shkolaw.in.ua 1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 12.12.2011 р.

.2011 р.)У Києві відбулася Міжнародна інвестиційна конференція

«Investconference in Kyiv 2011»

9 грудня 2011 року у Києві відбулася Міжнародна інвестиційна конференція «Investconference in Kyiv 2011», участь у якій взяв Президент України Віктор Янукович. У своїй доповіді глава держави зазначив, що Україна має могутній потенціал для свого розвитку та залучення інвестицій і це дає їй реальний шанс увійти в коло молодих лідерів модернізації.

Свідченням можливостей України швидко та ефективно інтегруватися у світову економіку Президент назвав багатогалузевий промисловий комплекс, потужний аграрний сектор, багаті природні ресурси, розвинену науку, висококваліфікованих фахівців.

В. Янукович особливо наголосив на тому, що Україна розпочала впровадження реформ, не чекаючи «кращих часів» - у складній економічній ситуації у світі. На цьому підґрунті можна розраховувати на виграш у світовій конкуренції за інвестиції, яка нині посилюється. При цьому українська влада активно працює над створенням прозорих і чесних «правил гри» для бізнесу.

Президент також звернув окрему увагу на унікальні геоекономічні можливості нашої держави, скористатися якими матимуть шанс інвестори, працюючи в Україні і з Україною.


*****


Представники УАІБ взяли участь у конференції

«Український фондовий ринок - 2011»

На початку грудня у Львові проходила конференція «Український фондовий ринок - 2011», організована компанією Cbonds. Підводячи підсумки роботи фондового ринку України у поточному році, її учасники проаналізували його основні проблеми та тенденції, а також висловили прогнози на 2012-2013 роки.


У форумі взяли участь представники державних органів, саморегулівних організацій ринку цінних паперів, зокрема, Української асоціації інвестиційного бізнесу, професійних учасників фондового ринку, консалтингових та юридичних компаній, а також міжнародні експерти.

У ході конференції було розглянуто кілька блоків питань, серед яких, зокрема, такі: макроекономіка, стратегія та загальні питання розвитку фондового ринку України; ринок акцій - поточна ситуація та перспективи на 2012 рік; розвиток ринку облігацій та інвестиційні ідеї; залучення фінансування: IPO та Private Equity - підсумки 2011 року та перспективи для українських емітентів в 2012 році; розвиток ринку спільних інвестицій в Україні, перспективи на 2012-2013 роки.

На конференції виступив Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов. Він, зокрема, зазначив, що фінансові установи в усіх країнах світу по-різному переживають наслідки кризи. Існуючі моделі управління фінансами довели різний рівень захищеності та стійкості під час негативних змін в економічних процесах та у фінансовій системі.

Д. Леонов наголосив, що в несприятливих економічних умовах бізнес з управління активами та моделі інвестування коштів через ІСІ та НПФ виявилися доволі гнучкими та ефективними. Загальна статистика дає лише рамочну інформацію про стан вітчизняного інвестиційного бізнесу. Проте можна констатувати, що ринок управління активами з точки зору кількості учасників залишається умовно стабільним: кількість фінустанов, які виходять з ринку, компенсується кількістю фінустанов, які приходять на нього. Практично не зменшується і загальний обсяг активів ІСІ, інвестованих в економіку України. За станом на початок жовтня 2011 року він дорівнював 118,87 млрд. грн.

Індустрія спільного інвестування сьогодні перебуває у стані хиткого балансу. Д. Леонов підкреслив, що у подальшому може відбутися як зростання ринку, так і його падіння, якщо інвестори не відчують зрушень щодо вдосконалення системи захисту своїх прав та захисту інвестицій, здійснених через ІСІ.


Ми не можемо стверджувати, що кризові явища подолали всі учасниками інвестиційного процесу. Тому державний регулятор та Українська асоціація інвестиційного бізнесу продовжують працювати у напрямку покращення умов функціонування тих компаній, які опинилися в найгіршому стані внаслідок світової фінансової кризи.

Попри все, наголосив Головуючий Ради УАІБ, вітчизняна індустрія інвестиційного бізнесу продовжує розвиватися й у ній формуються нові тренди. Основними орієнтирами її розвитку на 2012 - 2013 рр. Д.Леонов назвав такі:

У сфері особистих заощаджень - це збільшення «лінійки» ІСІ за рахунок спеціалізації інвестфондів, передбаченої проектом нової редакції закону «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», зростання конкуренції з депозитними послугами банків, остаточне структурування ринку послуг ІСІ, орієнтованих на управління заощадженнями масового та індивідуального інвестора.

У сфері управління корпоративними фінансами очікується посилення ролі ІСІ в системах управління фінансових, промислових, а також фінансово-промислових груп, розвиток фондів-холдингів для середнього бізнесу, концентрація в ІСІ корпоративної власності інвестора.

У сфері проектного інвестування можна передбачити розвиток приватних інвестиційних проектів за допомогою ІСІ та використання інвестфондів у якості фінансового механізму реалізації проектів державно-приватного партнерства, а у сфері венчурного інвестування - розвиток фондів стрес-активів та розширення інвестиційної діяльності у сфері санації підприємств.

Дмитро Леонов підкреслив, що не за кожним з цих напрямків спостерігатимуться швидкі темпи зростання бізнесу. Можливо, на першому етапі основні акценти будуть зроблені в тих напрямках, які дозволяють подолати наслідки кризи іншим суб’єктам інвестиційного процесу. Зокрема, це стосується роботи з проблемними активами, участі у санації, здійснення інвестицій у підприємства, які опинилися у скрутному становищі, та підвищення їхньої інвестиційної привабливості.


На думку Головуючого Ради УАІБ, перспективним напрямком є використання інститутів спільного інвестування у якості фінансового механізму управління як індивідуальними корпоративними фінансами, так і фінансами у групах підприємств та їхніх об’єднань. Такий підхід сприятиме ефективному здійсненню процесів злиття та поглинання, характерних для посткризових періодів.

Одним із стратегічних напрямків розвитку спільного інвестування має стати покращення «лінійки» продуктів, які пропонуються для здійснення індивідуальних інвестицій через публічні фонди. Криза показала недоліки всіх фінансових продуктів і сформувала у приватного інвестора-фізичної особи певні вимоги до різних фінансових установ. Учасникам інвестиційного бізнесу необхідно врахувати ці чинники, з’ясувати конкурентні переваги своїх продуктів та зробити їх привабливими для населення. Цьому повинна посприяти і нова редакція Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», яка зараз знаходиться на розгляді у Кабінеті Міністрів, наголосив Дмитро Леонов.


*****


Парламент прийняв закон «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо емісії облігацій внутрішніх державних позик)

Парламент прийняв закон «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо емісії облігацій внутрішніх державних позик) (реєстраційний №9548), внесений урядом. Основною метою законодавчого акту є надання можливості здійснювати емісію облігацій внутрішніх державних позик України в іноземній валюті.

*****


Верховна Рада України ухвалила закон «Про Фонд державного майна України»

Верховна Рада України ухвалила закон «Про Фонд державного майна України» (реєстраційний №9368), внесений Кабінетом міністрів. У документі визначено завдання Фонду держмайна та регламентовано його функції у сферах державної економічної політики та державного управління, приватизації державного майна, оренди державного майна, управління об’єктами права державної власності (в тому числі корпоративними правами держави), а також у сфері державного регулювання оціночної діяльності.


Згідно із законом, Фонд державного майна є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оціночної діяльності.

Законом встановлено, що Фонд державного майна очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради.

*****


Верховна Рада прийняла за основу проект закону «Про ринок земель»

Верховна Рада прийняла за основу проект закону «Про ринок земель» (реєстраційний №9001-д), внесений народним депутатом Г. Калетніком. Метою документа є правове врегулювання питань, пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні, запровадження особливого механізму обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення ефективних механізмів захисту законних прав суб’єктів такого ринку.

Законопроектом також пропонується визначення функцій державного оператора, державного земельного банку, фонду земель сільськогосподарського призначення на майбутньому ринку земель сільськогосподарського призначення.


*****


Парламент прийняв у першому читанні проект закону

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Парламент прийняв у першому читанні проект закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (реєстраційний №9342), внесений народними депутатами В. Хомутинніком, С. Аржевітіним, В. Горбалем та Ю. Полунєєвим. Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є удосконалення процесу роботи з проблемними банками в Україні шляхом підвищення операційної та економічної ефективності такої роботи, прискорення процесу прийняття рішень про виведення з ринку банків з використанням найкращої світової практики.


Крім того, законопроектом передбачається оптимізація витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних із виплатами вкладникам - фізичним особам, а також підвищення рівня захисту прав інших кредиторів банків.


*****


У Верховній Раді зареєстровано законопроект

«Про депозитарну систему України»

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про депозитарну систему України» (реєстраційний №9428-1), внесений народним депутатом С. Терьохіним. Як зазначається у пояснювальній записці до документа, він спрямований на створення ефективної депозитарної системи України, здатної забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами, враховуючи інтеграційні процеси фінансових ринків як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Основними завданнями законопроекту є уніфікація принципів та порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними, а також формування централізованої депозитарної системи в Україні.


*****


Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (реєстраційний №9362), внесений урядом. Документ визначає особливості продажу корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, у капіталізації яких вона взяла участь відповідно до закону «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Зокрема, у ньому визначається об’єкт та суб’єкти продажу банків, інші учасники цього процесу, порядок та спосіб продажу банків, особливості окремих етапів цього процесу, а також врегульовуються фінансові та договірні відносини у цій сфері. Законопроект передбачає застосування відкритого та конкурентного способу реалізації пакетів акцій банків, який має дозволити досягти найвищої ціни продажу.*****


Обсяг торгів на організованому ринку цінних паперів України у листопаді 2011 року становив 16,63 млрд. грн., а у січні-листопаді 217,91 млрд. грн.

Згідно з оперативними даними НКЦПФР у листопаді 2011 року обсяг біржових угод на організованому ринку цінних паперів України становив 16,63 млрд. грн., що у 1,25 раза більше показника листопада 2010 року (13,34 млрд. грн.). Найбільші обсяги угод було укладено на ФБ ПФТС (5,91 млрд. грн.), «Українській біржі» (5,35 млрд. грн.) та ФБ «Перспектива» (4,8 млрд. грн.).

Показники інших майданчиків були такими: КМФБ - 502,78 млн. грн.; УМФБ - 46,34 млн.; ПФБ - 8,68 млн. грн.; СЄФБ - 5,18 млн. грн.; УФБ - 2,31 млн. грн.; УМВБ - 0,24 млн. грн.; ФБ «ІННЕКС» - 0,08 млн. грн.

У січні-листопаді поточного року обсяг торгів на вітчизняних фондових біржах становив 217,91 млрд. грн., що у 2,1 раза перевищує показник аналогічного періоду минулого року (104,67 млрд. грн.).

Обсяг торгів на ФБ ПФТС у січні-листопаді 2011 року склав 80,83 млрд. грн., на ФБ «Перспектива» - 73,79 млрд. грн., на «Українській біржі» - 59,73 млрд. грн., на КМФБ - 1,85 млрд. грн., на УМФБ - 1,05 млрд. грн., на УФБ - 222,94 млн. грн., на ПФБ - 222,16 млн. грн., на СЄФБ - 204,58 млн. грн., на ФБ «ІННЕКС» - 19,11 млн. грн., на УМВБ - 2,24 млн. грн.

Лідерами за обсягами торгів у січні-листопаді виявилися ОВДП, з якими було укладено угод на загальну суму 92,74 млрд. грн. При цьому обсяг угод з акціями дорівнював 75,4 млрд. грн., з деривативами - 21,81 млрд. грн., з корпоративними облігаціями - 16,91 млрд. грн., з інвестиційними сертифікатами - 10,7 млрд. грн., з муніципальними облігаціями - 0,36 млрд. грн.


*****


Індекс ПФТС у листопаді 2011 року зріс на 7,18%

На ФБ ПФТС у листопаді було укладено 3,59 тис. угод загальним обсягом 5,91 млрд. грн. Обсяг торгів ОВДП склав 4,76 млрд. грн., корпоративними облігаціями - 0,9 млрд. грн., акціями - 0,21 млрд. грн., муніципальними облігаціями - 36,47 млн. грн., інвестиційними сертифікатами - 3,76 млн. грн.


Індекс ПФТС протягом листопада зріс на 7,18% з 559,95 до 600,18 пункту, а з початку року – знизився на 38,45% з 975,08 до 600,18 пункту.


*****


У листопаді 2011 року на ФБ «Перспектива» було укладено

та виконано 3,31 тис. договорів на суму 4,8 млрд. грн.

У листопаді 2011 року на ФБ «Перспектива» було укладено та виконано 3,31 тис. договорів на суму 4,8 млрд. грн., повідомляє сайт біржі. Обсяг торгів акціями на цьому майданчику дорівнював 2,31 млрд. грн., ОВДП - 1,58 млрд. грн., інвестиційними сертифікатами - 590,12 млн. грн., корпоративними облігаціями - 309,65 млн. грн., деривативами - 17,09 млн. грн.

*****


Індекс українських акцій у листопаді 2011 року зріс на 9,2%

У листопаді 2011 року на «Української біржі» було укладено 338,2 тис. угод на загальну суму 5,35 млрд. грн., повідомляє сайт біржі. При цьому обсяг угод з цінними паперами становив 2,21 млрд. грн., а їхня кількість - 118,86 тис. На строковому ринку «Української біржі» було укладено 219,34 тис. угод на загальну суму 3,14 млрд. грн.

Індекс українських акцій протягом листопада зріс на 9,2% з 1 448,89 до 1 582,23 пункти, а з початку року - знизився на 35,3% з 2 443,7 до 1 582,23 пункти.


*****


Міністерство фінансів у листопаді 2011 року здійснило розміщення ОВДП на суму 1,4 млрд. грн., а у січні-листопаді - на суму 25,9 млрд. грн.

У листопаді 2011 року Міністерство фінансів здійснило розміщення облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 1,4 млрд. грн., повідомляє сайт НБУ. Середньозважена доходність за ОВДП під час первинного розміщення становила 8,3%.

У січні-листопаді 2011 року Мінфін здійснило розміщення ОВДП на загальну суму 25,9 млрд. грн., а з урахуванням зобов’язань, випущених для збільшення статутного капіталу АТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та НАК «Нафтогаз України», - на суму 47,2 млрд. грн. Середньозважена доходність за ОВДП з початку року становила 8,8% річних (з урахуванням зобов’язань, випущених для збільшення статутного капіталу АТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та НАК «Нафтогаз України», - 9,1%).


Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 44,8 млрд. грн., у тому числі основний борг - 30,7 млрд. грн., сплата доходу - 14,2 млрд. грн.

За станом на кінець листопада 2011 року загальний обсяг ОВДП за сумою основного боргу, які перебували в обігу, дорівнював 152,65 млрд. грн. З них, облігації обсягом 84,27 млрд. грн. були у власності НБУ, обсягом 52,59 млрд. грн. - у власності банків, обсягом 4,67 млрд. грн. - у власності нерезидентів, обсягом 11,12 млрд. грн. - у власності інших структур.


*****


За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 1,76 пункту,

а Індекс українських акцій - на 19,13 пункту


Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 09.12.2011 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

117 866 902,93

610,71


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 09.12.2011 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

228 227 802

1 587,21*****


У листопаді 2011 року монетарна база в Україні

зменшилася на 1,3%, а грошова маса - на 1,2%

Згідно з даними Національного банку ситуація на грошово-кредитному ринку протягом листопада залишалася стабільною та прогнозованою. В умовах зростання невизначеності на зовнішніх ринках НБУ проводив жорстку грошово-кредитну політику, що сприяло продовженню тенденції до зменшення інфляційного тиску.


Результатом цього була помірна динаміка показників грошової пропозиції. Обсяг монетарної бази в листопаді зменшився на 1,3% (з початку року збільшився на 2,4%) до 231,0 млрд. грн. Грошова маса за цей період зменшилася на 2,1% (з початку року збільшилася на 9,1%) до 652,4 млрд. грн.

На стан ліквідності банків суттєво впливала динаміка коштів на єдиному казначейському рахунку - обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку в листопаді збільшився на 16,5% (з початку року в 2,3 раза) до 6,2 млрд. грн.

З метою забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку операції НБУ в листопаді, головним чином, спрямовувалися на підтримання банківської ліквідності. Обсяг операцій Національного банку з рефінансування банків протягом місяця становив 7,6 млрд. грн. (з початку року - 17,8 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування у листопаді дорівнювала 15,2% (з початку року - 12,7%). Тоді, як обсяг мобілізаційних операцій за цей період становив 6 млн. грн. із середньозваженою процентною ставкою 0,2%. З початку року обсяг таких операцій становив 161,3 млрд. грн. із середньозваженою процентною ставкою 1,8%.

Крім того, у листопаді Національний банк придбав державні облігації (за номінальною вартістю) на загальну суму близько 2 млрд. грн. (з початку року - на суму 20 млрд. грн.). Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку в листопаді не проводилися (з початку року обсяг таких операцій становив 1,4 млрд. грн.).

Операції з купівлі/продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування в листопаді Національним банком не здійснювалися. З початку року обсяг з купівлі дорівнював 4,7 млрд. грн. (за номінальною вартістю), операції з продажу не проводилися.

Це відповідним чином вплинуло на рівень коррахунків банків, який за місяць зріс на 9,3% (з початку року - на 4,2%) до 17,4 млрд. грн. За станом на 01.12.2011) норматив обов’язкових резервів банків становив 14,2 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку було перераховано 11,4 млрд. грн.


Обсяг готівки поза банками у листопаді зменшився на 2,2% (з початку року збільшився на 0,6%) до 184,2 млрд. грн.

В останньому осінньому місяці було зафіксовано незначне зниження обсягів депозитів, залучених як від фізичних осіб (на 0,3%, з початку року зросли на 11,2% до 302,2 млрд. грн.), так і юридичних осіб (на 5,3%, з початку року зросли на 14,4% до 162,6 млрд. грн.). Загальний обсяг депозитів банківської системи за місяць знизився на 2,1% (з початку року збільшився на 12,3%) до 464,8 млрд. грн.

Зростаюча невизначеність та посилення зовнішніх ризиків відповідним чином позначалося на обсягах кредитування банками юридичних осіб. Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, у листопаді незначно знизилися як у національній (на 0,5%), так і в іноземній (на 0,7%) валютах. Загальний обсяг залишків за кредитами, наданими юридичним особам, за місяць зменшився на 0,6% до 594,2 млрд. грн. Проте за 11 місяців поточного року вони зросли на 14,4%, у тому числі у національній валюті на 17,9%, в іноземній - 8,4%.

Натомість, залишки за кредитами, наданими фізичним особам у національній валюті, у листопаді зросли на 2,6% (з початку року - на 31,7%). Проте це не компенсувало зниження обсягів кредитування в іноземній валюті, залишки за якими за місяць зменшилися на 3,7% (з початку року - на 17,4%), що відповідним чином уплинуло на загальну динаміку залишків за кредитами, наданими фізичним особам. Їх загальний обсяг у листопаді знизився на 1,2% (з початку року - на 2,5%) до 199,3 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у листопаді зменшився на 0,7% (з початку року зріс на 9,6%) до 793,6 млрд. грн.

В останньому осінньому місяці було зафіксовано зростання відсоткових ставок у національній валюті та зменшення в іноземній. Так середньозважена вартість кредитів у листопаді в національній валюті збільшилася до 18,9% з 18,7% у жовтні, в іноземній валюті зменшилася до 8,1% з 8,2% у жовтні. Середньозважена вартість депозитів у листопаді в національній валюті збільшилася до 11,5% з 10,4% у жовтні, в іноземній валюті не змінилась і залишилася на рівні 5,2%.


На міжбанківському кредитному ринку середньозважена вартість коштів у листопаді не змінилася і залишилася на рівні 15,7%.

*****


Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за станом на 31 жовтня 2011 року дорівнювала 471,38 млрд. грн.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за станом на 31 жовтня 2011 року дорівнювала 471,38 млрд. грн., або $59,09 млрд. (державний борг - 355,03 млрд. грн. ($44,51 млрд.), гарантований державою борг - 116,35 млрд. грн. ($14,59 млрд.)), повідомляє сайт Міністерства фінансів. Внутрішній державний борг становив 152,46 млрд. грн. ($19,11 млрд.), а зовнішній державний борг - 202,57 млрд. грн. ($25,39 млрд.). Внутрішній гарантований державою борг дорівнював - 13,36 млрд. грн. ($1,67 млрд.), а зовнішній гарантований державою борг - 102,99 млрд. грн. ($12,91 млрд.).

*****


У листопаді 2011 року Індекс споживчих цін в Україні дорівнював 100,1%,

а з початку року - 104,4%

Згідно з повідомленням Державної служби статистики у листопаді 2011 року Індекс споживчих цін в Україні дорівнював 100,1% (з початку року - 104,4%). Індекс цін виробників промислової продукції становив 100,6% (з початку року - 116,3%). При цьому у добувній промисловості у листопаді ціни зросли на 0,1% (з початку року - на 25,3%), у переробній промисловості - знизилися на 1,3% (з початку року - зросли на 10,9%), а у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - зросли на 7% (з початку року - на 28,2%).
Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією