shkolaw.in.ua 1УКРАЇНА

ВІДДІЛ ОСВІТИ


МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
Від 01 листопада 2012 року371

м. Миколаїв

Про проведення інвентаризації

майново-матеріальних цінностей


в установах освіти району

На виконання Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 року

№ 90, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського облікуН А К А З У Ю:
1. Провести річну інвентаризацію майново-матеріальних цінностей в установах освіти району станом на 1 листопада 2012 року, згідно з вимогами, наведеними у додатку 1.

2. Керівникам підвідомчих установ освіти району:

2.1. Створити місцеві інвентаризаційні комісії з числа матеріально-відповідальних осіб, представників централізованої бухгалтерії;

2.2. Провести інвентаризацію майново-матеріальних цінностей в своїх установах із складанням інвентаризаційних описів.

2.3. Матеріальні цінності на складах та в інших місцях зберігання розмістити за найменуваннями, сортами тощо.

3. Призначити районну інвентаризаційну комісію в такому складі:

- Багаєва Н.М. - голова комісії, заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації;

Члени комісії:

- Нефьодова В.В. - головний бухгалтер відділу освіти райдержадміністрації;

- Нікітіна Л.А. - заступник головного бухгалтера;

- Кружкова О.К. - бухгалтер відділу освіти райдержадміністрації;

- Гуменна Г.М. - бухгалтер відділу освіти райдержадміністрації;

- Маслак С.С. - бухгалтер відділу освіти райдержадміністрації.

4. Провести в установах освіти району річну інвентаризацію майново-матеріальних цінностей з 15.11. по 25.12.2012 року.


5. Закріпити за працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти райдержадміністрації установи освіти для проведення інвентаризації (додаток 2).


6. Виявлений при проведенні інвентаризації невикористаний інвентар або устаткування перерозподілити серед установ освіти району.

7. Районній інвентаризаційній комісії узагальнити матеріали інвентаризації до 31.12. 2012 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера відділу освіти райдержадміністрації Нефьодову В.В.
Начальник відділу освіти

райдержадміністрації Л.О.Долованюк


Додаток 1 до наказу відділу освіти

Миколаївської райдержадміністрації

від 01 листопада 2012 року371
Вимоги


щодо проведення річної інвентаризації товарно-матеріальних

цінностей в установах освіти району
1. Своєчасно із дотриманням порядку провести інвентаризацію відповідно до наказу керівника.

2. До початку інвентаризації у відповідальних за збереження матеріальних цінностей взяти розписку про те, що всі прибуткові та видаткові документи на товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію, всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли на зберігання, оприбутковані, а ті

що вибули – списані.

3. Перевірити фактичну наявність основних засобів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів на реєстраційних, спеціальних та поточних рахунках.

4. Виявити матеріальні цінності, які не використовуються.

5. Наявність письмового договору з особою, відповідальною за збереження матеріальних цінностей.

6. Перевірити дотримання умов зберігання матеріальних цінностей, а також правила утримання та експлуатації матеріальних цінностей.

7. На основних засобах перевірити наявність та відповідність інвентарних номерів (якщо відсутні інвентарні номери, в присутності матеріально-відповідальної особи проставити).


8. Основні засоби та електрообладнання зараховувати тільки в справному виді (якщо обладнання в неробочому стані, взяти пояснення з директора та матеріально-відповідальної особи).

9. Перевірити реальну вартість облікованих на балансі матеріальних цінностей.

10. Провести звірку розрахунків із дебіторами та кредиторами і розрахунків платежів до бюджету.

11. При встановлені порушень при інвентаризації (недостача, надлишки, псування цінностей та інше) взяти письмове пояснення від директора школи та матеріально-відповідальної особи.

12. Жодні виправлення і підчистки в описах не допускаються. На кожній сторінці опису прописом вказується число порядкових номерів матеріальних цінностей і загальний підсумок кількості всіх цінностей у натуральних показниках. В описах не можна залишати незаповнені рядки. На останніх сторінках описів незаповнені рядки прокреслюються.

13. Скласти довідки по кожному закладу про недоліки при річній інвентаризації та внести пропозиції щодо зберігання, приймання, списання матеріальних цінностей, покращення обліку та контролю за їх зберіганням.

14. Члени інвентаризаційних комісій за внесення в описи неправильних даних про фактичні залишки матеріальних цінностей несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

15. Перевірити наявність трудових книжок та звірити з табелем робочого часу.

16. Звірити технічні паспорти з наявністю будівель та споруд в школі.

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації Л.О.Долованюк

Додаток 2 до наказу відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації

від 01 листопада 2012 року371
Графік проведення річної інвентаризації


майново-матеріальних цінностей в установах освіти району

(з 15 листопада по 25 грудня 2012 року)

№ п/п


ПІБ відповідального

за проведення інвентаризації

Назва закладу освіти

Підпис

1

Нікітіна Л.А.

Нечаянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

БСТ

Трихатська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зеленогайська ЗОШ І-ІІ ступенів

2

Пєскова О.М.

Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ульянівська ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сливинська ЗОШ І ступенів

3

Маслак С.С.

Петровосолониська ЗОШ І-ІІ ступенів

Кривобалківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Кир’яківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Петрівська ЗОШ І-ІІ ступенів

Радгоспна ЗОШ І ступенів

4

Завгородня В. М.


Кіровська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ковалівська ЗОШ І-ІІ ст.

Новоандріївська ЗОШ І-ІІ ступенів

5

Іванова Н.В.

Шостаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ольшанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Радсадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

ДЮСШ

6

Бондаренко В.І.


Веснянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Будинок творчості учнів

7

Куценко Н.О.

Централізована бухгалтерія

Шуринська ЗОШ І-ІІІ ступенів

8

Середенко І.В.

Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Господарча група


9

Гуменна Г.М.

Новобогданівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Корчинська ЗОШ І ступенів

Криничанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Надбузька ЗОШ І-ІІ ступенів

Новоселівська ЗОШ І ступенів

10

Поневєжа О.М.

Степівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Червонополянська І ступенів

Райметодкабінет

Новогригорівська ЗОШ І ступенів

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації Л.О.Долованюк