shkolaw.in.ua 1
Тема: Скульптура як вид образотворчого мистецтва.


Мета: - розширити знання студентів про скульптуру як вид образотворчого мистецтва, розкривши історію виникнення і розвитку її як жанру; познайомити з різноманіттям видів і жанрів скульптури; вчити порівнювати узагальнювати, робити висновки, спираючись на розуміння світової культури;

- сприяти прояву творчих здібностей студентів та розвитку їх допитливості; викликати бажання цікавитись образотворчим мистецтвом, творчо застосовувати свої знання в професійній діяльності.

Вид заняття:тематична лекція.

Кількість годин:2 год.

Забезпечення заняття:проектор, комп'ютерні презентації;

наочно-демонстраційний матеріал: репродукції скульптури в електронному

вигляді і на папері, зразки круглої скульптури і рельєфу, комп'ютерні уроки

мистецтва «Антична культура 6 клас», «Культура відродження 8 клас».

План

Вступ

1. Історичний екскурс у розвиток і становлення скульптури як виду

образотворчого мистецтва.

1.1. Зародження скульптури

1.2. Скульптура Давнього світу

1.3. Антична скульптура

1.4. Середні віка

1.5. Відродження

1.6. Класична скульптура

1.7. Імпресіонізм

2. Види скульптури за формою.

3. Жанри скульптури

4. Види скульптури за призначенням

4.1. Монументальна, меморіальна

4.2. Декоративна

4.3. Станкова

4.4. Скульптура малих форм

5. Матеріали для ліплення скульптури

6.Проект студентів на тему «Скульптура мого краю»

7.Підведення підсумків лекції

Література:

1. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. - К.: Рад. Школа, 1973.

2. Глинская И.П. Изобразительноеискусство. - К.: Рад. Школа, 1981.

3. Дмитриева Н.А. Краткаяисторияискуств. - М.: Искусство, 1985.

4. Костерин Н.П. Учебноерисование. - М.: Просвещение, 1989.

5. Ростовцев Н.Н. Методика преподаванияизобразительногоискусства в школе. –


М.: Просвещение, 1980.

6. Рутковская А.А. Рисование в начальнойшколе. - СПб.: Нева, 2003.

7. Енциклопедическийсловар юного художника. Сост. Платонов Н.И., Синюков

В.Д. - М.: Педагогіка, 1983.

Хід заняття

Вступ

Організація аудиторії. Формулювання теми, постановка мети і завдань лекції.

Мотивація навчальної діяльності.

- Перш ніж розпочати заняття, я пропоную дати відповідь на таке питання: які

види образотворчого мистецтва ви знаєте?

- Сьогодні ми докладніше оговоримо такий вид образотворчого мистецтва як скульптура. Адже, з мистецтвом скульптури і ліпленням діти зустрічаються ще в дитячому садку і продовжують розвивати свої уміння і навички в молодшій школі.

Робота з програмою

Студенти знаходять теми, пов'язані з зображенням в об'ємі.

- Отже, ви впевнились, що вчителю початкової школи необхідно володіти

знаннями, пов'язаними з цим видом мистецтва.

1. Історичний екскурс у розвиток і становлення скульптури як виду образотворчого мистецтва

1.1. Зародження скульптури.

Як виникла скульптура ? Колись наш далекий пращур вперше звернув увагу на те, що шматок глини можна м'яти, при цьому він відтворює відбитки його пальців і зберігає їх, що цьому шматочку можна надати різної форми. Так було покладено початок мистецтву ліплення.

Перші кістяні і кам'яні голівки і статуетки відносять до верхнього палеоліту ( бл. 33 тис. до н.е.). Вирізаним зображенням, вірогідно, передували ліпні, що не дійшли до нашого часу (демонстрація слайдів).

1.2. Скульптура Давнього світу

І невідомо, що з'явилось раніше - малюнки на стінах печер, що поклали початок живопису, чи об'ємні ліпні і вирізані фігури - перша скульптура.

Набагато пізніше римляни ввели в обіг слово "скульптура", що означає "вирізати", "висікати". Давні слов'яни називали це мистецтво - ваяння.

Багато з цих видів скульптури були вже відомі давнім єгиптянам, художникам Месопотамії і закріпились в античному мистецтві, майстри якого залишили нам класичні зразки скульптури (демонстрація слайдів).

1.3. Антична скульптура

Важливим досягненням класичної античної скульптури була розробка проблеми передачі руху. Зазвичай зображувався момент кульмінації, коли один рух ніби то завершено і починається наступний, як в статуї Дискобола ( Скульптор Мирон, VIв. до н.е. Доріфор ( скульптор Поликлет Vв. до н.е.) (демонстрація слайдів)

1.4. Середні віка

В середні віка скульптура мала майже виключно релігійний характер. Зображувались святі, мученики, церковні діячі.

Мистецтво відтворювало сцени святого писання. Досягненням середньовічної скульптури була передача духовного початку, внутрішнього стану людини (демонстрація слайдів).

1.5. Відродження

Знову інтерес до реальної людини, як прекрасного створіння природи, до античного ідеалу людської краси пробудився за епохи Відродження і відобразився в роботах Донателло, Верроккьо і особливо великого Мікеланджело Буаноротті (демонстрація слайдів).

1.6. Класична скульптура

Античність надихала і скульпторів – класицистів XVIII- XIX вв. - італійця А. Канову, датчанина Б.Торвальдсена та ін. Пластичні якості скульптури, краса рухів, плавність, гармонія частин і цілого стали для цієї скульптури основним критерієм художньої якості (демонстрація слайдів).

1.7. Імпресіонізм

Поворот в мистецтві скульптори пов'язаний з імпресіонізмом і особливо з роботами французького скульптора О. Родена, який прагнув в своїх творіннях виразити душевний стан моделі, передати багатство емоцій, переживань, "схопити" відтінки настрою, часто навіть миттєві. З цією метою, окрім власно пластики рухів, він використовував світлотіньову гру поверхні скульптури, глибокі запади складок одягу, різко окреслені силуети окремих виразних деталей та ін. (демонстрація слайдів).


2. Види скульптури за формою

На відміну від живопису і графіки, де об'ємна форма існує на картинній площині в уявному або ілюзорному просторі, скульптура об'ємна, існує в реальному просторі, як його частина.

Об'ємність форми і рухів її поверхні несе різні сторони змісту, разом вони надають життєву переконливість і цілісність художньому образу. Розгляд скульптури з усіх сторін, порівняння частин дозволяє уявити всі її пластичні якості і виявити зміст твору .

Скульптуру, яку можна побачити з усіх сторін, називають круглою. Її встановлюють на відкритому місці не тільки для кращого огляду, але і з метою зорового збільшення простору, кращої організації архітектурного ансамблю, надання йому відповідного змісту (демонстрація слайдів).

Пластичне збагачення великої площини стіни будинку виконується сплющеною скульптурою -рельєфом. Для органічного зв'язку об'ємних трьохвимірних фігур з плоским фоном їх товщини (третій вимір ) рівномірно скорочують, в результаті фігури стають плоскими. За мірою сплющення виникли два основних види рельєфу: високий горельєф і низький барельєф. Рідше зустрічається третій вид рельєфу - це контр рельєф, який стоїть на межі скульптури і графіки (демонстрація слайдів).

В горельєфі зображення виступає над фоном більш, ніж, на половину свого об'єму, що дозволяє передати значну глибину простору, зобразити масові сцени, пейзаж, відокремити головні фігури, зробивши їх майже об'ємними з контрастною світлотінню.

В барельєфі зображення виступає над фоном не більше, ніж на половину своєї товщини, і це сплющення об'єму наближає фігури до фону, що послаблює світлотінь

Такий сплющений рельєф органічно поєднується з площиною стіни, підкреслює її характер. Тому барельєф часто використовують для прикрашання архітектурних споруд і в декоративно-прикладному мистецтві (демонстрація слайдів).

У контр рельєфі значну роль відіграє лінія, що дозволяє вважати його об'єднуючою ланкою між скульптурою і графікою.


3. Жанри скульптури

Які жанри образотворчого мистецтва ви знаєте?

Зміст скульптури різноманітній: її жанри - портретний, історичний, анімалістичний та ін. - відбивають життя в його різних проявах.

В портретному жанрі розкривається духовний світ, характер, почуття, думки людини. Для більш повного виявлення особливостей характеру конкретної людини скульптор вибирає відповідну форму портрета: бюст - погрудне зображення людини, статуя - зображення всієї фігури, скульптурна група - зображення кількох фігур (демонстрація слайдів).

4. Види скульптури за призначенням

За призначенням скульптура буває монументальною, монументально - декоративною і станковою.

4.1. Монументальна скульптура - це пам'ятники, що увічнюють образи великих людей і історичні події. Для загального огляду її ставлять на площах на високі постаменти і створюють з твердих "вічних" матеріалів - граніту, бронзи, сталі.

В особливий жанр монументальної скульптури відокремилась скульптура меморіальна у вигляді надгробків і меморіальних ансамблів (демонстрація слайдів).

4. 2. Декоративна скульптура - в основному носить прикладний характер, прикрашає архітектурні споруди, сади, парки, мости. Статуї, рельєфи, декоративна орнаментація на будівлях емоційно збагачує наше середовище (демонстрація слайдів).

4. 3. Станкова скульптура - відрізняється різноманіттям тем і сюжетів, які відтворюють реальну дійсність. Твори станкової скульптури прославляють велич справ і героїзм людей, зображують просту людину, виражаючи її характер, почуття, переживання, красу духовну і фізичну.

Станкова скульптура має самостійне значення, вона може впливати на людину за будь-яких обставин - в музеях, на виставках, в громадських і житлових приміщеннях (демонстрація слайдів).

4.4. Скульптура малих форм

Одним із видів станкової скульптури є скульптура малих форм, яка вносить естетичне різноманіття в наш побут, у всяк час по-новому збагачуючи його. Фігурки птахів і тварин нагадують нам про природу, про її красу (демонстрація слайдів).


5. Матеріали для ліплення скульптури


  • Пластилін

  • Глина

  • Солоне тісто

6. Проект студентів на тему «Скульптура мого краю»

Узагальнення та систематизація знань

Вправи на визначення видів скульптури. (Перегляд студентської презентації).

7. Підведення підсумків лекції

Повідомлення Д/3.

Виконати самостійну роботу: розгортка - таблиця «Види скульптури»