shkolaw.in.ua 1

Стафілококи - Крок


1. У хворого глибока рана, яка загноїлась. У мікропрепараті з гною бактеріолог виявив стафілококи та клостридії. Який препарат лікар призначить хворому для екстреної профілактики захворювання?

А.+ Донорський γ (гамма) - глобулін.

В. Стафілококовий анатоксин.

С. Правцевий анатоксин.

D. Секстанатоксин.

Е. Стафілококовий бактеріофаг.

2. У хворого з гнійним ускладненням відкритого перелому стегна лікар за клінічними ознаками діагностував сепсис. Яку методику дослідження застосує бактеріолог для підтвердження діагнозу?

А.+ Виділення чистої культури з крові.

В. Виділення чистої культури з рани.

С. Виявлення антитіл до стафілококових токсинів.

D. Мікроскопію препарату крові.

Е. Дослідження імунного статусу хворого.

3. Який препарат доцільно назначити вагітній для специфічної профілактики післяпологової стафілококової інфекції?

А.+ Стафілококовий анатоксин.

В. Інактивовану стафілококову вакцину.

С. Атенуйовану стафілококову вакцину.

D. Стафілококовий бактеріофаг.

Е. Ампіцилін.

4. Чоловік похилого віку перехворів на грип, але до лікаря не звертався. Діагноз перенесеного захворювання вірусолог підтвердив серологічним дослідженням. Через кілька днів після одужання пацієнта доставили у лікарню з високою температурою, кашлем та великою кількістю гнійної мокроти. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта у легенях лікар виявив чисельні абсцеси. При дослідженні мокроти бактеріолог ідентифікував коагулазопозитивні бактерії з ДНК-азною активністю. Який мікроорганізм виявив бактеріолог?

А.+ Staphylococcus aureus.

В. Streptococcus pyogenes.

С. Clostridium perfringens.


D. Clostridium septicum.

Е. Staphylococcus intermedius.

5. У 20-річного пацієнта після гнійного апендициту розвинулось ускладнення післяопераційної рани. З гною, який взяли з рани, бактеріолог приготував препарат і виявив велику кількість лейкоцитів та грампозитивних бактерій. Який мікроорганізм спричинив нагноєння післяопераційної рани?

А.+ Стафілокок.

В. Тетракок.

С. Стрептокок.

D. Гонокок.

Е. Менінгокок.

6. До лікаря-дерматолога звернулась 15-річна пацієнтка зі скаргами на часте утворення фурункулів. У продовж декількох місяців на обличчі та шиї пацієнтки утворювалось по 1-2 фурункули, вони самостійно розтинались, загоювались і знову утворювались нові фурункули. Пацієнтка пройшла курси вітамінотерапії, антибіотикотерапії, застосовувала місцеве лікування, дотримувалась дієти (з харчового раціону виключила страви, які містили вуглеводи). Позитивного ефекту проведена терапія не дала. Який мікроорганізм є причиною утворення фурункулів?

А.+ Стафілокок.

В. Ентерокок.

С. Гриби роду Candida.

D. Кишкова паличка.

Е. Стрептокок.

7. Для профілактики частих респіраторних захворювань пацієнтам призначають курс лікування препаратом "Рибомуніл" у вигляді інгаляцій. Цей препарат містить антигени найбільш поширених збудників бактеріальних респіраторних інфекцій: золотистого стафілокока, пневмокока, Klebsiella pneumoniae та Haemophilus influenzae. Чим, на Вашу думку, обумовлена лікувальна дія препарату?

А.+ Відбувається індукція синтезу специфічних секреторних IgA.

В. Відбувається індукція синтезу специфічних сироваткових IgA.

С. Відбувається індукція утворення специфічних цитотоксичних Т-лімфоцитів.

D. Відбувається індукція синтезу специфічних IgG.


Е. Відбувається індукція синтезу специфічних IgM.

8. У лікарню госпіталізували дитину з діагнозом “стафілококовий сепсис”. У яке живильне середовище бактеріолог посіє кров хворої дитини для виділення збудника?

А. М‘ясо-пептонний агар.

В. Середовище Плоскирєва.

С.+ Цукрово-пептонний бульйон.

D. Середовище Бýчіна.

Е. Жовтково-сольовий агар.

9. Хвора звернулась до лікаря зі скаргами на часте утворення фурункулів на обличчі, шиї та плечах. При бактеріоскопії гною з фурункулу бактеріолог виявив мікроорганізми кулястої форми у вигляді грон винограду. Яку бактерію виявив бактеріолог?

А. Диплокок.

В.+ Стафілокок.

С. Мікрокок.

D. Стрептокок.

Е. Тетракок.

10. Для імунотерапії стафілококових захворювань застосовують препарати, за винятком:

А. Антистафілококової плазми.

В.+ Антистафілококової кінської сироватки.

С. Антистафілококового імуноглобуліну.

D. Стафілококового γ (гамма) - глобуліну.

Е. Стафілококового анатоксину.

11. 55-річного хворого госпіталізували у хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який матеріал від хворого лікарю необхідно взяти на дослідження та у яке середовище бактеріолог повинен посіяти цей матеріал?

А.+ Кров, цукровий бульйон.

В. Спинномозкову рідину, сироватковий агар.

С. Сечу, м‘ясо-пептонний бульйон.

D. Гній, жовтково-сольовий агар.

Е. Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар.

12. На лікарському консиліумі обговорюється питання про призначення антибіотиків хворому з септичним станом. Назначаючи хворому антибіотики, яку властивість збудника лікарю необхідно врахувати до отримання даних про антибіотикочутливість?


А. Здатність бактерії до капсулоутворення.

В.+ Відношення бактерії до фарбування за методом Грама.

С. Кислоторезистентність бактерії.

D. Наявність у бактерії факторів агресії.

Е. Здатність бактерії до спороутворення.

13. При обстеженні медичного персоналу хірургічного відділення з носоглотки операційної сестри бактеріолог виділив грампозитивні коки. У препараті мікроорганізми розташовувались у вигляді грон винограду, на жовтково-сольовому агарі утворили колонії S-форми з помутнінням та за анаеробних умов ферментували маніт з утворенням кислоти. Який тест підтвердить, що це Staphylococcus aureus?

А.+ Тест на плазмокоагулазу.

В. Тест на каталазу.

С. Тест на уреазу.

D. Тест на пеніциліназу.

Е. Тест на цистиназу.

14. У травматологічне відділення поступив пацієнт з відкритим переломом гомілки. Рана у пацієнта нагноїлась. З гною при бактеріологічному дослідженні бактеріолог виділив мікробну асоціацію стафілококу та кишкової палички. Яка це форма інфекції?

А.+ Змішана інфекція.

В. Вторинна інфекція.

С. Первинна інфекція.

D. Ендогенна інфекція.

Е. Суперінфекція.

15. Сепсис – генералізоване захворювання людини, при якому мікроорганізм:

А. Виділяється з жовчю.

В. Виявляється у лімфі.

С. Переноситься з током крові.

D.+ Розмножується у крові.

Е. Виділяється з фекаліями.

16. У дитини, яка одужує після кору, лікар діагностував плевропневмонію. Захворювання спричинив умовно-патогенний S. epidermidis. Назвіть форму інфекції.

А.+ Вторинна інфекція.


В. Суперінфекція.

С. Реінфекція.

D. Персистуюча інфекція.

Е. Госпітальна інфекція.

17. У препаратах, виготовлених з гною, бактеріолог виявив мікроорганізми округлої форми у вигляді скупчень неправильної форми. Який мікроорганізм має таку морфологію?

А. Сарцина.

В. Диплокок.

С. Стрептокок.

D.+ Стафілокок.

Е. Мікрокок.

18. У пацієнта з гнійничковими ураженнями шкіри бактеріолог виявив збудника, який на кров‘яному агарі утворив округлі середніх розмірів жовті колонії з зоною гемолізу. У препараті з колонії бактеріолог виявив грампозитивні коки, які були розміщені у вигляді скупчень неправильної форми. Виділена культура оксидазо- та каталазопозитивна, ферментує маніт, синтезує плазмокоагулазу. Назвіть вид збудника.

А. Streptococcus pyogenes.

В. Streptococcus аgalactiae.

С.+ Staphylococcus aureus.

D. Staphylococcus saprophyticus.

Е. Staphylococcus epidermidis.

19. При вивченні імунного статусу хворого бактеріолог визначив фагоцитарну активність нейтрофілів до золотистого стафілококу. Облік реакції показав, що кількість бактерій у фагоцитах не зменшилась, а навпаки, бактерії зберегли життєздатність. Який патологічний процес був виявлений у хворого?

А.+ Незавершений фагоцитоз.

В. Завершений фагоцитоз.

С. Зниження хемотаксису нейтрофілів.

D. Підвищення хемотаксису нейтрофілів.

Е. Зниження адгезії нейтрофілів.

20. Перед виробничою практикою, яка буде проходити у лікарні, лікар обстежив студентів для виявлення серед них бактеріоносіїв стафілококової інфекції (S. aureus). Яке середовище використав бактеріолог для отримання чистої культури бактерій?


А.+ Жовтково-сольовий агар.

В. Середовище Ендо.

С. М’ясо-пептонний агар.

D. Середовище Уілсона-Блейра.

Е. Кров’яно-телуритовий агар.

21. 17-річний юнак страждає на фурункульоз, який викликаний умовно-патогенним Staphylococcus epidermidis. Яке дослідження найдоцільніше призначити хворому, щоб правильно вибрати препарат для лікування?

А.+ Отримати результати антибіотикограми.

В. Визначити фаговар збудника.

С. Виявити у збудника фактори патогенності.

D. Визначити антигенні властивості збудника.

Е. Дослідити біохімічні властивості збудника.

22. З гнійної рани хворого бактеріолог виділив мікроорганізм кулястої форми, який у препараті розташовувався у вигляді скупчень, які нагадували грону винограду. Бактерії грампозитивні. На МПА бактерії утворили колонії S-форми. Який вид бактерії бактеріолог виявив у гної з рани?

А.+ За наведеними властивостям встановити видову належність бактерії неможливо.

В. Staphylococcus aureus.

С. Staphylococcus epidermidis.

D. Staphylococcus saprophyticus.

Е. Streptococcus pyogenes.

23. З гнійної рани хворого бактеріолог виділив патогенний стафілокок і визначив його чутливість до антибіотиків: пеніциліну – зона затримки росту склала 8мм, оксациліну – 9мм, ампіциліну – 10мм, гентаміцину – 22мм, лінкоміцину – 11мм. Який метод використав бактеріолог для визначення чутливості патогенного стафілококу до антибіотиків?

А.+ Диско-дифузійний метод.

В. Метод подвійних розведень.

С. Бактеріологічний.

D. Бактеріоскопічний.

Е. Метод Дригальського.

24. Яке живильне середовище бактеріологу необхідно застосувати для посіву гною з рани для прискореної ідентифікації збудника?


А.+ Кров’яний агар.

В. Цукровий агар.

С. Молочно-сольовий агар.

D. Жовчний агар.

Е. М’ясо-пептонний агар.

25. При підозрі на сепсис матеріалом для дослідження є кров хворого. Кров (5-10мл) беруть стерильним шприцом з ліктьової вени. Яке живильне середовище бактеріолог використає для посіву крові?

А.+ Глюкозний м‘ясо-пептонний бульйон у флаконах (50-100мл).

В. М‘ясо-пептонний агар у чашці Петрі.

С. Кров‘яний агар у чашці Петрі.

D. Глюкозний агар у чашці Петрі.

Е. М‘ясо-пептонний бульйон у пробірці.

26. 20-річний пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргою на зубний біль, який віддає у скроню. При зондуванні виявленої каріозної порожнини хворий відчуває біль по всьому її дну, що є характерною ознакою для гострого пульпіту. Який мікроорганізм частіше викликає пульпіт?

А.+ Staphylococcus aureus.

В. Streptococcus salivarius.

С. Actinomyces viscosus.

D. Leptotrichia buccalis.

Е. Prevotella melaninogenica.

27. 30-річний хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на біль при жуванні у шостому правому нижньому зубі, кровотечу з зуба під час прийому їжі та відчуття неприємного запаху Чим викликаний халітозис?

А.+ Утворенням мікроорганізмом метилмеркаптану та сірководню.

В. Синтезом мікроорганізмом гіалуронідази.

С. Продукуванням мікроорганізмом молочної кислоти.

D. Продуктами розкладання тканини зуба при участі мікроорганізму.

Е. Виділенням мікроорганізмом ендотоксину.

28. У лікарню поступив хворий зі стафілококовим дерматитом, який не піддається лікуванню антибіотиками. Які, на Вашу думку, будуть подальші дії лікаря для ефективного лікування пацієнта?


А.+ Призначення аутовакцини.

В. Використання антибіотиків широкого спектру дії.

С. Призначення високої дози бензилпеніциліну.

D. Введення антитоксину.

Е. Призначення антибіотиків у комплексі з вітамінами.

29. Для профілактики післяопераційного ускладнення, у черевну порожнину хворого лікар ввів 50мл рідкого полівалентного стафілококового бактеріофага. Який механізм дії цього препарату?

А.+ Лізує мікробні клітини.

В. Нейтралізує стафілококові токсини.

С. Активізує імунітет.

D. Затримує ріст збудника.

Е. Порушує біосинтез ферментів патогенності.

30. Хворому на фурункульоз за допомогою мікробіологічного методу бактеріолог підтвердив стафілококову етіологію захворювання. Який основний метод мікробіологічної діагностики використав бактеріолог?

А.+ Бактеріологічний.

В. Алергічний.

С. Серологічний.

D. Мікроскопічний.

Е. Біологічний.

31. У хірургічному відділенні епідеміолог зареєстрував випадок нагноєння післяопераційної рани. При бактеріоскопії ранового вмісту бактеріолог виявив скупчення грампозитивних бактерій, які нагадували грона винограду. Для диференціації якого мікроорганізму бактеріолог застосував тест на коагулазу?

А.+ Staphylococcus aureus від Staphylococcus epidermidis.

В. Streptococcus pyogenes від Staphylococcus aureus.

С. Staphylococcus epidermidis від Neisseria meningitidis.

D. Streptococcus pyogenes від Enterococcus faecalis.

Е. Neisseria meningitidis від Streptococcus pneumoniae.

32. У 65-річного чоловіка на шиї розвинувся гнійний абсцес. Бактеріолог виділив культуру грампозитивного коку, який володів плазмокоагулазною активністю. Вірогідніше всього це:


А.+ Staphylococcus aureus.

В. Staphylococcus epidermidis.

С. Staphylococcus saprophyticus.

D. Neisseria meningitidis.

Е. Streptococcus pyogenes.

33. З гнійної рани хворого бактеріолог виділив патогенний стафілокок і визначив його чутливість до антибіотиків: пеніциліну – зона затримки росту склала 8мм, оксациліну – 9мм, ампіциліну – 10мм, гентаміцину – 22мм, лінкоміцину – 11мм. Який антибіотик лікар повинен призначити хворому для лікування?

А. Пеніцилін.

В. Оксацилін.

С. Ампіцилін.

D.+ Гентаміцин.

Е. Лінкоміцин.

34. Культура стафілококу тривалий час культивувалась при кімнатній температурі, потім з цієї культури бактеріолог приготував препарат та пофарбував його за методом Грама. При мікроскопії препарату бактеріолог виявив грампозитивні коки, які розташовувались попарно та невеликими скупченнями. Який варіант мінливості виявив бактеріолог?

А.+ Модифікацію.

В. Кон‘югацію.

С. Мутацію.

D. Трансдукцію.

Е. Трансформацію.

35. У 30-річного чоловіка лікар запідозрив менінгіт. З анамнезу стало відомо, що хворий видавив гнійничок, який з‘явився на носі, після чого на цьому місці з‘явилось почервоніння з гноєм у центрі, обличчя набрякло, у хворого підвищилась температура тіла і з‘явились ознаки менінгіту. При посіві крові та спинномозкової рідини хворого бактеріолог виділений патогенний стафілокок. Який фактор патогенності дав можливість стафілококу проникнути через шкіру, сполучну тканину і потрапити у кров та спинномозковий канал?

А.+ Фактор інвазії.

В. Фактор адгезії.

С. Ендотоксин.

D. Екзотоксин.

Е. Капсула.

36. У хворого фурункульоз. При мікроскопічному дослідженні гною з рани бактеріолог виявив грампозитивні бактерії, які були розташовані у вигляді скупчень. Які ознаки патогенності бактеріологу необхідно виявити у бактерій для з‘ясування етіології захворювання?


А.+ Синтез бактерією плазмокоаугулази та лецитовіттелази.

В. Ріст бактерії у м'ясо-пептонному бульйоні.

С. Утворення бактерією ліпополісахаридного ендотоксину.

D. Синтез бактерією бета-лактамаз.

Е. Пігментоутворення.

37. Через декілька днів після оперативного втручання з приводу гнійного апендициту стан 20-річного хворого різко погіршився. Лікар запідозрив у пацієнта сепсис і призначив посів крові на стерильність. Яке живильне середовище бактеріолог використав для посіву крові?

А.+ Цукровий бульйон.

В. Середовище Леффлера.

С. Кров'яний агар.

D. МПА.

Е. Середовище Ендо.

38. У 30-річного пацієнта після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. З гною, який утворився у рані, бактеріолог виділив культуру S. aureus. Який тест бактеріолог застосував для диференціації S. aureus від S. epidermidis?

А.+ Плазмокоагулазну активність.

В. Гемоліз на кров'яному агарі.

С. Колір колонії.

D. Ферментацію арабінози.

Е. Оксидазний тест.

39. Який компонент бактерій викликає ендотоксичний шок?

А.+ Ліпід А.

В. Капсульний ліпополісахарид.

С. Н-антиген.

D. рРНК.

Е. Лецитиназа.

Staphylococcus aureus - збудник піогенної інфекції
1. Який вид стафілококу є найбільш патогенним для людини?

+ S. aureus.

S. saprophyticus.

S. epidermidis.

S. pyogenes.

2. Охарактеризуйте особливості морфології Staphylococcus aureus.

+ Круглі коки.

+ У чистій культурі розташовуються у вигляді скупчень, які нагадують грона винограду.


+ У патологічному матеріалі утворюють не чисельні скупчення коків.

+ Бактерії нерухливі.

+ Аспорогенні бактерії.

+ Утворюють мікрокапсулу.

– Бактерії овоїдної форми.

– Бактерії рухливі (перитрихи).

– Монотрихи.

3. Охарактеризуйте тинкторіальні властивості Staphylococcus aureus.

+ Грампозитивні бактерії.

– Грамнегативні бактерії.

– Грамнегативні бактерії, за методом Циля-Нільсена зафарбовуються у червоний колір.

– Грамнегативні бактерії, за методом Леффлера зафарбовуються у синій колір.

– Грампозитивні бактерії, за методом Буpрі-Гінса зафарбовуються у чорний колір.

4. Назвіть способи фарбування Staphylococcus aureus.

+ Фарбування за методом Грама.

– Фарбування за методом Циля-Нільсена.

– Фарбування за методом Буррі-Гінса.

– Фарбування за методом Леффлера.

– Фарбування за методом Найссера.

– Фарбування за методом Ожешки.

– Фарбування за Романовським-Гімзою.

– Фарбування за Здродовським.

5. Охарактеризуйте особливості дихання Staphylococcus aureus.

+ Факультативний анаероб.

– Облігатний анаероб.

– Мікроаерофіли.

– Облігатний та факультативний анаероби.

– Капнофіли.

6. Назвіть джерело інфекції при стафілококовій інфекції.

+ Хворий.

+ Бактеріоносій.

– Тварини.

– Спори збудника, які знаходяться у ґрунті.

– Це ендогенна інфекція.

– Це аутоінфекція.

7. Назвіть шляхи передачі стафілококової інфекції, як піогенної інфекції.

+ Аерогенний.

+ Контактно-побутовий.

– Аліментарний.

– Трансмісивний.

– Трансплацентарний.

– Трансплантаційний.

– Статевий.

8. Який матеріал лікар направить на дослідження при проведенні бактеріологічної діагностики захворювання, яке викликане стафілококовою інфекцією, як піогенною інфекцєю?

+ Гній.

+ Рановий вміст.

+ Кров (при сепсисі).

+ Слиз зі зіву та носа.

+ Бронхіальний ексудат.

+ Харкотиння.

+ Сечу.

– Фекалії.

– Грунт.

9. Назвіть методи мікробіологічної діагностики стафілококової інфекції.

+ Бактеріологічний.

+ Мікроскопічний.

+ Метод експрес-діагностики: РІФ.

– Молекулярно-генетичний: ПЛР.

– Шкірно-алергічнуу пробу.

– Біологічний.

– Серологічний.

10. Чи використовує бактеріолог універсальні середовища для культивування збудника стафілококової інфекції?

+ Так.

– Ні.

– Іноді.

– Правильна відповідь відсутня.

11. Назвіть середовища для посіву досліджуваного матеріалу від хворого на стафілококову інфекцію.

+ Жовтково-сольовий агар.

+ Цукровий бульйон.

– Середовище Ендо.

– Селенітове середовище.

– Середовище Хісса.

12. Які властивості вивчає бактеріолог для ідентифікації збудника стафілококової інфекції?

+ Морфологію бактерій.

+ Тинкторіальні властивості.

+ Культуральні властивості.

+ Виявлення факторів патогенності.

+ Біохімічні властивості.

– Рухливість бактерій.

– Антигенні властивості.

– Особливості дихання.

13. Охарактеризуйте культуральні властивості збудника стафілококової інфекції на жовтково-сольовому агарі.

+ Колонії опуклі.

+ Колонії з зоною помутніння.

+ Колонії з райдужним віночком (лецитовітелазна реакція).

– Колонії забарвлені у червоний колів, мають металевий блиск.


14. Назвіть фактори патогенності стафілококу.

+ Плазмокоагулаза.

+ Фібринолізин.

+ Лецитовітелаза.

+ Пептидоглікан.

+ Білок А.

+ Токсин синдрому токсичного шоку.

– Компоненти спори.


  1. Які токсини продукує Staphylococcus aureus, як піогенна інфекція?

+ Екзотоксин.

– Ендотоксин.

– Токсини збудник не синтезує.

16. Охарактеризуйте особливості імунітету у осіб, які перехворіли на стафілококову інфекцію.

+ Гуморальний

+ Ненапряжений.

– Клітинний (ГСТ).

– Типоспецифічний.

– Нестерильний.

17. Які тести застосує бактеріолог для серологічної діагностики стафілококової інфекції?

+ Серологічний метод діагностики не застосовується.

– РРА.

– РНГА.

– ІФА.

– РЗК.

– Реакцію гальмування гемаглютинації.

– Реакцію гемаглютинації.

18. Які препарати Вам відомі для лікування стафілококової інфекції, як піогенної інфекції?

+ Стафілококовий анатоксин.

+ Стафілококовий γ-глобулін.

– Стафілококова сироватка.

– Для лікування стафілококової інфекції існують тільки антибіотики.

19. Які захворювання викликає стафілокок, як біогенна інфекція?

+ Фурункульоз.

+ Панарицій.

+ Абсцеси.

+ Мастит.

+ Лімфаденіт.

+ Нагноєння післяопераційних ран.

+ Сепсис.

– Стафілокок є тільки представником нормальної мікрофлори.