shkolaw.in.ua 1 ... 2 3 4 5

^ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПАЛІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

 1. Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів:

 • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

 • у приміщеннях та на території навчальних закладів;

 • на дитячих майданчиках;

 • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

 • у під'їздах житлових будинків;

 • у підземних переходах;

 • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

 • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

 • у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

 • у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

 • на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

- у приміщеннях гуртожитків;

- на вокзалах.

  1. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання.

  2. Під час проведення масових заходів в місцях їх проведення забороняється куріння тютюнових виробів.
 1. ^ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

  1. Контроль у сфері благоустрою міста Щастя спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

  2. Контроль за станом благоустрою міста Щастя, виконанням цих Правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на постійно діючу депутатську комісію Щастинської міської ради з благоустрою, екології та землекористування, на виконавчий комітет Щастинської міської ради та на балансоутримувача об’єктів благоустрою.

  3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

 • проведення перевірок території;

 • розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

 • участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд Щастинської міської ради, підприємств, установ, організацій;

 • подання балансоутримувачами позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Щастя.
 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

  1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

  2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

- порушенні Правил благоустрою території м. Щастя та встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

- проектуванні об'єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

- порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою міста;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

- забрудненні (засміченні) території міста;

- неналежному утриманні об'єктів благоустрою.

  1. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення цих Правил особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

  2. Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

  3. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

 • протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

- пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

  1. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою визначений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою».

  2. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за Методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу України від 03.11.2008 № 326, зареєстрованої у Мінюсті України 11.12.2008 за № 1181/15872.

  3. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або, якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

  4. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

  5. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення, незалежно від екологічного податку у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території населеного пункту або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

  6. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну, та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

  7. Посадова особа виконавчого комітету Щастинської міської ради або посадова особа балансоутримувача, яка уповноважена виконавчим комітетом на складання протоколів, якщо під час перевірки території міста Щастя виявила порушення вимог цих Правил, зобов'язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Додаток

до Правил благоустрою території м. Щастя
Договір №_____

на утримання прилеглої територіїм. Щастя

__________2014р.


^ Виконавчий комітет Щастинської міської рад в особі міського голови Живлюка В.Л., діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території м. Щастя, Цивільного кодексу України, іменований далі – «Управитель» з одного боку та

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ надалі – «Виконавець» з другого боку, уклали цей договір (далі-Договір) про нижченаведене:
1.Предмет договору

1.1. «Управитель» доручає, а «Виконавець» безпосередньо або шляхом залучення на договірних засадах фізичних або юридичних осіб забезпечує належне утримання прилеглої до об’єкта благоустрою території.

1.2. Об’єкт благоустрою розташований за адресою: 91480, м. Луганськ, м. Щастя,_____________________________________________________________________.

1.3. Прилеглою територією за цим Договором вважається територія, визначена план-схемою, яка є невід’ємною частиною Договору.

1.4. У разі зміни розміру закріпленої території чи умов її утримання, зацікавлена Сторона подає свої пропозиції іншій Стороні у письмовій формі, які підлягають розгляду протягом 10 робочих днів. Зміни до Договору оформлюються шляхом складання нової план-схеми та затверджуються додатковою угодою до Договору.

1.5. У разі перебування елементу (частини) об’єкту благоустрою на балансі іншого підприємства, «Управитель» погоджує умови цього Договору із балансоутримувачем цього об’єкту.

1.6. Фінансування робіт з благоустрою та утримання прилеглої території проводиться за рахунок коштів «Виконавця».

1.7. Благоустрій та утримання прилеглої території включає до себе:

 • облаштування, визначених план-схемою пішохідних доріжок, квітників та газонів, інших елементів озеленення, малих архітектурних форм, тощо. Їх утримання та ремонт;

 • ручне або за допомогою технічних засобів прибирання від сміття та бур’яну визначеної у план-схемі території;

 • облаштування відкритих водостоків чи власної зливової каналізації до місця підключення до мережі міста. Їх утримання та ремонт;

 • облаштування, ремонт, щоденне санітарне прибирання та очищення зелених зон та насаджень, їх технологічне обслуговування та полив;

 • забезпечення належного утримання прилеглої території в осінньо-зимовий та весінній періоди з метою попередження травматизму, а саме: очищення від снігу та льоду тротуарів, пішохідних доріжок, сходинок до будинків та споруд, посипання їх піском, тощо.


^ 2. Права та обов’язки сторін

2.1. «Управитель» має право:

2.1.1. Вимагати від «Виконавця» дотримання умов цього Договору.

2.1.2. Проводити перевірку стану утримання прилеглої території. У разі виявлення порушень Правил благоустрою території м. Щастя, складати протоколи про адміністративне правопорушення, а у разі спричинення матеріальної шкоди об’єкту благоустрою, вимагати відшкодування завданих збитків.

2.2. «Управитель» зобов’язаний:

2.2.1. Забезпечити «Виконавцю» всебічне сприяння виконанню робіт передбачених цим Договором та пріоритетне право на використання закріпленої території.

2.3. «Виконавець» має право:

2.3.1. Звертатися до «Управителя» із пропозиціями щодо зміни режиму використання об’єкту благоустрою та перегляд план-схеми території.

2.3.2. Вносити свої пропозиції з питань утримання та благоустрою прилеглої території.

2.4. «Виконавець» зобов’язаний:

2.4.1. Утримувати закріплену територію у належному стані.

2.4.2. Виконувати вимоги цього Договору, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території м. Щастя та інших нормативно-правових актів.
^ 3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за достовірність інформації викладеної у Договорі.

3.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

3.3.«Виконавець» відшкодовує матеріальні збитки, завдані невиконанням обов’язків, передбачених цим Договором, у встановленому законодавством порядку.

3.4. У разі розірвання цього Договору «Виконавець» не отримує відшкодування за поліпшення стану об’єкту благоустрою.
^ 4. Форс-мажорні обставини

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладання цього Договору, які сторони не могли передбачити або попередити.

4.2. При виникненні обставин зазначених у п.4.1 та неможливості виконання умов Договору, кожна із Сторін повинна у семиденний термін, письмово повідомити про них іншу Сторону.

4.3. Якщо Сторона своєчасно не направила повідомлення, передбачене у пункті 4.2, то вона не звільняється від виконання обов’язків за цим Договором.

4.4. У випадках виникнення обставин, передбачених у п.4.1, термін виконання обов’язків за цим Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини та їх наслідки.
^ 5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження відповідача.

5.3. На сторони у повному| |обсязі| обсязі розповсюджуються|ширюється| норми чинного законодавства України.
6. Інші умови

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до ______ р.

6.2. Якщо «Виконавець» має намір продовжити дію Договору, він повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії Договору повідомити письмово «Управителя» про свій намір.

6.3. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

6.4. Зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.
7. Додатки

7. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

7.1. План – схема.
^ 9.Реквізити сторін


«Управитель»:

«Виконавець»:^ Виконавчий комітет

Щастинської міської ради


91480, м.Луганськ, м.Щастя, пл.Миру, 9.
код ЄДРПОУ 04051661,
МФО 804013,

Міський голова
___________________________В.Л. Живлюк<< предыдущая страница