shkolaw.in.ua 1 2 3 4 5

Порядок здійснення благоустрою та утримання парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики.


 1. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

 2. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків включає:

 • санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

 • освітлення територій;

 • озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

 • відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

 • утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, зокрема їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків;

 • встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

 • забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

 • забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку;
   1. Утримання у належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, інших нормативно правових актів.


   2. Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється із додержанням цих Правил у порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

   3. Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

   4. Спалювання листя на територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків забороняється.

   5. Поливальні пристрої повинні бути у справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації.

  1. Порядок здійснення благоустрою та утримання пам'яток культурної спадщини.

   1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку культурної спадщини в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно вимог законодавства.

   2. Використання пам'ятки культурної спадщини здійснюють відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки культурної спадщини та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби, тощо.

   3. Забороняється змінювати призначення пам'ятки культурної спадщини, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні.
   4. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці, пам’ятнику культурної спадщини або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.


   5. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно із реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.

   6. У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

   7. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені із відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки у належному стані за власні кошти.

   8. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

   9. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

   10. Пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фото фіксація, тощо).
  2. Порядок здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі, майданів, площ, місць для стоянки транспортних засобів


   1. Утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі, майданів, площ міста забезпечують їх власники або балансоутримувачі з дотриманням вимог законодавства України.

   2. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України, рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

   3. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі, майданів, площ здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

   4. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

 • своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

 • постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди у дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначати їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

 • контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

 • вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;
 • аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;


 • разом із Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

 • сповіщати виконавчий комітет Щастинської міської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

 • забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

   1. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря, відшкодовувати збитки завдяки об’єкту благоустрою у разі порушення цих Правил.

   2. Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

   3. Землекористувачі та власники земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» міських вулиць і доріг, зобов'язані:

 • утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

 • установлювати і утримувати в справному стані огорожі;

 • у місцях розміщення споруд побутово-торговельного обслуговування та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти.
   1. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані у межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, зобов'язані:


 • утримувати у належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

 • забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а у разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

 • забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

 • у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України;

 • дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

   1. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

 • розміщувати будь-які об’єкти, будівлі, споруди або їх частини;

 • смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

 • спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

 • скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води до системи дорожнього зливостоку (зливову систему);

 • встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

 • випасати худобу та свійську птицю;

 • виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.
   1. Відкриття нових автобусних зупинок (у тому числі для маршрутних таксі) проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об’єктів на маршрутах за погодженням із власниками цих дорожніх об’єктів або їх уповноваженими особами.


   2. Під час виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів у першочерговому порядку здійснюють заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних випадків, що здійснюються у затвердженому законодавством порядку, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

   3. Місця роботи у нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.

   4. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

   5. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює балансоутримувач.

   6. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження із відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється.

   7. На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянках, місцях паркування та відстою, тощо) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

   8. Утримання у належному стані та обладнання територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування та відстою, кінцеві зупинки транспорту, тощо), прибирання прилеглої території на відстані 25 м від меж стоянки здійснюють самостійно або за договором:

 • власники (балансоутримувачі);
 • юридичні та фізичні особи на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором відповідно до чинного законодавства та /або цих Правил;


 • юридичні та фізичні особи, що займаються перевезенням пасажирів та здійснюють паркування або відстой автотранспорту, стоянку автотранспорту протягом більш ніж 10 хвилин.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

 • засмічувати територію, а також мити транспортні засоби;

 • розпалювати вогнища;

 • торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та без погодження із Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України;

 • зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

 • псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

   1. Місця для стоянки повинні бути обладнані урнами та контейнерами для сміття відповідно до діючих норм та правил, а також біотуалетами. Особи, що забезпечують прибирання та утримання стоянок повинні мати відповідні документи, які затверджують вивіз побутових відходів.

  1. Порядок здійснення благоустрою та утримання місць відпочинку на воді (пляжів)

   1. Території місць відпочинку на воді (пляжі) зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно із договорами оренди, відповідно до умов цих Правил, інших нормативних актів.

   2. Території місць відпочинку на воді (пляжі) повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території місць відпочинку на воді (пляжі) у вечірні та нічні часи для громадян.
   3. Утримання територій місць відпочинку на воді включає санітарне очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне. Особи, які утримують місця відпочинку на воді:


- забезпечують громадян питною водою;

- забезпечують належний санітарний стан території місця відпочинку на воді та прилеглої території;

- забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан біотуалетів;

- встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення;

- щорічно на пляж необхідно підсипати чистий пісок або гальку;

- забезпечують вивіз побутових відходів.

   1. На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

  1. Порядок здійснення благоустрою та утримання кладовищ

   1. Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

   2. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

   3. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збирання та перевезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

   4. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог державних санітарних правил і норм.

   5. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.
   6. На кладовищах збирати та зберігати відходи, мити автотранспорт, зберігати тару і дрова в не передбачених для цього місцях забороняється.


  2. Порядок здійснення благоустрою та утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку, місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі

   1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

   2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

   3. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути обладнані урнами та контейнерами для сміття відповідно до діючих норм та правил, а також біотуалетами. Особи що забезпечують прибирання та утримання майданчиків повинні мати відповідні документи, затверджуючи вивіз твердих та рідких відходів.

   4. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

   5. Будівництво, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до законодавства України.

   6. Встановлення стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів погоджується з виконавчим комітетом Щастинської міської ради.

   7. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

   8. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. Під час проведення ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.


   9. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані: забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, укласти договір на вивезення побутових відходів відповідно до затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів, встановити контейнери та урни для збирання побутових відходів та сміття, забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

  3. Порядок здійснення благоустрою та утримання спортивних споруд

   1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

   2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища.

   3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.
   4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій – забудовників житла, інші кошти.


   5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.

   6. Не допускається:

1) будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних закладах без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;

2) перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд.

   1. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.<< предыдущая страница   следующая страница >>