shkolaw.in.ua 1

Перспективними напрямками на наступний рік є:


- забезпечення збалансованого харчування та медичного обслуговування дітей різних вікових категорій відповідно до потреб розвитку;

- оснащення освітнього процесу необхідним фізкультурним, ігровим інвентарем та обладнанням;

- використання у практичній роботі ДНЗ сучасних засобів оздоровлення, фізичного розвитку і виховання: обладнання медичного кабінету, спортивних, ігрових майданчиків, залів, тренажерів для групових кімнат з метою проведення занять, рухливих ігор, фізкультурних свят, розваг, днів здоров’я, дихальної та лікувальної гімнастики тощо;

- впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики дитячих захворювань, здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій;

- активне використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного виховання, які б сприяли оптимізації рухового режиму в ДНЗ;

- сприяння доступності здобуття дошкільної освіти для дітей з особливими потребами;

- популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьківської громадськості.