shkolaw.in.ua 1 2 ... 18 19


СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Енергозбереження.
СЛУЖБА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ


ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.

Загальні вимоги

СОУ ЖКГ 74.30-35077234. ННН:2007


(проект, друга редакція)
Видання офіційнеКиїв - 2007

ПЕРЕДМОВА1 РОЗРОБЛЕНО: Підприємство „Електромеханіка”, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України


РОЗРОБНИК: В. Мамалига, канд. техн. наук (керівник розробки);


О. Стремоухова2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від « ___ » _______200_ р. № _____


3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство “ Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”

від ____________ № ________________Відтворювати, тиражувати чи розповсюджувати цей документ повністю, чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Центрального органу виконавчої влади з питань житлово -комунального господарства України. Право власності на цей документ належить Центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України


ЖКГ України, 2007

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1

3 Терміни та визначення понять 2

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ٭ 5

6 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 6

7 Вимоги до енергоменеджера та до його контракту 12

8 Вимоги до складання та аналізу енергобалансу 14

9 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ питомого енергоспоживання 16

10 Вимоги до розроблення енергоощадних заходів 19

11 Вимоги до звітної документації з енергоаудиту 19

14Вимоги до внутрішнього енергоаудиту та 23

ЕНергетичних перевірок 23

14.1 Внутрішній енергоаудит 23

14.2 Енергетична перевірка 23

ДОДАТОК А 26

(довідковий) 26

Рекомендації щодо вибору підприємств ЖКГ 26

для першочергового проведення енергичного аудиту 26

ДОДАТОК Б 27

(довідковий) 27

Вартість проведення енергетичного аудиту 27

ДОДАТОК В 31

(довідковий) 31

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ (ТРЕНІНГУ) З ПИТАНЬ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
31

ДОДАТОК Г 34

(довідковий) 34

Типове положення про службу енергоменеджменту 34

підприємства ЖКГ 34

. 46

Додаток Д 47

(обов\'язковий) 47

Порядок розрахунку питомих витрат енергоресурсів залежно від кількості робочих машин і устаткування, що працюють одночасно 47

Додаток Ж 50

(довідковий) 50

Рекомендації щодо обчислення, перевірки та аналізу 50

нормативів питомого енергоспоживання 50

ДОДАТОК К 58

(довідковий) 58

ТИПОВІ ФОРМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ 58

Споживання / Обсяги виробництва / Питоме енергоспоживання ________________ 60

Додаток Л 66

(довідковий) 66

Первинна інформаційна форма для розроблення 66

організаційних ЕОЗ 66

ДОДАТОК М 67

(довідковий) 67

Рекомендації щодо розроблення
програмного забезпечення енергоменеджменту 67

ДОДАТОК П 70

(довідковий) 70

БІБЛІОГРАФІЯ 70

А.7 Діяльність ESCO (енергосервісних компаній) 73

Типові форми для отримання первинної інформації 72

Споживання / Обсяги виробництва / Питоме енергоспоживання ________________ 74

1 Вступні положення. Мета та завдання
служби енергоменеджменту підприємства 79

Розподіл відповідальності: 80

Керівник підприємства (генеральний директор) є особою, відповідальною за всю діяльність підприємства, пов’язану з використанням паливно-енергетичних та інших ресурсів. 80СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Енергозбереження.
Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства.

Загальні вимоги

________________________________________________________________________________________________


Чинний від 2008-ХХ-ХХ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯЦей стандарт установлює вимоги до організації робіт з енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства (далі - ЖКГ) України та необхідні передумови для створення служби енергоменеджменту.

Цей стандарт поширюється на підприємства та організації ЖКГ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.следующая страница >>