками служби енергоменеджмента підприємства


720 - 740

  1. Підготовка інформації для керівництва підприємтсва до ранкової селекторної наради


740 - 800

  1. Вирішення поточних питань з керівниками цехів і служб підприємства

800 - 830

  1. Ранкова селекторна нарада підприємства

830 - 910

  1. Планування роботи та видача поточних завдань працівникам служби енергоменеджменту


910 - 930
  1. Робота за завданнями керівництва підприємства, виконання поточних обов'язків і завдань відповідно до річного плану служби енергоменеджменту. Обід
930 - 1600

  1. Закінчення роботи

1600

  1. Участь у нарадах і інших заходах, що провадяться на підприємстві.

Відповідно до розпоряджень керівництва


Положення про службу енергоменеджменту підприємства має бути затверджено наказом по підприємству та підписано керіником (генеральним директором) підприємства. У разі необхідності Положення має бути погоджено з власниками (акціонерами) підприємства.


Додаток Ж


(довідковий)Бібліографія


1 І00013184.0.001-97 Нормативний документ держкоменергозбереження України “Порядок розроблення та затвердження нормативних документів з енергозбереження”.

2 М00013184.0.018-00 Нормативний документ держкоменергозбереження України “Методика аналізу та розрахунку питомих витрат енергоресурсів під час проведення експертизи з енергозбереження та інспектування споживачів енергоресурсів”.


03. 120.20

03.100.50


Ключові слова
: Житлово-комунальне господарство, підприємство, енергетичний менеджмент, служба енергоменеджменту, вимоги, енергетичне обстеження, енергетичний аудит, самоенергоаудит, методика проведення, питомі витрати енергоресурсів, порядок обчислення, енергобаланс, розрахунки, оцінювання, енергоощадні заходи, типові форми.٭ Складено з урахуванням вимог ДСТУ 4065, ДСТУ 4110 та нормативного документу 2.

٭ У тому числі – статистичного.

٭ Складено з урахуванням вимог ДСТУ 4065-2001.

٭ Зараз тільки в прейскуранті № 25-05-43Е представлено оцінку вартості робіт з енергоаудиту підприємств чорної металургії.


 З урахуванням рекомендацій “Training Material Environmental Management System Training” програми TACIS “Environmental Management Standards for Enterprises, Ukraine”.

 Тут частково враховано рекомендації “Training Material Environmental Management System Training” програми TACIS “Environmental Management Standards for Enterprises, Ukraine”.

 Приміром, якщо в структурі витрат на виробництво на зарплату припадає 9%, то відрахування до фонду матеріального заохочення за економію паливно-енергетичних та інших ресурсів складали б 4,5% (9% / 2 = 4,5%) від величини понадпланових заощаджень.

 З урахуванням рекомендацій “Training Material Environmental Management System Training” програми TACIS “Environmental Management Standards for Enterprises, Ukraine”.

 Тут частково враховано рекомендації “Training Material Environmental Management System Training” програми TACIS “Environmental Management Standards for Enterprises, Ukraine”.

 Приміром, якщо в структурі витрат на виробництво на зарплату припадає 9%, то відрахування до фонду матеріального заохочення за економію паливно-енергетичних та інших ресурсів складали б 4,5% (9% / 2 = 4,5%) від величини понадпланових заощаджень.<< предыдущая страница