shkolaw.in.ua 1

5. Описати основні види файлових систем. Показати на прикладі процес розподілу жорсткого диску.


При розбиті диску на розділи, в кожному з них можу бути створена файлова система, що відповідає визначеній операційній системі. На сьогоднішній день в роботі ОС Windows найчастіше використовується три файлові системи.

FAT (File Allocation Table)- таблиця розміщення файлів. Це стандартна файлова система для DOS, Windows 9х/2000/ХР/NT. В розділах FАТ під DOS допустима довжина файлів- 11 символів (8 символів імені і 3 символи розширення), а об'єм тому (логічного диску) - до 2 Гбайт. Під Windows допустима довжина імен стилів -255 символів.

Розбиття на розділи може бути виконано за допомогою утиліти DOS FDISK.

За допомогою програми FDISK можна створити лише два фізичних розділи FАТ на жорсткому диску – основний i додатковий (розширений), а в додатковому можна створити до 25 логічних томів. Програма Patrition Magic може створювати чотири основних розділи або три основних і один додатковий.

FAT 32 (File Allocation Table, 32 bit – 32 розрядна таблиця розміщення файлів). Використовуегься з Windows 95 OSR2 (ОEM Service Release 2), Windows 9х/2000/ХР. В таблицях FАТ 32 коміркам розміщення відповідають 32-розрядні числа. При такій файловій структурі об'єм тому (логічного диску) може досягати 2 Тбайт (2048 Гбайт).

NTFS (Windows NT File System – файлова система Windows NT). Доступна лише в операційній системі Windows NT. Довжина імен файлів становить до 256 символів. Також забезпечує додаткові можливості, наприклад, засоби безпеки.

Розділити дискову пам’ять на розділи можна за допомогою пакету Patrition Мagic – це набір утиліт, які швидко та легко створювати, видаляти, об’єднувати чи конвертувати системні розділи жорсткого диску без знищення існуючих даних.

Для пояснення основних видів файлових систем використовую дедуктивний метод навчання (дедуктивний метод навчання – полягає у переході від загального до конкретного) за допомогою якого налаштовую учнів на роботу, та пояснюю що від них вимагатиметься. За основу беру словесний метод навчання – лекція (лекція – усний виклад матеріалу великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу) і репродуктивний (грунтується на репродуктивному характері мислення у випадку, коли зміст навчального матеріалу є інформативним, описом способів практичних дій, принципово новим чи достатньо складним для самостійного застосування учнями й подається у готовому вигляді).


При поясненні учням загальних положень про види файлових систем використовую наступні засоби навчання: слово вчителя (за допомогою якого вчитель організовує засвоєння знань учнями, формування в них практичних умінь і навичок), підручник (він як важливий засіб навчання слугує учневі для відновлення в пам‘яті, повторення та закріплення знань), спеціальні технічні засоби навчання (необхідний чинник застосування знань до яких належать комп‘ютери, діапроектори та ін.).