shkolaw.in.ua 1
клас дата Інформатика.


Урок 3.Практична робота № „Робота в інтегрованому середовищі програмування”.

Мета уроку. Сформувати у учнів вміння вводити програми в середовищі С++;

редагувати програми;

виконувати програми;


  • розвивати логічне мислення, уважність;

  • виховувати бажання добиватися результату.

План уроку.

Теоретичні відомості.

Потоки
– У С++ немає вбудованих команд введення/ виведення даних. Для організації введення/виведення використовують потоки, які зазначені в спеціальних модулях.

У модулі istream.h описані команди введення, у модулі - ostream.h описані команди виведення, а в модулі iostream.h – команди виведення і введення.

Під потоком розуміють процес введення/ виведення інформації у файл.

Стандартний потік для введення даних з клавіатури – cin
, для виведення даних - cout

Стандартні потоки використовують команди введення >>, та виведення <<

Команда введення даних: Значення даних можна ввести в програму двома способами:

1. команда присвоєння х=3.5;

2. ввести дані з клавіатури: а) cin>>a>>b>>c;

b) cin>>a;

cin >>b;

cin>>c;

Команда виведення даних:
використовують потік cout і команду <<

  1. cout<<”сума=”<

  2. cout<<”ввести сторони прямокутника”<<”\n”;

cin>>a>>b;

Спеціальні символи, які використовуються для введення та виведення даних, обов’язково символ \

\ n

Перейти на наступний рядок

\t

Перевести курсор до наступної позиції табуляції

\v

Вертикальна табуляція


endl

Можна замінити \ n

cout<< “vvecti a “<<”\n”;

cout<<”vvecti a \n”

Знаки операцій
=

Знак присвоєння х=5.8

= =

Знак дорівнює х = =7

!=

Знак не дорівнює х != а

>=, <=, >, <

Знаки відношень а>=b …

Виконання роботи.

  1. Набрати та виконати такі програми:

№1 Обчислити значення функції : u= для z=3, x=2, y=5

#include

#include

#include

void main()

{

clrscr();

int z,x,y;

float u;

cout<<"vvesti x,y,z"<<"\n";

cin>>x>>y>>z;

u=(z*z+x*y-cos(x))/abs(x-y)+log(z);

cout<<"u="<

}