shkolaw.in.ua 1

Затверджено:

рішенням Президії

ВФТС від 02.12.2009 р.
Доповнення до Антидопінгового Кодексу ВФТС:

I. ЗАБОРОНЕНІ класИ препаратІв:

A. Стимулятори:

Заборонено використання наступних препаратів класу А:

амінептін (amineptine), аміфеназол (amiphenazole), амфетамін (amphetamines), бромантан (bromantan), кофеїн (caffeine)*, карфедон (carphedon), кокаін (cocaine), эфедрін**(ephedrines**), фенкамфамін (fencamfamin), мезокарб (mesocarb), пентетразол (pentetrazol), піпрадрол (pipradrol), салбутамол***(salbutamol***), салметерол*** (salmeterol***), тербуталін*** (terbutaline***) … та вихідних речовин.

*Визначення з позитивним результатом кофеїну при його концентрації в сечі більше як 12 мкг/мл.

** Визначення з позитивним результатом катіна в сечі більше як 5мкг/мл. Ефедрін та метілефедрин визначається при їх концентрації в сечі більше як 10 мкг/мл. Фенілпропаноламін та псевдоефедрин визначається в сечі при їх концентрації більше як 25 мкг/мл.

***Дозволяється використання інгаляторів для профілактики та лікування астми та препаратів, котрі стимулюють астму. При цьому необхідно надання письмового висновку респіраторного аналізу або командного терапевта медперсоналу комісії.

Примітка: Всі препарати імідазолу можливі для місцевого використання. Судино звужуючі препарати можуть бути прописані із знеболюючими препаратами місцевої дії. Дозволяється використання препаратів місцевої дії (напр. носових, офтальмологічних, ректальних) вміст адреналіну та фенілефрину.

B. Наркотики:

Заборонено використання наступних препаратів класу B:

Бупренорфін (buprenorphine), декстроморамід (dextromoramide), діаморфін (diamorphine) героїн (heroin), метадон (methadone), морфін (morphine), пентазоцін (pentazocine), петідін (pethidine), … та вихідних речовин.

Примітка: дозволяється використання кодеїна (codeine), декстрометорфана (dextromethorphan), декстропропоксифена (dextropropoxyphene), дигідрокодеїна (dihydrocodeine), діфеноксилата (diphenoxylate), етилморфіна (ethylmorphine), фолкодіна (pholcodine), пропоксифена (propoxyphene) та трамадолу (tramadol).

C. Анаболіки:

Заборонено використання наступної засобів класу C:

Анаболічні андрогенні стероїди:

a)Клостебол (clostebol), флуоксиместерон (fluoxymesterone), метандіенон (metandienone), метенолон (metenolone), нандролон (nandrolone), 19-норандростенедіол (19-norandrostenediol), 19-норандростенедіон (19-norandrostenedione), оксандролон (oxandrolone), станозолол (stanozolol) … та вихідних речовин.

b)Андростенедіол (androstenediol), андростенедіон (androstenedione), дегідроепіондростерон (dehydroepiandrosterone DHEA), дигідротестостерон (dihydrotestosterone), тестостерон* (testosterone*) … та вихідних речовин.

Докази, отримані в результаті метаболічного профілю та/або ізотопних пропорцій вимірювань можуть бути використані для складення висновків.

*Пропорційне співвідношення тестостерону (Т) до епітестостерону (Е) більше як 6 до 1 в сечі спортсмена підтверджує його вину не зважаючи на те, що ймовірність цього співвідношення обумовлена фізіологічними або патологічними умовами, такими як понижене виділення епітестостерону, андрогенне збільшення опухлості, недолік ферментів.

У випадку якщо співвідношення Т/Е більше ніж 6, спеціальний медперсонал може проводити дослідження до того як буде оголошено позитивним аналіз. Більш повні висновки надаються письмово та будуть включати результати попередніх та наступних тестів, а також будь-яких результатів ендокринних досліджень. У випадку, якщо попередній аналіз не представлений, спортсмен повинен здати аналізи хоча б раз в місяць протягом 3 місяців. Результати цих аналізів мають бути включені в кінцевий висновок . В результаті неможливої обробки всіх аналізів результати оголошуються позитивними.

2.Бета-2 агоністи:

Бамбутерол (bambuterol), кленбутерол (clenbuterol), фенотерол (fenoterol), формотерол (formoterol), репротерол (reproterol), салбутамол* (salbutamol*), салметерол* (salmeterol*), тербуталін* (terbutaline*),… та вихідних речовин.

* Дозволяється використання препаратів інгаляторів (див. ст. I, п. A)

Визнається позитивним результатом в категорії анаболіків при його концентрації в сечі більше як 1000 нг/мл.-3

D. Діуретіки

Заборонено використання наступних засобів:

Ацетазоламід (acetazolamide), буметанід (bumetanide), хлорталідон (chlortalidone), етакринова кислота (etacrynic acid), фуросемід (furosemide), гідрохлоротіазід (hydrochlorothiazide), маннітол* (mannitol*), мерсалил (mersalyl), спіронолактон (spironolactone), тріамтерен (triamterene),… та вихідних речовин.

* Заборонено венозне використання.

E. Пептідні гормони, їх варіанти та аналоги.

Заборонено застосування наступних засобів класу E, їх варіанти та аналоги:

Chorionic Gonadotrophin (hCG) заборонений тільки для мужчин;

Пітуітарні та синтетичні гонадотрофіни (LH) заборонені тільки для мужчин;

Corticotrophins (ACTH, tetracosactide);

Гормони росту (hGH);

Інсуліновий фактор росту (IGF-1); всі відповідні знеболюючі похідні та їх аналоги;

Эритропоіетін (erythropoietin EPO);

Інсулін (insulin);

Дозволено використання тільки для лікування спортсменів з діагнозом інсулінозалежних хворих діабетом. При цьому необхідно надати письмовий висновок ендокринолога або командного терапевта про інсулінову залежність хворого діабетом.

Наявність ненормальної концентрації ендогенного гормону класу E або діагностичних міток в сечі спортсмена підтверджує його вину до того як вона буде доведена залежною від фізіологічного або патологічного стану спортсмена.

II. ЗАБОРОНЕНІ методИ

Забороняються наступні процедури:

   1. Допінг кров.;

   2. Використання штучних носіїв кисню та плазмо розширювачів.

   3. Фармакологічні, хімічні та фізичні маніпуляції.

III. КласИ РЕЧОВИН, заБОРОНЕНИХ при ПЕВНИХ обстаВИНАх

A. Алкоголь

Якщо передбачено правилами відповідною владою, проводиться аналіз на наявність етанолу.

B. Конопляні речовини

Якщо передбачено правилами вищестоящою владою, проводяться аналізи на наявність конопляних речовин (марихуана, гашиш). На протязі Олімпійських ігор проводяться аналізи на конопляні речовини. Концентрація в сечі 11-nor-delta 9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic кислоти (carboxy-THC) більше як 15 нг/мл підтверджує допінг.

C. Місцеві знеболюючі

Венозне використання знеболюючих препаратів місцевої дії допускається при наступних умовах:

    1. Бупівакаін (bupivacaine), лідокаїн (lidocaine), мепівакаін (mepivacaine), прокаін (procaine) та їх варіанти дозволяється використовувати. Кокаїн заборонений. Судино звужуючі препарати можуть бути використані разом з місцевим знеболенням.

    2. Спортсмену можуть бути призначені тільки місцеве обезболення або ін’єкції.

    3. У випадку медичного виправдання.

У випадку якщо передбачено правилами вищестоящої влади, при необхідності може вимагатися повідомлення про призначення препаратів.

D. Глюкокористероїди (Glucocorticosteroids)

Системне застосування Глюкокористероїдів заборонене, крім призначених орально, ректально, внутрівенно та внутрі м’язові ін’єкції. Ьета-блокатори

E. Ьета-блокатори


Заборонені наступні засоби класу E, включаючи наступні: ацебутолол (acebutolol), альпренолол

(alprenolol), атенолол (atenolol), лабеталол (labetalol), метопролол (metoprolol),надолол (nadolol),

окспренолол (oxprenolol), пропранолол (propranolol), соталол (sotalol),… та їхні варіанти.

У випадку, якщо передбачене правилами вищестоящої влади, проводиться аналіз на бета-блокатори.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ КОНЦЕТРАЦІЇ СЕЧІ ПРИ ЯКИХ АКРЕДИТОВАНІ МОК ЛАБОРАТОРІЇ НАДАЮТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ЗАСОБІВ.

Кофеїн > 12 мкгр/мл

Carboxy-THC >15 нг/мл

Катін > 5 мкгр/мл

Ефедрін > 10 мкгр/мл

Епітестостерон > 200 нг/мл

Метілефедрин > 10 мкгр/мл

Морфін > 1 мкгр/мл

19 - норандостерон > 2 нг/мл у мужчин

19 - норандостерон > 5 нг/мл у жінок

псевдоэфедрин > 25 мкг/мл

салбутмол (як збудник)> 100 нг/мл

(як анаболік)> 1000 нг/мл

Співвідношення Т/Е > 6IV. Контроль на допІнг поЗА ЗМАГАННЯМИ

Якщо не потрібне інше, проведення аналізів поза змаганнями призначається виключно на заборонені речовини класу I. C (анаболіки), I.D (діуретики), I.E (пептидні гормони, їх варіанти та аналоги), і II (заборонені методи).

Список прикладів заборонених речовин.

Увага: це не повний список заборонених речовин. Багато речовин не приведено в цьому списку, котрі характеризуються терміном «подібні речовини» та заборонені. Спортсмен має заздалегідь переконатися в тому, що призначені йому/їй препарати або будь-які засоби не включають заборонених речовин.

Збудники:

Амінептін (amineptine), амфепрамон (amfepramone), аміфеназол (amiphenazole), бамбутерол (bambuterol), бромантан (bromantan), кофеїн (caffeine), карфедон (carphedon), катін (cathine), кокаїн (cocaine), кропропамід (cropropamide), кротетамід (crotethamide), ефедрін (ephedrine), етаміван (etamivan), етіламфетамін (etilamphetamine), етілефрін (etilefrine), фенкамфамін (fencamfamin), фенетіллін (fenetylline), фенфлурамін (fenfluramine), формотерол (formoterol), гертамінол (hertaminol), мефенорекс (mefenorex), мефентермін (mephentermine), мезокарб (mesocarb), метамфетамін (methamphetamine), метоскифенамін (methoxyphenamine), метилендиоксиамфітамін (methylenedioxyamphetamine), метилефедрін (methylephedrine), метилфенітад (methylphenitade), нікетамід (nikethamide), норфенфлурамін (norfenfluramine), парагідроксиамфетамін (parahydroxyamphetamine), пемолін (pemoline), пентетразол (pentetrazol), фендіметрезін (phendimetrzine), фенілефрін (phenilephrine), фенілпропанламін (phenilpropanplamine), фоледрін (pholedrine), піпрадрол (pipradrol), пролінтан (prolintane), пропилгекседрін (propylhexedrine), псевдоефедрін (pseudoephedrine), репротерол (reproterol), салбутамол (salbutamol), салметерол (salmeterol), селегілін (selegiline), стрихнін (strychnine), тербуталін (terbutaline).

Наркотики: бупренорфін (buprenorphine), декстроморамід (dextromoramide), діаморфін (diamorphine), героїн (heroin), гидрокодон (hydrocodone), метадон (methadone), морфін (morphine), пентазоцін (pentazocine), петідін (pethidine).

Анаболіки:

Андростенедіол (androstenediol), андростенедіон (androstenedione), бамбутерол (bambuterol), болденон (boldenone), кленбутерол (clenbuterol), клостебол (clostebol), даназол (danazol), дегідрохлорметилтестостерон (dehydrochlormethyltestosterone), дегідроепіандростерон (dehydroepiandrosterone DHEA), дігидротестостерон (dihydrotestosterone), дростанолон (drostanolone), фенотерол (fenoterol), флуоксиместерон (fluoxymesterone), формеболон (formebolone), формотерол (formoterol), гестрінон (gestrinone), местеролон (mesterolone), метандіенон (metandienon), метенолон (metenolol), метандріол (methandriol), метілтестостерон (methiltestosterone), міболерон (mibolerone), нандролон (nandrolone), 19-норандростенедіол (19-norandrostenediol), 19-норандростенедіон (19-norandrostenedione), норетандролон (norethndrolone), оксандролон (oxandrolone), оксиместерон (oxymesterone), оксиметолон (oxymetholone), репротерол (reproterol), салбутамол (salbutamol), салметерол (salmeterol), станозолол (stanozolol), тербуталін (terbutaline), тестостерон (testosterone), тренболон (trenbolone).

Діуретики:

Ацетазоламід (acetazolamide), бендрофлюметіазід (bendroflumethiazide), буметанід (bumetanide), канренон (canrenone), хлорталідон (chlortalidone), етакрина кислота (ethacrynic acid), фуросемід (furosemide), гідрохлоротіазід (hydrochlorothiazide), індапамід (indapamide), маннітол (венозне) (mannitol), мерсалил (mersalyl), спіронолактон (spironolactone), тріамтерин (triamterene).

Приховані речовини:

Бромантан (bromantan), діуретики (див. вище), эпітестостерон (epitestosterone), пробенецід (probenecid).

Пептідні гормони, їх похідні та аналоги:

ACTH, еритропоіетін (EPO), рCG*, hGH, інсулін, LH*, кломіфін*, циклофеніл*, тамоксіфен*.

* заборонені тільки для мужчин

Бета-блокатори:

Ацебутолол (acebutolol), алфренолол (alphrenolol), атенолол (atenolol), бетаксолол (betaxolol), бісопролол (bisoprolol), бунолол (bunolol), картеолол (carteolol), целіпролол (celiprolol), есмолол (esmolol), лабеталол (labetalol), левобунонол (levobunolol), метіпранолол (metipranolol), метопролол (metopropol), надолол (nadolol), окспренолол (oxprenolol), піндолол (pindolol), пропранолол (propranolol), соталол (sotalol), тімолол (timolol).