shkolaw.in.ua 1(заповнюється організаторами)

Форма № 1


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ

Номінація

Тематичний напрямок

Дата отримання

Реєстраційний номер

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА 3000»

П'ЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ «ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»

1. Тематичний напрямок проекту (соціальний, екологічний, культурологічний)
2. НАЗВА ПРОЕКТУ
3. ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ОРГАНІЗАЦІЮ)

Назва навчального закладу (організації)
Юридичний статус навчального закладу (організації)
Поштова адреса навчального закладу (організації) (обов'язково вказати індекс)
Підпорядкування
Телефон, факс (з кодом)
Електронна адреса
Інтернет-адреса
Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу (організації)
Кількість учнів (студентів, членів організації)
4. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ

Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту

Посада керівника проекту
Поштова адреса для листування з керівником проекту (обов'язково вказати індекс)
Телефон (з кодом)
Електронна адреса


Дата „___”_______________2012 рок

уУВАГА!!!
РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ ТА ІНФОРМАЦІЮ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ ПРОСИМО НАДІСЛАТИ
ДО 01 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ dobrokonkurs@gmail.com

з поміткою: „Конкурс благодійних проектів” Матеріали для участі в конкурсі подаються лише в електронному варіанті.

Форма № 2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА 3000»

П'ЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ „ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ”


Тематичний напрямок проекту: соціальний, екологічний, культурологічний.

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ


 1. Назва проекту.

 2. Виконавці проекту (кількість та категорія).

 3. Партнери та спонсори проекту (якщо є).

 4. Цільова аудиторія (кому саме надається допомога).

 5. Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту.

 6. Терміни реалізації проекту.

II. ОПИС ПРОЕКТУ

 1. Завдання проекту.

 2. Стислий опис проекту.

III. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ (з 1 січня 2011 року- 29 лютого 2012 року)

3.1. Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту в період з 1 січня 2011 року - 29 лютого 2012 року.

IV. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 1. Основні результати реалізації проекту.

 2. Вплив проекту на місцеву громаду.

 3. Проблеми, що виникли під час реалізації проекту.

 4. Перспективи розвитку проекту.

Примітка: До основних документів можуть (в т.ч. у зісканованому вигляді) додаватися фото та відео матеріали, презентаційні матеріали, статті із газет, журналів, інші документи і матеріали, які, на думку учасника, проілюструють і допоможуть найповніше розкрити зміст проекту.

Всі додаткові матеріали мають бути підписані та містити посилання, для ілюстрування яких саме заходів вони додаються.

Дата « » 2012 року


УВАГА!!! МАТЕРІАЛИ НА КОНКУРС ПРОСИМО НАДІСЛАТИ ДО 1 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ на електронну адресу: dobrokonkurs@gmail.com у форматі *.dос. (з поміткою „Конкурс благодійних проектів”) Матеріали для участі в конкурсі подаються лише в електронному варіанті.

Матеріали, подані на конкурс, мають бути виконані комп'ютерним набором, шрифт Timеs New Roman,
14 розмір - основний текст, 12 розмір - додатковий текст, через 1 інтервал.

Просимо бути уважними щодо точності поданої інформації!