shkolaw.in.ua 1

Анкета

учасника методичного заходу


Будь ласка, виберіть одну із запропонованих відповідей та поставте знак "√".


 1. Чи відбулися зміни в оснащенні та навчально-методичному забезпеченні Вашого навчального закладу за останні 2-3 роки?

  так

  у деякій мірі

  ні

 2. Чи відбулося вдосконалення або поновлення Вашого робочого місця?

так

у деякій мірі

ні

3.Чи використовуються новітні технології (клас ІКТ, Інтернет, комп'ютерний клас, аудіо,- відеоапаратура) в організації навчального процесу з Вашого предмета, фаху, виду діяльності?

так

у деякій мірі

ні

4.Чи збільшилось Ваше навчальне навантаження за останні 2-3 роки?

так

у деякій мірі

ні

5. Чи збільшилась Ваша заробітна плата?

так

у деякій мірі

ні

6.Вважаєте, що успішність Вашої професійної діяльності залежить насамперед від:


6.а сучасного інформаційного забезпечення закладу освіти

так

у деякій мірі

ні

6.б від соціально-економічних умов у державі

так

у деякій мірі

ні

6.в рівня Вашої самоосвіти

так

у деякій мірі

ні


6 інше

7.Як характеризується мотивація Вашої професійної діяльності на даний період?

а) працюю за інерцією, не відчуваю професійного поклику

так

у деякій мірі

ні

б) рівень мотивації залежить від того, як це цінується адміністрацією, колегами, учнями, вихованцями та їх батьками

так

у деякій мірі

ні

в) епізодично цікавлюся науково-методичними навинками, оскільки не хочу втратити професійну компетентність

так


у деякій мірі

ні

г) постійно працюю над собою для самоствердження

так

у деякій мірі

ні

8.Згадайте останні курси підвищення кваліфікації, на яких Ви були. Наскільки вагомим став чинник курсового підвищення кваліфікації для вдосконалення Вашої професійної діяльності?

високий

середній

низький

9.Визначте рівень результативності і практичної спрямованості курсів підвищення кваліфікації у зіставленні з реальним життям?

високий

середній

низький

10.Якщо б програму курсів складали Ви, то що б обов'язково змінили, доповнили, передбачили в ній чи вилучили?_____________________________________________

_________________________________________________________________________


Щиро дякуємо за відповіді!


Інструкція проведення анкетування


Мета : З'ясувати рівень професійного зростання та організацію робочого місця педагога у після курсовий період

Завдання:

 1. Визначити зміни, які відбулися в оснащені робочого місця педагога для організації навчального-виховного процесу .
 2. Виявити, від чого залежить професійна діяльність і мотивація педагога у міжкурсовий період.


 3. Визначити вагомість курсів підвищення кваліфікації для реалізації педагогічної діяльності педагога.

 4. Визначити перспективні напрями організації курсів для покращення професійного зростання вчителя.

Очікувані результати
: Отримані дані анкетування використати для організації та вдосконалення системи курсового підвищення кваліфікації, враховуючи виявлені недоліки.

Опис діагностичного матеріалу
: До складу анкети входять запитання закритого та відкритого типів.

Запитання №1,2 Навчально-методичне забезпечення та організація робочого місця вчителя.

Запитання №3 Організація освітнього процесу закладу, в я кому працює педагог.

Запитання № 4,5 Забезпечення навчальним навантаження та оплата праці педагога.

Запитання №6 Фактори якісного розвитку професійної діяльності педагога.

Запитання №7 Мотивація педагога в реалізації подальшої самоосвіти.

Запитання №8,9 Практична цінність курсового навчання.

Запитання №10 Перспективне планування курсів з урахуванням побажань слухачів.

Процедурні особливості:

Респондентам – учасникам міжкурсових заходів різного рівня - роздаються анкетні листи. Пропонується закреслити одну із відповідей, з якою погоджується опитуваний. Після проведення методичного заходу анкети збираються і обробляються автоматично: відповідь заноситься цифрою 1, підраховується кількість (сума) відповідей з даного запитання, потім вираховуються відсотки. Після первісної обробки анкет результати здаються в Центр моніторингу освіти.

Обробка та інтерпретація даних:

Обчислюється кількість відповідей слухачів за трьома рівнями (повнота – недостатність – відсутність ознаки). Дані заносяться в таблицю створену за допомогою програми офісу EXSEL, де заздалегідь введено формули для швидкого обрахунку даних і переведення їх у відсотки.


Для прикладу:

 

1

2

 

так

у деякій мірі

ні

так

у деякій мірі

ні

1

1

 

 

 

1

 

2

 

1

 

1

 

 

3

 

1

 

1

 

 


4

 

 

1

1

 

 

5

 

 

1

 

1

 

6

 

1

 

1

 

 

7

 

1

 

1

 

 

8

 

 

1

 

1

 


9

 

1

 

 

1

 

10

 

1

 

1

 

 

11

 

 

1

1

 

 

12

 

1

1

 

1

 

13

 

 

1

1

 

 


14

 

1

 

 

1

 

15

 

1

 

1

 

 

16

 

 

1

 

1

 

17

 

 

1

1

 

 

18

 

1

 

 

 

1


19

 

1

 

 

1

 

20

 

 

1

 

 

1

сума

1

11

9

10

8

2

% показник55,0

45,0

50,0

40,0

10,0