shkolaw.in.ua 1

Шановні колеги!


Інформуємо Вас, що 7-10 лютого 2012 року в смт. Славське Львівської області відбудеться

3-я Міжнародна конференція

«Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій»
Організатори

Мiнiстерство освiти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Організаційний комітет:
Голови: Товажнянський Л.Л., д.т.н., проф., ректор НТУ «ХПІ», м. Харків

Бушуєв С.Д., д.т.н., проф., президент Української асоціації управління проектами, завідувач кафедри управління проектами КНУБА, м. Київ

Заступники голови: Марченко А.П., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ», м. Харків

Кононенко І.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків

Члени оргкомітету: Чумаченко І.В., д.т.н., проф., декан факультету економіки та менеджменту НАКУ «ХАІ», м. Харків

Тимочко В. О. к.т.н., доцент, завідувач кафедри управління проектами та безпеки виробництва ЛНАУ, м. Львів

Роговий А.І., к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків

Секретар: Харазій А.В., провідний інженер кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ» м. Харків
Програмний комітет:
Голова: Кононенко І.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків

Члени комітету: Кошкін К. В., д.т.н., проф., директор ІКІТН НУК, зав. кафедри інформаційних управляючих систем та технологій НУК, м. Миколаїв

Сидорчук О.В., д.т.н., проф., заступник директора Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН України м. Київ

Лобач О.В. к.т.н., старший викладач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків

Шатохіна Н.В. к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків


Мета конференції обговорення нових ідей в галузі стратегічного управління, управління проектами та програмами.
Тематика конференції
Секція 1
Інтеграція стратегічного управління, управління проектами і програмами: моделі, методи та технології


 • Прогнозне забезпечення стратегічного управління, управління проектами і програмами.

 • Моделі та методи стратегічного управління, управління проектами і програмами.

 • Маркетингові стратегії в сучасних умовах.

 • Формування портфеля проектів організації.

 • Система збалансованих показників.

 • Оптимізація бізнес-процесів організацій.

 • Інформаційні технології у стратегічному управлінні, управлінні проектами та програмами.


Секція 2 Застосування ефективних технологій управління на практиці:

Виступи випускників спеціальності «Управління проектами» з доповіддю про власні професійні досягнення
Секція 3 Нові ідеї та технології в управлінні проектами, тенденції розвитку:

Виступ експертів з управління проектами і програмами
Місце проведення:
Готель «Перлина Карпат», з сучасними номерами, знаходиться у мальовничому куточку Карпат на гірськолижному курорті смт. Славське на відстані 130 м від підйомників. Сайт: http://www.perlyna.com/

Також є можливість проживання в інших пансіонатах.


Час проведення 7-10 лютого 2012 р.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська


Умови участі

Можливі наступні варіанти участі в роботі конференції:


Форма участі

Сума внеску, грн.

Очна


400

Заочна

300


До внеску входять витрати на оренду приміщення, канцтовари, обслуговування учасників та друк доповідей у журналі, який входить до переліку ВАК України.
Витрати на харчування, проживання і проїзд учасники конференції несуть самостійно.
Реквізити для сплати внеску:

фізична особа – підприємець (ФОП)

Рощина Ірина Андріївна

92300, Луганська обл., Новопсковський р-н, смт. Новопсков, вул. Газопроводська, б. 32

Р/р № 26006210173774 Банк: АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, МФО 320984, Код ЗКПО 3105617986

Призначення платежу:

Оплата за участь у конференції
Контакти організаційного та програмного комітету: e-mail: imconf@gmail.com,

Харазій Анна Володимирівна: моб.тел: 050 6153212 тел.:+38(057)707-68-24

адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе 21, НТУ «ХПІ», кафедра стратегічного управління.

Важливі дати:
Бронювання готелю до 10 грудня 2011р.

Подання заявок на участь до 25 листопада 2011р.

Подання статей до 25 листопада 2011р.

Оплата організаційного

внеску, публікації до 25 листопада 2011р.

Публікації статей конференції

 • Статті, отримані організаційним комітетом, будуть надруковані до початку конференції у журналі, який входить до переліку ВАК України.
 • Статті, що подаються до розгляду програмним комітетом, повинні повністю відповідати встановленим вимогам до оформлення, в іншому випадку стаття до друку подаватися не буде. Оплата за видання матеріалів конференції входить до організаційного внеску. Друк статей більшого обсягу сплачується з розрахунку 30 грн. за кожну додаткову сторінку.Вимоги до оформлення статей!!!

 • Статті можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами (мова статті обирається особисто автором).

 • Стаття повинна містити 4 повних сторінки тексту.

 • Текст статті повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14 через 1 інтервал та містити наступні елементи - абзаци:

 • УДК;

 • заголовок статті (до 10 слів)!!!;

 • ім’я, по-батькові, прізвище автора (авторів);

 • ключові слова (до 5 слів)!!!;

 • анотація (російська, українська, англійська, до 20 слів)!!!;

 • текст статті, повинен відповідати вимогам ВАК України;

 • література згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Поля по 20 мм з усіх боків. Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation.

 • Додатковими файлами повинні бути надіслані:

Рисунки у форматі JPG або TIFF.

Назва статті, ім’я, по-батькові, прізвище автора (авторів) на англійській мові.

Відомості про автора, згідно зразку на сайті

Перелік літератури – латинськими буквами.

До програмного комітету подаються:

 • Електронний варіант статті (електронною поштою).

 • Один примірник статті у роздрукованому варіанті (підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами).

 • Рецензія, підписана доктором наук (1 прим.)

 • Повідомлення з особистим підписом (затвердженим печаткою відділу кадрів) про те, що в статті не містяться відомості, що складають державну таємницю (для громадян України), зразок на сайті.

 • Заповнена Заявка на участь у конференції.

 • Копія чеку про сплату організаційного внеску.

Документи надіслати поштою на адресу програмного комітету та на електронну адресу конференції.

Заявка на участь у конференції та відомості про автора
Прізвище

Ім’я

По-батькові

Країна

Місто

Організація (підприємство)Адреса організації


Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Коло наукових інтересівКонт. тел.
E-mail:
Назва секціїНазва доповіді


Форма участі

Необхідні технічні засоби
Підпис учасника

Мiнiстерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
Третя міжнародна науково-практична

конференція

7-10 лютого 2012 р.

смт. Славське Львівської області
ІНТЕГРОВАНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ І ТЕРИТОРІЙ

http://users.kpi.kharkov.ua/strateg/