shkolaw.in.ua 1
УКРАЇНА
К О О Р Д И Н А Ц І Й Н А Р А Д А

З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРИ ГОЛОВІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
Від 20 липня 2011 року № 4


м.Миколаїв

Про вимоги чинного антикорупційного законодавства (Законів України "Про засади запобігання і протидії корупції" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення")
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», враховуючи статтю 10.2. Регламенту Миколаївської обласної ради шостого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 26 листопада 2010 року № 1, беручи до уваги розпорядження голови обласної ради від 20 квітня 2011 року № 44-р «Про утворення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Миколаївської обласної ради та затвердження Положення про неї», Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Миколаївської обласної ради
ВИРІШИЛА:  1. Вважати, що чинне антикорупційне законодавство вимагає особливої уваги з боку усіх суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, зокрема посадових осіб органів місцевого самоврядування.
  1. Рекомендувати членам Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Миколаївської обласної ради в межах повноважень:


    1. Взяти на особистий контроль питання дотримання посадовими особами місцевого самоврядування – працівниками виконавчих апаратів районних рад чинного законодавства у сфері протидії корупції;

    1. На нарадах, засіданнях координаційних рад, під час правових навчань із запрошенням сільських, селищних, міських голів розглядати питання щодо особливостей норм антикорупційного законодавства;
    1. Довести інформацію щодо особливостей застосування норм Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» до відома депутатів місцевих рад;
    1. Забезпечити широке обговорення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції» на підприємствах, установах, організаціях відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


2.5. Періодично через засоби масової інформації надавати відомості про стан організації роботи у сфері запобігання протидії корупції.

Голова обласної ради І.С. Дятлов