shkolaw.in.ua 1АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання вимог антикорупційного законодавства


В ДЕПАРТАМЕНТІ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

за 2013 рік
В ДЕПАРТАМЕНТІ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі ДЕПАРТАМЕНТ) протягом 2013 року проведено комплекс організаційних та практичних заходів, направлених на забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, а саме:

- було розроблено план заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень з боку працівників ДЕПАРТАМЕНТУ на 2013 рік;

- встановлена система звітності щодо надання та узагальнення інформації про стан виконання планів, роботи щодо дотримання антикорупційного законодавства до РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОГО ВІДДІЛУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

- на оперативних нарадах при директорі ДЕПАРТАМЕНТУ постійно здійснюється інформування працівників про зміни та роз’яснення вимог антикорупційного законодавства, обговорюється стан виконання планів заходів спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам;

- з метою підвищення рівня правової освіти 06.06.2013 працівники ДЕПАРТАМЕНТУ пройшли навчання за темою: «Запобігання та протидія корупції, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, як важлива складова державного управління»;

- з метою попередження корупційних діянь серед посадових осіб місцевого самоврядування, здійснюється ознайомлення кандидатів на зайняття посади посадових осіб із Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції», актами Президента та іншими законодавчими актами стосовно обмежень, пов’язаних з перебуванням на службі в органах місцевого самоврядування;

- при формуванні кадрового резерву на посади посадових осіб ДЕПАРТАМЕНТУ враховувалися професійні досягнення та ділові якості осіб, рекомендованих для включення до списків резервістів.


- на виконання постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції»  від 20.10.2011  № 1094 повідомляємо, що  згідно прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ст.11, яка регламентує проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що набрала чинності з 1 січня 2012 року, в ДЕПАРТАМЕНТІ було проведено спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.

В 2013 році на службу в органи місцевого самоврядування за результатами проведеної спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, було прийнято 1 особа, яка успішно пройшла спеціальну перевірку і була прийнята на роботу на конкурсній основі.

- посадові особи ДЕПАРТАМЕНТУ дотримувались вимог ст. 12 «Фінансовий контроль» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст. 13 Закону України «Декларування доходів державних службовців», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Всі працівники (37) своєчасно та у повному обсязі були забезпечені бланками декларацій та методичною літературою щодо цього питання. До 1 квітня були працівниками ДЕПАРТАМЕНТУ подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру як самих працівників, так і членів їх сімей за 2012 рік;

- згідно  з планом – графіком підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Луганської міської ради (розпорядження Луганського міського голови від 21.01.2013 №18) головний спеціаліст відділу організаційно-педагогічної діяльності ДЕПАРТАМЕНТУ (В. МЕРІСКОВА), на яку покладено виконання обов’язків з питань дотримання заходів із запобігання антикорупційного законодавства (наказ від 31.12.2013 № 3/1689) пройшла навчання в Луганському центрі післядипломної освіти (червень 2013) за програмою тематичного короткотермінового семінару за темою: «Роль нових положень законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про державну службу» в реалізації кадрової політики;


- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» постійно здійснюється оновлення інформації на офіційному сайті ДЕПАРТАМЕНТУ;

- ДЕПАРТАМЕНТОМ постійно проводяться роз’яснювальна робота з питань попередження проявів корупції серед керівників закладів освіти міста. Керуючись Законами України «Про засади запобігання та протидії корупції» та іншими нормативними актами (нової редакції щодо  змін до законодавства, внесеними Законом України від 14 травня 2013 року №224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики») ДЕПАРТАМЕНТ продовжує вживати заходи щодо запобігання порушення законодавства, добору, розстановки і виховання кадрів, додержання вимог законодавства при просуванні по службі, посилення виконавчої і трудової дисципліни. В свою чергу, керівниками закладів освіти проведено певну робота з педагогічними працівниками закладів, спрямовану на підвищення особистої відповідальності кожного за суворе додержання законів,  фінансово-бюджетної дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання своїх повноважень у корисних цілях, попередження корупційних правопорушень, інших порушень законодавства. По всіх закладах освіти розроблені плани

- станом на 31.12.2013  року в ДЕПАРТАМЕНТІ не було жодної посадової особи,   притягнутої до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, а тому не було вжито заходів щодо висвітлення фактів корупційних діянь, не застосовувались відповідні стягнення до порушників та не було встановлено причини та умови, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень.


Висновки та пропозиції щодо удосконалення роботи з

питань дотримання антикорупційного законодавства працівниками

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Боротьба із проявами корупції має ґрунтуватись на поєднані профілактичних та правоохоронних заходів, проводитись комплексно та систематично. Саме тому, надалі необхідно продовжувати вивчення з працівниками ДЕПАРТАМЕНТУ Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011, «Про правила етичної поведінки», розділом XVII Кримінального кодексу України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг».


Керівництвом ДЕПАРТАМЕНТУ і надалі буде продовжуватися робота, яка спрямована на досконале вивчення дотримання спеціальних обмежень, встановлених Законом посадовими особами місцевого самоврядування, практичне застосування загальних правил поведінки працівників, роз’яснення наслідків вчинення корупційних діянь, їх негативний вплив на авторитет виконавчих органів Луганської міської ради.

Крім того пропонуємо запровадити наступні заходи:

- при наявності фінансування запровадити спеціальні семінари з питань запобігання проявам корупції, етики та поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

- підвищити рівень оплати праці та соціальної захищеності посадових осіб;

- забезпечити реальні потреби ДЕПАРТАМЕНТУ у фінансуванні та матеріально-технічних ресурсах;

- особливу увагу приділяти розгляду звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених посадовими особами місцевого самоврядування.