shkolaw.in.ua 1

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів


на 31 грудня 2009 року

(на кінець дня))

380399 ПАТ "Банк Камбіо"

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний рік

Рядок  Рух резервів  Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування  Кредити юридичним особам  Кредити, що надані за операціями репо  Кредити фізичним особам -підприємцям Іпотечні кредити фізичних осіб  Споживчі кредити фізичним особам  Інші кредити фізичним особам  Усього 


10 

Залишок за станом на 1 січня  - (8,958) - (56) (1,395) - (6,187) (16,596)

2  Дод. 5 р. 12 (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року - (7,432) - (6) (901) - (89) (8,428)


Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву  - (850) - - - - - (850)

Переведення до активів групи вибуття  - - - - - - - -


Вибуття дочірніх компаній  - - - - - - - -

6 Курсові різниці за резервами - (497) - (4) (188) - (24) (713)


7  Табл. 8.1 р. 8 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня  - (17,737) - (66) (2,484) - (6,300) (26,587) - -
24 квітня 2010 року 


Стародуб, 537-59-36

(прізвище виконавця, номер телефону)