shkolaw.in.ua 1

Представнику у справах інтелектуальної

власності Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України (патентному повіреному)
заява
Прошу оформити і подати в Укрпатент документи на державну реєстрацію знака для товарів і послуг на ім'я: ________________________________________________________________________

(найменування юридичної чи фізичної особи відповідно до установчого документа, паспорта)
1. Інформація про заявника

Місцезнаходження заявника: ________________________________________________________

(вулиця, номер будинку, квартири; населений пункт, номер відділення зв'язку; район, область; поштовий індекс)

Телефон___________________ Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)________________________

Керівник (посада) _________________________________________________________________

Відповідальний працівник для консультацій та контактів ________________________________

__________________________________________телефон______________ е-mail ____________

Розрахунковий рахунок­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ____________________в __________________банку, МФО__________

2. Інформація про знак

Опис зображення знака, що пропонується розробити: слово ______________________________

зображення _______________________________________________________________________

комбінація ________________________________________________________________________

Методи нанесення знака на продукцію_________________________________________________

При наявності готової розробки представити його зображення розміром 8х8 см у вигляді 20 фотовідбитків, чи у вигляді графічного файла на дискеті.
3. Інформація про продукцію (послуги), що позначається знаком

а) випускається підприємством:

1.___________________________________ 2. _________________________________________

3. __________________________________ 4. _________________________________________

5. __________________________________ 6. _________________________________________

7.___________________________________ 8. _________________________________________
б) планується до випуску:

1. ______________________________ 2. ___________________________________

3. ______________________________ 4. ___________________________________
Країни, в які проводиться (планується) експорт товарів:

________________________________ ____________________________________

________________________________ ____________________________________
Перелік документів, що додаються:


  1. Копія реєстраційного свідоцтва заявника.

  2. Довіреність патентному повіреному (бланк надається з договором).

  3. Зображення товарного знака на дискеті.

На підставі заяви патентний повірений оформляє договір на виконання робіт по реєстрації товарного знака з кошторисом витрат.
“____” ________________2003 р. Керівник ___________________/_________/

*Примітка: відповідно до п.5.4.2 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” і “Методичних рекомендацій щодо віднесення витрат подвійного призначення до складу валових”, затверджених наказом Міннауки від 21 .01.1999 №15 і погоджених з ДПА, оплата послуг патентного повіреного та витрати на проведення експертизи пов’язані з отриманням охоронних документів на об’єкти промислової власності відносяться до складу валових витрат платника податку.