shkolaw.in.ua 1

Вимоги до письмового оформлення програми виховної роботи

Програма виховної роботи є результатом проектно-цільової діяльності педагога (класного керівника, вихователя, педагога-організатора), яка включає такі компоненти: діагностування, визначення й обґрунтування педагогічних завдань, моделювання й прогнозування, проектування: планування й організація різних видів діяльності з метою залучення до них учнів, моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців, корекція (самокорекція) та регуляція (саморегуляція) відхилень у їхньому розвитку, аналіз та прогнозування виховних ситуацій.

Програма виховання розробляється на весь період виховної роботи з учнями з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4 класів, 5-12 класів або 5-9 та 10-12 класів).


Структурні елементи програми


  • назва, у якій має бути закладена основна ідея програми;

  • для учнів якої школи (І, ІІ, ІІІ ступеня) чи яких класів вона призначена;

  • прізвище, ім’я, по батькові автора, посада, місце роботи (повна інформація);

  • пояснювальна записка, в якій обґрунтовується вибір назви програми, її провідна ідея, актуальність, чітко визначаються: мета, завдання, принципи та концептуальні підходи до організації виховної роботи з учнями, методи і прийоми, форми та засоби, які використовуватимуться у роботі з дітьми, види діяльності, до яких вони залучатимуться, очікувані (прогнозовані) результати;

  • розділи програми, кожен з яких має свою назву, та комплекс виховних справ у кожному;

  • форми проведення, теми та зміст (структура та логіка розгляду чи обговорення спланованого матеріалу) кожної виховної справи (зміст має бути відображений у назві творчо сформульованої теми);

  • основні дефініції (ключові поняття та терміни тощо);
  • використана та рекомендована література (для педагога, вихованців та їхніх батьків).

Зміст програми виховної роботи структурується відповідно до її назви та ідеї.

У процесі розроблення програми, як епіграфи до розділів, можна використати вислови видатних людей, афоризми, усну народну творчість (прислів’я та приказки народів світу тощо).


Примітка: зразки програм виховної роботи див. у навчально-методичних посібниках «Зростаємо в любові» – частини І та ІІ (автори: Яременко Н.В., Боярчук О.І., Устич Ю.П., Микитюк Л.В.), рекомендовані Міністерством освіти і науки України як навчально-методичні посібники для організаторів та слухачів післядипломної педагогічної освіти, листи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 21.08.2008 № 1.4/18-Г-2017 (частина І) та від 09.04.09 №1/11-2309 (частина ІІ).