shkolaw.in.ua 1
УКРАЇНА

К О О Р Д И Н А Ц І Й Н А Р А Д А

З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРИ ГОЛОВІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
Від 12 квітня 2012 року № 2


м.Миколаїв

Про встановлення ставок єдиного податку

в сільських, селищних радах області
Заслухавши інформацію із зазначеного питання, Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Миколаївської обласної ради
КОНСТАТУЄ:
Малий бізнес є потужною складовою вітчизняної економіки, забезпечує її прискорений розвиток, зростання зайнятості та добробуту населення, а також відіграє важливу роль у створенні конкурентного середовища та гнучкості національної економіки.

З метою систематизації і впорядкування ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність, та забезпечення максимальної мобілізації надходжень коштів до місцевих бюджетів, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» внесено зміни та доповнення до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Спрощена система оподаткування зменшує податкове навантаження на платників, скорочує документообіг. Суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного податку звільнюються від сплати ряду податків та зборів.


Як правило, сільські, селищні ради встановлюють податки тільки по І та ІІ групам платників (перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню; друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства).

Ставки податку по І групі платників коливаються від 2 до 10% , по другій від 5 до 20% в залежності від виду діяльності.
Враховуючи вищезазначене, з метою сприяння економічному розвитку територіальних громад області Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Миколаївської обласної ради

ВИРІШИЛА:


  1. Інформацію щодо організації роботи зі встановлення ставок єдиного податку у сільських, селищних радах взяти до відома.

  2. Відмітити, що одним із основних завдань органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є дієвий контроль за наповненням місцевих бюджетів, за рахунок чого можна вирішити ряд проблемних питань територіальних громад.

Зазначити, що сплата єдиного податку є одним із джерел наповнення місцевих бюджетів.

  1. Рекомендувати головам районних рад – членам Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Миколаївської обласної ради спільно з сільськими, селищними головами в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства:

    1. Проаналізувати розміри ставок єдиного податку, які затверджені сільськими, селищними радами, на предмет їх економічної обґрунтованості та відповідності чинному законодавству.
    2. З метою підтримки суб’єктів малого підприємництва виважено підходити до встановлення ставок єдиного податку. У разі необхідності здійснювати їх перегляд.


Голова обласної ради І.С.Дятлов