shkolaw.in.ua 1

1. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, вправі:


а/. Вилучити та відправити до органів внутрішніх справ ;

б/. залишити цей документ і направити його на експертизу;

в/. Винести постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Ще був варіант г) щось у дусі в)


2. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно після смерті особи, яка оголошена померлою повинен:

а/. накласти арешт на це майно;

б/. повідомити суд та органи БТІ;


3.Право власності у набувача нерухомого майна за договором дарування виникає:

а/. з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом;

б/. з моменту передання майна;


4. До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником:

а/. Об’єкта нерухомого майна;

б/. матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва;

в/. садиби


5.Чи допускається передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі:

а/. так;

б/. ні;

в/. на розсуд нотаріуса.
6. Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом :

а/. з ознайомленням з його змістом;

б/. без ознайомлення з його змістом;


7. Дублікат секретного заповіту :

а/. видається на вимогу органів суду, або прокуратури;

б/. видається на вимогу самого заповідача;


8. Одностороння відмова від шлюбного договору:

А) допускається;

Б) не допускається;


9. У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором про сплату аліментів на дитину, аліменти з нього можуть стягуватись на підставі:

А) виконавчого напису нотаріуса;

Б) виключно рішення суду;10. Посвідчення факту, що неповнолітня дитина, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, є живою посвідчується:

А) на прохання цих осіб;

Б) на прохання законних представників цих осіб;


11. Виконавчий напис вчинюється нотаріусом:

а) на заяві про видачу виконавчого напису

б) на правовстановлюючих документах на нерухоме майно


12. Охоронцем спадкового майна може бути призначено:

а) тільки осіб з числі спадкоємців померлого

б) незацікавлену особу

в) осіб з числа спадкоємців, або інших осіб, визначених спадкоємцями.
13. При посвідченні цивільно-правових правочинів, нотаріус встановлює особу громадянина України

а) за паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон

б) тільки за паспортом громадянина України

14. Встановлення нотаріусом особи неповнолітньої, яка досягла 16 років здійснюється

а) за паспортом чи іншим документом, який унеможливлює сумніви щодо цієї особи


б) можливо встановлення за свідоцтвом про народження, за умови підтвердження тільки обома батьками про те, що ця особа є їх дитиною.


15. До перевірок дотримання приватними нотаріусами вимог законодавства під час виконання ними своїх обов’язків, які проводять управління юстиції, можуть бути залучені:

16. Іпотекодержатель зобов'язаний:

а) письмово у п'ятиденний строк повідомити боржника про відступлення прав за іпотечним договором;

б) письмово у триденний строк повідомити боржника про відступлення прав за іпотечним договором;

в) письмово у десятиденний строк повідомити боржника про відступлення прав за іпотечним договором;
17. У разі видачі заставної відступлення прав за іпотечним договором та основним зобов’язанням здійснюється:

а) за умови, державної реєстрації у встановленому законодавством порядку відомостей про таке відступлення.

б) за умови, якщо це передбачено прямо іпотечним договором та умовами основного зобов’язання;

18. Заставна, це:

а) документ, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки;


б) борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки;


19. Звернення стягнення на майно, що є предметом іпотеки і належить державному чи комунальному підприємству або підприємству, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) якого перебуває у державній власності здійснюється:

а) на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя;

б) на підставі рішення суду;

в) на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса.


20. Спадкова трансмісія це

а) перехід права на спадщину


21. Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути:

а) тільки непрацездатна фізична особа

б) фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я...

в) тільки особа, яка досягла пенсійного віку або є інвалідом 1 та 2 групи


22. Земельна ділянка можу належати на праві спільної сумісної власності:

а) лише громадянам;

б) лише громадянам України та юридичним особам резидентам України;

в) громадянам та юридичним особам.


23 Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності:

а) після розірвання шлюбу;

б) протягом шлюбу до його розірвання;

в) незалежно від розірвання шлюбу.


24 Якщо міжнародний договір відносить до компетенції нотаріусів вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України, нотаріуси вчиняють цю нотаріальну дію в порядку встановленому:

а) Міністерством закордонних справ України;

б) Міністерством юстиції України;

в) Кабінетом Міністрів України.


25. Чи має право іпотекодавець заповідати передане в іпотеку майно?

а) ні;

б) так;

в) має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя.


26. Іноземці та особи без громадянства:

а) не мають права бути суб’єктами господарської діяльності в Україні;

б) при здійсненні господарської діяльності в Україні користуються такими самими правами і мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, якщо вони отримали дозвіл на постійне проживання в Україні;

в) при здійсненні господарської діяльності в Україні користуються такими самими правами і мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, якщо інше не передбачено законом.


27. У разі пред’явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких операцій за ним, нотаріус зобов’язаний:

а) повідомити відповідний суд про пред’явлення такого векселя для вчинення протесту;

б) затримати пред’явлений вексель до винесення судом рішення чи скасування постановленої ухвали;

в) затримати пред’явлений вексель та направити його боржнику.


28. У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення заповіту такий правочин є:

а) нікчемним;

б) недійсним;

в) дійсним, якщо він відповідав волі особи, яка його вчинила.

29. Видача свідоцтва про придбання заставленого рухомого майна з публічних торгів здійснюється:


а) за місцем проживання боржника;

б) за місцем знаходження та реєстрації майна;

в) за місцем проведення торгів;

місце проведення торгів)


30. Підстави виникнення застави:

а) застава виникає на підставі договору або закону;

б) застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду;

в) застава виникає на підставі договору або рішення суду.


31. Продавець має право продати свою частку у праві спільної часткової власності іншій особі якщо:

а) інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснюють цього права щодо нерухомого майна протягом одного місяця, а щодо рухомого майна протягом десяти днів від дня отримання ними повідомлення;

б) інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі, чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом трьох місяців щодо рухомого майна протягом одного місяця від дня отримання ними повідомлення

в) бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявило кілька співвласників.


32. Тлумачення заповіту здійснюється:

а) нотаріусом, який посвідчував заповіт за участю спадкоємців;

б) спадкоємцями, а у разі спору між спадкоємцями – судом;

в) тільки судом.


33. В яких випадках можливо видати дублікат виконавчого листа:

а) за заявою боржника;

б) за заявою стягувача;

в) за заявою стягувача та поданням виконавчої служби;

г) за поданням виконавчої служби.


34. В яких випадках можливо видати дублікат виконавчого листа:

а) за заявою боржника;

б) за заявою стягувача;

в) за заявою стягувача та поданням виконавчої служби;

г) за поданням виконавчої служби.35. Звернення стягнення на майно, що є предметом іпотеки і належить державному чи комунальному підприємству або підприємству, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) якого перебуває у державній власності здійснюється:

а) на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя;

б) на підставі рішення суду;

в) на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса.


36. Максимальний термін на який може бути призупинено приватну діяльність:

а) 1 місяць;

б) 3 місяць;

в) 6 місяців


37. Шлюбний договір укладається між:

а) подружжям;

б) особами, що подали заяву про реєстрацію шлюбу;

в) особами, що подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям;


38. Шлюбним контрактом регулюються:

а) майнові відносини між подружжям та майнові обовязкі як батьків;

б) майнові та особисті немайнові відносини між подружжям;

в) будь-які відносини, відносно яких подружжя дійдуть згоди на врегулювання цього питання шлюбним договором;


39. Земельні спори вирішуються:

а) судами;

б) судами та органами виконавчої влади;

в) судами, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;


40. Оренда земельної ділянки може бути:

а) не більше 5 років;

б) не більше 50 років;

в) більше 50 років.


41. Заставодержателем земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути:

а) банки;

б) банки та юридичні особи;

в) громадяни України та юридичні особи та банки.

42. Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі:


а) акту про продаж нерухомого майна з прилюдних торгів;

б) правовстановлювального документу;

в) витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно;

г) рішення суду.


43. Чи можуть неповнолітні особи а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді:

а) так, у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом;

б) не можуть;

в) так, тільки за згодою батьків та (або) піклувальників.


44. Якщо порушення зобов’язання, забезпеченого завдатком, сталося з вини боржника:

а) завдаток залишається у кредиторам

б) завдаток повертається боржнику, за відрахуванням понесених кредитором витрат;

в) завдаток залишається у кредитора, якщо це встановлено рішенням компетентного суду.


45. Виконавчий напис, за яким стягувачем та боржником є громадянин, може бути пред’явлено до примусового виконання протягом:

а) трьох років з моменту вчинення виконавчого напису;

б) одного року з моменту вчинення виконавчого напису;

в) п’яти років з моменту вчинення виконавчого напису.

46. Іпотекодавець

47 Майновий поручитель відповідає перед іпотекодержателем

Ці питання слово слово з закону «про іпотеку»

48.Обовязкова частка у спадщіні може бути зменшена лише за рішенням суду

49 Хто встановлює плату за видачу свідоцтва про зайняття нот. Діяльністю Кабінет Міністрів України


50. Заповіт подружжя може бути посвідчений нотаріусом на майно, яке належить подружжю на праві:

а) спільної сумісної власності;

б) спільної часткової власності;

в) особистої власності

Задача була зміст виконавчого напису, було 5 варіантів відповідей, вірна дослівно ст.89 Закону про нотаріатДокумент Свідоцтво про право на спадщину за заповітом


Помилкі

Згідно Ст.1261, а видане на підставі заповіту

Свідоцтво видане 22.12.2006 року , а заповідач померла 28.12.2007 року

Зареєстрована, а треба мешкає, у кінці пріліпили ½ частку

Свідоцтво видається на вищевказану частку, а треба на ½

ПІБ написані без розшифровкі імя та по батькові

Посвідчував державний, а стягнуто плати та звільнено за видачу свідоцтва згідно Постанови КМ про держмито