shkolaw.in.ua   1 ... 2 3 4 5 6

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації виконання міського бюджету в 2012 році
з/п

Зміст заходів

Виконавці

Строк виконання

1. 

Забезпечити ефективну діяльність робочої групи з питань повноти і своєчасної сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів.


Лепеха О.В. – секретар міської ради

Протягом року 

2. 

З метою недопущення втрат доходів місцевих бюджетів завершити перегляд договорів оренди землі та привести ставки орендної плати за землю до економічно обґрунтованих показників, не нижчих за граничні розміри, передбачені Податковим кодексом України.

При укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок утримуватися від надання розстрочення платежів.

Диченко І.О. – юрист міської ради;

Лепеха Н.М., Лищук Т.О. – землевпорядники міської ради

Протягом року 

3. 

Сприяти у забезпеченні до кінця поточного року не менше, ніж 10-відсоткове скорочення податкового боргу до відповідних місцевих бюджетів, який склався за станом на 1 січня 2012 року.

З метою забезпечення збільшення у порівнянні з 2011 роком надходжень податку на прибуток підприємств житлово-комунального господарства та інших об’єктів, що належать до комунальної власності, розробити, узгодити та затвердити заходи з підвищення ефективності роботи зазначених суб’єктів господарювання та повної ліквідації податкового боргу за зазначеним податком.


Лепеха О.В. – секретар міської ради


Черевко М.Г. – директор КП «Апостолівське ЖЕП»

Протягом року 

4. 

Рекомендувати не допускати надання пільг зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів без визначення додаткових джерел надходжень для попередження втрат відповідних місцевих бюджетів.

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (Шкленська Н.Г.)

Протягом року 

5. 

Вживати заходів впливу до суб’єктів господарювання, які застосовують схеми мінімізації сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, в тому числі до тих, що виплачують заробітну плату меншу, ніж законодавчо встановлений мінімум.

Керівники відділів, спеціалісти міської ради, згідно з повноваженнями і посадовими обов’язками

 

Протягом року

6.

Надавати до райдержадміністрації інформацію щодо кількості підприємств, які виплачують заробітну плату менше розміру, встановленого чинним законодавством, та менше рівня прожиткового мінімуму, та у розрізі підприємств – найбільших платників податків.

Керівники відділів, спеціалісти міської ради, згідно з повноваженнями і посадовими обов’язками

Щокварталу

7.

З метою формування бюджету розвитку місцевого бюджету проводити продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення виключно на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі. При цьому утримуватися від надання розстрочення оплати по укладених угодах купівлі-продажу.


Лепеха О.В. – секретар міської ради;

Лепеха Н.М., Лищук Т.О. – землевпорядники міської ради

Протягом року 

8.

Забезпечити:

неухильне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами та доповненнями) у частині обмеження термінів попередньої оплати при закупівлі товарів, робіт і послуг;


Копилова Г.І. – головний бухгалтер міської ради;


Протягом року

надання фінансовому управлінню райдержадміністрації звітів про виконання міського бюджету разом з пояснювальною запискою щодо наявності невикористаних коштів на рахунках розпорядників, причин виникнення будь-якої заборгованості
(у тому числі простроченої) та інформації про проведення організаційних заходів відповідно до затверджених місцевих програм, тощо. (Інформацію надавати фінансовому управлінню райдержадміністрації – згідно з додатком 3).Копилова Г.І. – головний бухгалтер міської ради;

Щомісяця до 15 числа

9.

Забезпечити контроль щодо виконання вимог пункту 46 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами та доповненнями) у частині взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих періодів та укладання угод на отримання товарів і послуг лише в межах виділених асигнувань.


Осипенко Н.В. – головний економіст міської ради;

Копилова Г.І. – головний бухгалтер міської ради;

Протягом року

10.

Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері та оснащення бюджетних установ сучасними засобами обліку газу, води, теплової та електричної енергії

Леонов А.В. – перший заступник міського голови;

Осипенко Н.В. – головний економіст міської ради;

Протягом року 

11.

Надавати до фінансового управління райдержадміністрації інформацію щодо стану надходження коштів субвенцій, а також коштів на виконання централізованих заходів з державного/ обласного бюджетів.

Копилова Г.І. – головний бухгалтер міської ради;

Щомісяця, до 3 числа місяця, наступного за звітним

12.

Забезпечити вжиття вичерпних заходів для повного усунення порушень фінансово-бюджетної дисципліни та інших недоліків, виявлених за результатами ревізій (перевірок) та аудиторських досліджень, проведених органами Державної фінансової інспекції, та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх допущенні.


Протеняк В.М. – міський голова;

Копилова Г.І. – головний бухгалтер міської ради;

заступники міського голови, секретар ради та спеціалісти у відповідності до повноважень і посадових обов’язків

Протягом року 


Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради В.І. Карпенко

Головний бухгалтер міської ради Г.І Копилова
Головний економіст міської ради Н.М. Осипенко

*********************************************************************
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про надання згоди на будівництво та отримання замовниками будівництва вихідних даних для будівництва (реконструкції) нових (існуючих) об’єктів архітектури

___________________________________________________

Розглянувши заяву гр. Савко Алли Олександрівни від 23.03.2012 р. № С-153-К3 щодо надання згоди на будівництво господарського приміщення для утримання худоби на приватній земельній ділянці по вул. Степова, 8 в с. Українка, відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, керуючись ст. 152 Житлового кодексу Української РСР та п.1.4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Савко Аллі Олександрівні згоду на будівництво господарського приміщення для утримання худоби на приватній земельній ділянці по вул. Степова, 8 в с. Українка.

2. Дане рішення не дає права гр. Савко Аллі Олександрівні на виконання будівельних робіт, а лише зобов’язує забудовника:

2.1. Отримати від експлуатаційних служб інженерної інфраструктури міста технічні умови (ТУ);

2.2. Замовити у спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури проект (будівельний паспорт) на будівництво господарського приміщення;

2.3. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт надати (направити) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт.


3. Відповідальність, відповідно до законодавства, за виконання вимог даного рішення, якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника.

4. Термін дії даного рішення – 2 роки .

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику.
*****************************************************************************
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про надання згоди на будівництво та отримання замовниками будівництва вихідних даних для будівництва (реконструкції) нових (існуючих) об’єктів архітектури

___________________________________________________

Розглянувши заяву гр. Харченко Олени Олександрівни від 20.03.2012 р. № Х-145-К3 щодо надання згоди на будівництво господарських і побутових прибудов до індивідуального житлового будинку на приватній земельній ділянці по вул. Р. Люксембург, 5 в м. Апостолове, відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, керуючись ст. 152 Житлового кодексу Української РСР та п.1.4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Харченко Олені Олександрівні згоду на будівництво господарських і побутових приміщень до індивідуального житлового будинку на приватній земельній ділянці по вул. Р. Люксембург, 5 в м. Апостолове.

2. Дане рішення не дає права гр. Харченко О.О. на виконання будівельних робіт, а лише зобов’язує забудовника:


2.1. Отримати від експлуатаційних служб інженерної інфраструктури міста технічні умови (ТУ);

2.2. Замовити у спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури проект (будівельний паспорт) на будівництво господарського приміщення;

2.3. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт надати (направити) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

3. Відповідальність, відповідно до законодавства, за виконання вимог даного рішення, якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника.

4. Термін дії даного рішення – 2 роки

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику.

*****************************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про надання згоди на будівництво та отримання замовниками будівництва вихідних даних для будівництва (реконструкції) нових (існуючих) об’єктів архітектури

___________________________________________________

Розглянувши повідомлення СПД гр. Леонової Олени Володимирівни від 19.03.2012 р. № Л-139-К3 щодо надання згоди на проведення реконструкції частини складських приміщень під магазин продовольчих товарів на приватній земельній ділянці по вул. Вокзальна, 5 Л в м. Апостолове, відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, керуючись ст. 152 Житлового кодексу Української РСР та п.1.4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:


1. Надати СПД гр. Леоновій Олені Володимирівні згоду на проведення реконструкції частини складських приміщень під магазин продовольчих товарів на приватній земельній ділянці по вул. Вокзальна, 5 Л в м. Апостолове.

2. Дане рішення не дає права гр. Леоновій О.В. на виконання будівельних робіт, а лише зобов’язує забудовника:

2.1. Отримати від експлуатаційних служб інженерної інфраструктури міста технічні умови (ТУ);

2.2. Замовити у спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури проект на проведення реконструкції частини складських приміщень під магазин продовольчих товарів;

2.3. Отримати Дозвіл в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на початок виконання будівельних робіт та по завершенню реконструкції отримати Декларацію про завершення будівництва для державної перереєстрації об’єкта.

3. Відповідальність, відповідно до законодавства, за виконання вимог даного рішення, якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника.

4. Термін дії даного рішення – 2 роки .

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику.

*****************************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про надання згоди на будівництво та отримання замовниками будівництва вихідних даних для будівництва (реконструкції) нових (існуючих) об’єктів архітектури

___________________________________________________

Розглянувши заяву гр. Мартинюк Олександр Сергійович від 13.03.2012 р. № М-120-К3 щодо надання згоди на будівництво господарських будівель і споруд (гараж, сарай) на приватній земельній ділянці по вул. Персикова, 4 в м. Апостолове, відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, керуючись ст. 152 Житлового кодексу Української РСР та п.1.4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:


1. Надати гр. Мартинюку Олександру Сергійовичу згоду на будівництво господарських будівель і споруд (гараж, сарай) на приватній земельній ділянці по вул. Персикова, 4 в м. Апостолове .

2. Дане рішення не дає права гр. Мартинюку О.С. на виконання будівельних робіт, а лише зобов’язує забудовника:

2.1. Отримати від експлуатаційних служб інженерної інфраструктури міста технічні умови (ТУ);

2.2. Замовити у спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури проект (будівельний паспорт) на будівництво господарського приміщення;

2.3. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт надати (направити) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

3. Відповідальність, відповідно до законодавства, за виконання вимог даного рішення, якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника.

4. Термін дії даного рішення – 2 роки .

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику.

*****************************************************************************
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про надання згоди на будівництво та отримання замовниками будівництва вихідних даних для будівництва (реконструкції) нових (існуючих) об’єктів архітектури

__________________________________________________

Розглянувши повідомлення СПД гр. Зінкевича Сергія Сергійовича від 19.03.2012 р. № З-131-К3 щодо надання згоди на будівництво магазину промислових товарів на орендованій земельній ділянці по вул. Елеваторна, 3 в м. Апостолове, відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, керуючись ст. 152 Житлового кодексу Української РСР та п.1.4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:


1. Надати СПД гр. Зінкевичу Сергію Сергійовичу згоду на будівництво магазину промислових товарів на орендованій земельній ділянці по вул. Елеваторна, 3 в м. Апостолове.

2. Дане рішення не дає права гр. Зінкевичу С.С. на виконання будівельних робіт, а лише зобов’язує забудовника:

2.1. Отримати від експлуатаційних служб інженерної інфраструктури міста технічні умови (ТУ);

2.2. Замовити у спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури проект на будівництво магазину промислових товарів;

2.3. Отримати Дозвіл в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на початок виконання будівельних робіт та по завершенню будівництва отримати Декларацію про завершення будівництва для державної реєстрації об’єкта.

3. Відповідальність, відповідно до законодавства, за виконання вимог даного рішення, якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника.

4. Термін дії даного рішення – 2 роки .

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику.

*****************************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про надання згоди на будівництво та отримання замовниками будівництва вихідних даних для будівництва (реконструкції) нових (існуючих) об’єктів архітектури

______________________________________________________

Розглянувши заяву гр. Амбіцької Наталії Володимирівни від 23.03.2012 р. щодо надання згоди на будівництво прибудови до індивідуального житлового будинку на приватній земельній ділянці по вул. Нахімова, 6 в м. Апостолове, відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, керуючись ст. 152 Житлового кодексу Української РСР та п.1.4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:


1. Надати згоду гр. Амбіцькій Наталії Володимирівні на будівництво прибудови до індивідуального житлового будинку на приватній земельній ділянці по вул. Нахімова, 6 в м. Апостолове .

2. Дане рішення не дає права гр. Амбіцькій Н. В. на виконання будівельних робіт, а лише зобов’язує забудовника:

2.1. Отримати від експлуатаційних служб інженерної інфраструктури міста технічні умови (ТУ);

2.2. Замовити у спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури проект (будівельний паспорт) на будівництво прибудови;

2.3. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт надати (направити) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

3. Відповідальність, відповідно до законодавства, за виконання вимог даного рішення, якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника.

4. Термін дії даного рішення – 2 роки .

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику.

*******************************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

« » 2012 р. № _____________

м. Апостолове

Про надання згоди на прийняття в експлуатацію збудованого об'єкта нерухомості та оформлення права власності.

__________________________________________________________

Розглянувши заяву та надані документи гр. Юркевич Ніною Георгіївною від 13.03.2012 р., вх. № Ю-119-К3, яка мешкає по вул. Перемоги, 39 в м. Апостолове, керуючись п. 10, розділу «Б», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, п.п. 6.1, 6.2 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2003 № 6/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2003 № 66/7387, зі змінами та доповненнями у редакції наказів Міністерства юстиції України № 6/5 і № 36/5 відповідно від 28.01.2003 та 17.05.2004, зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 617/9216 від 17.05.2004 р., Наказом Міністерства юстиції України від 28.07.2010 р. № 1692/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2010 р. № 582/17877, виконком міської ради


вирішив:

1. Надати згоду гр. Юркевич Ніні Георгіївні на прийняття в експлуатацію зведеної прибудови нежитлових опалювальних приміщень до індивідуального житлового будинку по вул. Перемоги, 39 в м. Апостолове, що розташовані на приватизованій земельній ділянці за вказаною адресою.

2. Оформити право власності і доручити КП «Апостолівське бюро технічної інвентаризації» виготовити та видати правовстановлюючі документи на житловий будинок з врахуванням зведеної прибудови, що розташовані на приватизованій земельній ділянці по вул. Перемоги, 39 в м. Апостолове за гр. Юркевич Ніною Георгіївною .
3. Відповідальність за якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника відповідно до законодавства.

Міський голова В. М. Протеняк

Підготував: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику (БТІ)

*****************************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. АпостоловеПро присвоєння поштової

адреси об'єкту нерухомого майна.

Розглянувши клопотання СПД громадянина Оси Андрія Петровича, що мешкає: м. Апостолове по вул. Б. Хмельницького, № 124 про надання поштової адреси земельній ділянці, що розташована по вул. Леніна в м. Апостолове, беручи до уваги Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для комерційного використання, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Апостолівської міської ради

вирішив:

1. Присвоїти земельній ділянці, що використовується для обслуговування виставкового павільйону меблів по вул. Леніна в м. Апостолове, таку поштову адресу:

- вул. Леніна, № 49 «А», м. Апостолове, Апостолівський район, Дніпропетровська обл., 53800 (російською мовою: ул. Ленина, 49 «А», Апостоловский район, Днепропетровская обл., 53800);
2. Дане рішення є підставою для реєстрації об'єкту нерухомого майна за вище вказаною поштовою адресою.
Міський голова В.М. Протеняк
Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику

*****************************************************************************


ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. м. Апостолове № __________
Про ліквідацію права власності на старий житловий будинок, розташований по вул. Залізничній, 72 в м. Апостолове, який належав громадянину Захватихата Михайлу Пилиповичу

____________________________________________

Розглянувши заяву гр. Павлової І.А. , яка мешкає по провул. Сміливий, 12 в м. Апостолове, беручи до уваги матеріали КП «Апостолівське БТІ» щодо технічного стану основних конструктивних елементів старого житлового будинку від 16.03.2012 р. № 85, розташованого по вул. Залізничній, 72 в м. Апостолове, враховуючи на загальний незадовільний (зруйнований) стан житлового будинку, фізичний знос якого станом на 16.03.2012 склав 98 відсотків,

виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Ліквідувати право власності на старий житловий будинок, фізичний знос основних конструктивних елементів якого, станом на 16.03.2012 р. склав 98 відсотків, що був розташований по вул. Залізничній, 72 в м. Апостолове, та який було зареєстровано з набуттям права власності на нерухоме майно за гр. Захватихата Михайлом Пилиповичем на підставі Свідоцтва про право власності від 27.11.1963 року за реєстраційним № 5-116.

2. КП «Апостолівське бюро технічної інвентаризації» оформити відповідні документи на ліквідацію права власності і користування житловим будинком, який був розташований по вул. Залізничній, 72 в м. Апостолове, з вилученням оригіналів правовстановлюючих документів на вказаний об’єкт нерухомості.


Міський голова В. М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.
Завізовано:
Всього 2 примірники: до протоколу; БТІ.
*******************************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове
Про надання згоди на встановлення поклінних Хрестів на виїздах-в’їздах із с. Українка

________________________________________
Розглянувши заяву (клопотання) Релігійної громади Всіх преподобних Києво- Печерських Криворізької єпархії Української Православної Церкви від 05.03.2012 року про надання згоди на встановлення поклінних Хрестів на виїздах-в’їздах із (в) с. Українка, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Апостолівської міської ради вирішив:


  1. Надати згоду на розміщення Українською сільською Релігійною громадою Всіх преподобних Києво - Печерських Криворізької єпархії Української Православної Церкви поклінних Хрестів на виїздах-в’їздах із (в) с. Українка у напрямках Апостолове – Зеленодольськ на земельних ділянках площею по 3 кв.м.


2. Рекомендувати робочому органу Української сільської Релігійної громади Всіх преподобних Києво - Печерських погодити з керівництвом філії «Апостолівський райавтодор» та представником автомобільної інспекції в Апостолівському районі безпосереднє місце розташування та відведення земельних ділянок під встановлення поклінних Хрестів на виїздах-в’їздах із (в) с. Українка у напрямках Апостолове – Зеленодольськ.

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано: Диченко І.О.

Направити: всього 2 примірники; до протоколу, заявнику
*********************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про ліквідацію права власності на старий житловий будинок, розташований по вул. Шевченка, 9 в м. Апостолове, який належав громадянам Руденку Якову Степановичу та Швабюк Степаниді Семенівні

____________________________________________

Розглянувши заяву гр. Мельник Раїси Павлівни, яка мешкає по вул. Гагаріна, 87 в м. Апостолове, беручи до уваги матеріали КП «Апостолівське БТІ» щодо технічного стану основних конструктивних елементів старого житлового будинку від 15.02.2012 р. № 129-ПР, розташованого по вул. Шевченка, 9 в м. Апостолове, враховуючи на загальний незадовільний (зруйнований) стан житлового будинку, фізичний знос якого станом на 15.02.2012 склав 100 відсотків,

виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Ліквідувати право власності на старий житловий будинок, фізичний знос основних конструктивних елементів якого, станом на 15.02.2012 склав 100 відсотків, що був розташований по вул. Шевченка, 9 в м. Апостолове, та який було зареєстровано з набуттям права власності на нерухоме майно за гр. Руденку Якову Степановичу та Швабюк Степаниді Семенівні на підставі Договорів купівлі - продажу від 01.02.1989 року № 276 та від 21.04.1983 р № 1014 відповідно.

2. КП «Апостолівське бюро технічної інвентаризації» оформити відповідні документи на ліквідацію права власності і користування житловим будинком, який був розташований по вул. Шевченка, 9 в м. Апостолове, з вилученням оригіналів правовстановлюючих документів на вказаний об’єкт нерухомості.
Міський голова В. М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.
Завізовано:
Всього 2 примірники: до протоколу; БТІ.
*********************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2011 р. № __________

м. Апостолове
Про надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами

_________________________________

Керуючись п. 6 ч. «а», п.2 ч. «б» ст. 30, п. 7 ч. «б» ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України "Про відходи”, «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядком розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою КМУ № 1218 від 3.08.1998 року, розглянувши клопотання адміністрації ТОВ «Апостоловагромаш» про надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на 2013 рік від 15.03.2012 р. вх. № 266 (додається), врахувавши відповідні погодження, - виконком міської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на 2013 рік Апостолівському ТОВ «Апостоловагромаш», яке розташоване в м. Апостолове, вул. Каманіна, 1 «А».

2. ТОВ «Апостоловагромаш», яке здійснює операції поводження з відходами на території міста Апостолове, зобов’язане отримати Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, згідно до чинного законодавства, а також зобов’язане:

- забезпечити належне зберігання небезпечних відходів відповідно до санітарних, екологічних, протипожежних норм та правил;

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення небезпечних відходів;

- оформити необхідні дозвільні документи на утворення і розміщення відходів у терміни, передбачені чинним законодавством, ;

- використовувати місця чи об’єкти поводження з небезпечними відходами тільки для заявлених у дозволі відходів;

- вести первинний поточний облік небезпечних відходів;

- не допускати зберігання та видалення небезпечних відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Леонова А.В.
Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.
Завізовано: Диченко І.О.
Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику
**************************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. АпостоловеПро присвоєння поштової

адреси об'єкту нерухомого майна.

Розглянувши клопотання громадянина Гончар Юрія Володимировича, що мешкає: м. Апостолове по вул. Вокзальна, 37 «А», кв. 39 про надання поштової адреси земельній ділянці із збудованим на ній індивідуальним гаражем, що розташована по вул. Вокзальна в м. Апостолове, беручи до уваги Державний акт на право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Апостолівської міської ради


вирішив:

1. Присвоїти земельній ділянці з індивідуальним гаражем, що належить і забудована громадянином Гончар Юрієм Володимировичем та розташовані по вул. Вокзальна в м. Апостолове, таку поштову адресу:

- вул. Вокзальна № 372, м. Апостолове, Апостолівський район, Дніпропетровська обл., 53800 (російською мовою: ул. Вокзальная, 329 Апостоловский район, Днепропетровская обл., 53800);


2. Дане рішення є підставою для реєстрації об'єкту нерухомого майна за

вище вказаною поштовою адресою.

Міський голова В.М. Протеняк


Підготовлено: Карпенко В.І.
Завізовано:
Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику
**************************************************************************
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
від «____»_____________ 2012 р. № ________________

м. Апостолове

Про встановлення норм витрат (списання)

палива та мастильних матеріалів на автомобільному

транспорті Апостолівської міської ради

_____________________________________________

Розглянувши клопотання завідуючої КДНЗ «Малятко», беручи до уваги введення в дію з 01.03.2012 року внесені зміни до Наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 року № 43 “Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті” в редакції Наказу Міністерства інфраструктури України від 24 січня 2012 року N 36, з метою встановлення конкретних величин норм витрат палива і мастильних матеріалів на виконання транспортної роботи колісними транспортними засобами міської ради, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Апостолівської міської ради

вирішив:

  1. Створити комісію при виконкомі Апостолівської міської ради для встановлення допустимої величини споживання паливно-мастильних матеріалів в умовах експлуатації автомобілів міської ради, що фактично склалися, у складі, згідно з додатком.


  2. Рекомендувати комісії опрацювати питання витрат палива із застосуванням базових лінійних норм, встановлених по моделях (модифікаціях) автомобілів, та систем нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, технічного стану засобів та інші умови експлуатації.

У разі перевищення фактичних витрат ПММ, визначити фактичні витрати палива та максимально можливо встановити індивідуальні значення коефіцієнтів коригування норм для кожного транспортного засобу, залежно від особливостей його конструкції, технічного стану та умов експлуатації, відповідно до фактичних потреб, з поданням для затвердження виконкомом міської ради (розпорядженням міського голови). Форма акта додається.

  1. Відповідальною особою за виконання даного Рішення призначається головний бухгалтер міської ради (Копилова Г.І.).Міський голова В. М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано: Диченко І.О.

Надіслати 3 примірники: до протоколу; Копилова Г.І.; заявнику
Додаток № 1

до рішення виконкому

міської ради від

«___»__________2012 р. №____

СКЛАД

комісії при виконкомі Апостолівської міської ради для встановлення допустимої величини споживання паливно-мастильних матеріалів

Леонов Андрій Володимирович

перший заступник міського голови;

Копилова Галина Іванівна

головний бухгалтер міської ради;

Осипенко Наталя Василівна

начальник економічно-правового відділу, економіст

Соколик Олена Олександрівна

бухгалтер міської ради;


Лучко Зінаїда Петрівна

завідуюча КДНЗ «Малятко»;

Скалига Іван Вікторович

водій;

Круковець Віктор Петрович

водійЗаступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради В.І. Карпенко

**************************************************************************

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про надання згоди на будівництво та отримання замовниками будівництва вихідних даних для будівництва (реконструкції) нових (існуючих) об’єктів архітектури

______________________________________________________

Розглянувши заяву гр. Гончар Юрія Володимировича від 01.03.2012 р. № Г-103-К3 щодо надання згоди на будівництво господарських будівель і споруд (гараж) на приватній земельній ділянці по вул. Вокзальна, 372 в м. Апостолове, відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, керуючись ст. 152 Житлового кодексу Української РСР та п.1.4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Гончар Юрію Володимировичу згоду на будівництво господарських будівель і споруд ( індивідуальний гараж) на приватній земельній ділянці по вул. Вокзальна, 372 в м. Апостолове .

2. Дане рішення не дає права гр. Гончар Ю.В. на виконання будівельних робіт, а лише зобов’язує забудовника:


2.1. Отримати від експлуатаційних служб інженерної інфраструктури міста технічні умови (ТУ);

2.2. Замовити у спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури проект (будівельний паспорт) на будівництво приміщення індивідуального гаража;

2.3. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт надати (направити) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт та отримати Дозвіл в інспекції на виконання будівельних робіт і по завершенню будівництва отримати Декларацію про завершення будівництва для державної перереєстрації об’єкта.

3. Відповідальність, відповідно до законодавства, за виконання вимог даного рішення, якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника.

4. Термін дії даного рішення – 2 роки .

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику.
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове

Про надання згоди на будівництво та отримання замовниками будівництва вихідних даних для будівництва (реконструкції) нових (існуючих) об’єктів архітектури

______________________________________________________

Розглянувши заяву гр. Гончар Олени Павлівни від 01.03.2012 р. № Г-102-К3 щодо надання згоди на будівництво господарських будівель і споруд (гараж) на приватній земельній ділянці по вул. Вокзальна, 373 в м. Апостолове, відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, керуючись ст. 152 Житлового кодексу Української РСР та п.1.4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:


1. Надати гр. Гончар Олені Павлівні згоду на будівництво господарських будівель і споруд ( індивідуальний гараж) на приватній земельній ділянці по вул. Вокзальна, 373 в м. Апостолове .

2. Дане рішення не дає права гр. Гончар О.П. на виконання будівельних робіт, а лише зобов’язує забудовника:

2.1. Отримати від експлуатаційних служб інженерної інфраструктури міста технічні умови (ТУ);

2.2. Замовити у спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури проект (будівельний паспорт) на будівництво приміщення індивідуального гаража;

2.3. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт надати (направити) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання будівельних робіт та отримати Дозвіл в інспекції на виконання будівельних робіт і по завершенню будівництва отримати Декларацію про завершення будівництва для державної реєстрації об’єкта.

3. Відповідальність, відповідно до законодавства, за виконання вимог даного рішення, якість і відповідність проведених будівельних робіт проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил покладається на Заявника.

4. Термін дії даного рішення – 2 роки .

Міський голова В.М. Протеняк

Підготовлено: Карпенко В.І.

Завізовано:

Всього 2 примірники: до протоколу; заявнику.
**************************************************************************
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
«____»______________ 2012 р. № __________

м. Апостолове<< предыдущая страница   следующая страница >>