shkolaw.in.ua 1 2 3 4
РОЗДІЛ XVIII. Група 91
Група 91

Годинники всіх видів та їх частини
Примітки:
1. До цієї групи не включаються:

(а) скло та гирі для будь-яких годинників (класифікуються за матеріалом, з якого вони виготовлені);

(b) ланцюжки для годинників (товарна позиція 7113 або 7117 залежно від окремо взятого випадку);

(c) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) та аналогічні вироби з пластичних матеріалів (група 39), або з дорогоцінних металів, або інших металів, плакованих дорогоцінними металами (здебільшого товарна позиція 7115); однак пружини для годинників класифікуються як частини годинників у товарній позиції 9114;

(d) кульки для шарикопідшипників (товарна позиція 7326 або 8482 залежно від окремо взятого випадку);

(e) вироби товарної позиції 8412, сконструйовані для роботи без анкерного механізму;

(f) шарикопідшипники (товарна позиція 8482); або

(g) вироби групи 85, які ще не складені разом або з іншими компонентами у годинникові механізми чи у вироби, призначені для використання винятково або головним чином як частини таких меха­ніз­мів (група 85).

2. До товарної позиції 9101 включаються тільки годинники для носіння на собі або із собою, корпус яких виготовлено з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, або з тих самих мате­ріалів у поєднанні з природними чи культивованими перлами, з дорогоцінним або напівдорогоцінним (природним, штучним чи реконструйованим) камінням, яке включається до товарних позицій 7101 — 7104. Годинники, призначені для носіння на собі або із собою, корпуси яких виготовлено з недорогоцінного металу, інкрустованого доро­го­цінними металами, включаються до товарної позиції 9102.

3. У цій групі термін “годинникові механізми” означає пристрої, робота яких регулюється пружиною-балансом, кварцовим або будь-яким іншим пристроєм, здатним визначити інтервали часу з індикатором, або системою, в яку може бути вмонтовано механічний індикатор. Товщина таких механізмів повинна бути не більш як 12 мм, а їх ширина, довжина або діаметр — не більш як 50 мм.


4. Годинникові механізми та інші частини, призначені для використання у годинниках будь-якого виду та інших виробах (наприклад у прецизійних приладах), включаються до цієї групи, крім випадків, зазначених у примітці 1.
Загальні положення
До цієї групи включаються деякі прилади, призначені переважно для вимірювання часу або для виконання деякої операції, пов’язаної з вимірюванням часу. До неї включаються годинники для носіння на собі або з собою (наручні і кишенькові годинники та секундоміри), інші годинники (звичайні годинники, годинники, не призначені для носіння з собою або на собі, з годинниковим механізмом для годинників, призначених для носіння з собою або на собі, будильники, морські хронометри, годинники для автомобілів і т.п.), а також пристрої для реєстрації часу, прилади для вимірювання інтервалів часу і таймери; у загальному випадку до неї включаються також частини цих виробів.
Вироби цієї групи можуть бути з будь-якого матеріалу (включаючи дорогоцінні метали) і вони можуть бути прикрашені або оздоблені природними чи культивованими перлами або природним, штучним чи реконструйованим дорогоцінним або напівдорогоцінним камінням (див. Пояснення до товарних позицій 9111 і 9112).
Класифікація годинників, скомбінованих з будь-яким іншим об’єктом (предметом меблів, світильником, чорнильницею, прес-пап’є, клавіатурою, табакеркою, запальничкою для сигарет або сигар, жіночою сумкою, пудреницею, портсигаром, висувним олівцем, палицею і т.п.), регулюється Основними правилами інтерпретації УКТЗЕД. Просте введення умонтованого освітлення не спричинює виключення годинників з цієї групи.
На додаток до винятків, зазначених у поясненнях до кожної товарної позиції, до цієї групи не включаються, серед іншого (inter alia):
(а) сонячні годинники та пісочні годинники (класифікуються за матеріалом, з якого вони виготовлені);

(b) музичні автомати (механічні співаючі птахи та аналогічні вироби) і музичні скриньки без циферблату (товарна позиція 9208);

(c) іграшкові годинники та ялинкові прикраси у вигляді годинників, без годинникового механізму (товарна позиція 9503 або 9505);
(d) манекени-автомати та інші рухомі предмети для оформлення вітрин (товарна позиція 9618);
(e) твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат (група 97).
Годинники складаються з двох головних частин: годинникового механізму і контейнера для годинникового механізму (корпуса, шафи і т.п.).
Механізми механічних годинників складаються з таких деталей:
(1) Остова або каркаса, який звичайно складається з платини та мостів. Платина, на якій мости кріпляться гвинтами і штифтами, є головною опорою годинникового механізму. У деяких випадках каркас містить, крім мостів і власне платини, одну або кілька додаткових платин (наприклад, циферблатну платину (підциферблатник), нижню платину кришки), призначених для установлення деяких вузлів годинникового механізму (ходового механізму, механізму дзвінка і т.п.).
(2) Пристрою, який спричиняє рух годинникового механізму, і складається звичайно з тягарів або пружин; джерелом енергії може бути також електрика або зміни температури чи атмосферного тиску.
(3) Зубчастої передачі, тобто послідовності зубчастих коліс, яка з’єднує привідний пристрій зі спусковим і дозволяє вимірювати час.
(4) Ходового механізму, тобто ряду деталей, які зв’язують рух хвилинної стрілки з рухом годинної стрілки. У годинникових механізмах з циферблатом ходовий механізм розташований звичайно між циферблатом і пластинкою.
(5) Анкерного механізму (спускового механізму або спуску), який регулює постачання енергією маятника або системи баланс-пружина і забезпечує керування рухом зубчастої передачі.
Найрозповсюдженішими типами спусків є вільний або невільний анкерний, штифтово-палетний, циліндровий і спуск з аретиром.

(6) Регулювального пристрою (регулятора); він регулює рух, який створюється привідним механізмом. Складається з маятника, системи баланс-пружина, камертона, п’єзоелектричного кварцового осцилятора або будь-якої іншої системи, здатної задавати інтервали часу.

(7) Заводного механізму і механізму установлення стрілок (керується натискною вставкою, витяжним пристроєм або переставним важелем і т.п.).
Складений годинниковий механізм разом з циферблатом і стрілками встановлюється в контейнер або корпус.
Баланс, частини анкерного механізму і частини зубчастої передачі є зрештою обертовими деталями. У дешевих годинниках вони обертаються безпосередньо в підшипниках ковзання платин і мостів, але в кращих приладах як підшипники використовуються годинникові камені для протидії зношуванню.
Годинники усіх видів можуть бути обладнані механізмом бою, дзвоником або курантами. Кожен з цих пристроїв потребує спеціального механізму.
Механічні годинники усіх видів можна заводити вручну, за допомогою електрики або автоматично.
*

* *
Апарати цієї групи можуть бути електричними (включаючи електронні) та електронно-механічними, наприклад:
(А) Годинники з використанням сухих батарейок або акумулятора з малим запасом ходу (порядку декількох хвилин). Ці годинники мають звичайну комбінацію балансу і спіралі або маятника, пружина періодично заводиться електромагнітом.
(B) Годинники, підключені до мережі, з великим запасом ходу (деяка кількість годин). Усі вони обладнані звичайною комбінацією балансу і спіралі або маятником, пружина або гиря періодично заводяться електричним двигуном (синхронним, індукційним і т.п.).
(C) Маятникові годинники, які приводяться в рух струмом сухої батарейки, акумулятора або мережі; коливання маятника підтримуються електромагнітним пристроєм.
(D) Годинники усіх видів із живленням від сухої батарейки або акумулятора, з регулятором (камертоном, п’єзоелектричним кварцовим осцилятором і т.п.), коливання яких підтримуються електронною схемою.
(E) Годинники з синхронним двигуном. Вони підключаються до джерела змінного струму і складаються тому винятково з двигуна і зубчастого механізму, без керувального пристрою.

Електричні годинникові системи докладніше розглядаються в Поясненнях до товарної позиції 9105.

Деякі електричні годинники забезпечуються пристроями для установлення правильного часу за допомогою дистанційного пристрою керування.

*

* *
Відповідно до Примітки 3 до цієї групи, в якій подане визначення терміна “годинникові механізми”, застосовуються такі методи вимірювання:
(а) Вимірювання товщини.
Товщиною годинникового механізму є відстань від зовнішньої площини опори циферблату (або видимої поверхні індикатора, якщо останній включений у годинниковий механізм) до найдальшої протилежної зовнішньої площини без врахування будь-яких гвинтів, гайок або інших нерухомих частин, які виступають з цієї площини.
(b) Вимірювання ширини, довжини або діаметра.
Як правило, ширина, довжина або діаметр (які визначаються віссю симетрії) повинні вимірюватися без врахування заводного валу чи головки.

Пояснення до товарної позиції 9101:


9101

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами:
- годинники наручнi, електронні, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:

9101 11 00 00

- - лише з механiчною iндикацiєю

9101 19 00 00

- - iншi
- iншi годинники наручнi, якi мають або не мають умонтований секундомiр:

9101 21 00 00

- - з автоматичним пiдзаведенням

9101 29 00 00


- - iншi
- iншi:

9101 91 00 00

- - електричнi

9101 99 00 00

- - iншi


Пояснення до товарної позиції 9102, при внесенні відповідних змін (mutatis mutandis), застосовуються і до цієї товарної позиції.
Відповідно до Примітки 2 до цієї групи, годинники цієї товарної позиції повинні мати корпуси, виготовлені повністю з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами. Вони можуть бути прикрашені дорогоцінними каміннями, природними або культивованими перлами і можуть мати кришку або браслет з дорогоцінного металу (з дорогоцінними каміннями або без них).
Відповідно до примітки 7 до групи 71, термін “метал, плакований дорогоцінним металом”, означає матеріал з основою з недорогоцінного металу, зверху якого один шар або більше покриті дорогоцінним металом шляхом напаювання, у тому числі тугоплавким припоєм, зварювання, гарячого катання або застосування іншого механічного способу.
Проте годинники з корпусом з дорогоцінного металу або металу, плакованого дорогоцінним металом, які мають сталеву задню кришку, включаються до товарної позиції 9102, як і годинники, корпуси яких зроблені з недорогоцінних металів, інкрустованих дорогоцінними металами.


Пояснення до товарної позиції 9102:


9102

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101:
- годинники наручнi електричнi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:

9102 11 00 00

- - лише з механiчною iндикацiєю

9102 12 00 00

- - лише з оптико-електронною iндикацiєю

9102 19 00 00

- - iншi
- iншi годинники наручнi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:

9102 21 00 00

- - з автоматичним пiдзаведенням

9102 29 00 00

- - iншi
- iншi:

9102 91 00 00

- - електричнi

9102 99 00 00

- - інші


До цієї товарної позиції включаються механічні та електричні (здебільшого електронні) прилади для точного відліку часу з корпусом і годинниковим механізмом типу призначених для носіння на собі або з собою і для функціонування у всіх положеннях, які вказують годину або вимірюють інтервали часу, незалежно від товщини годинникового механізму. До них відносяться наручні годинники, кишенькові годинники, годинники у спеціальних кишеньках, годинники для носіння в жіночих сумках, годинники вставлені в брошки, кільця і т.п.

Проте пристрої для відліку часу, встановлені на підставці, хоча б і простій, не повинні розглядатися як наручні або кишенькові годинники.

До цієї товарної позиції включаються не лише годинники з простими годинниковими механізмами, але і годинники зі складними системами (тобто додаткові елементи, які включають, крім потрібних для простого вказування годин, хвилин і секунд), наприклад, хронографи, будильники, годинники з виносним індикатором і з боєм, автоматичні годинники, календарні годинники та годинники, які показують запас робочого часу.
До цієї товарної позиції включаються фасонні годинники або годинники зі спеціальними пристроями, такі як водонепроникні, протиударні або антимагнітні годинники; годинники з восьмиденним заводом; самозаводні годинники; годинники з освітлювальними циферблатами та стрілками; годинники з центральними секундними стрілками або спеціальними циферблатами; годинники без стрілок; спортивні годинники (наприклад, годинники для ловців перлів з умонтованим індикатором глибини); годинник Брайля (годинник для сліпих).
Хронометри – це високоточні годинники, випробувані в різних положеннях і за різних температур. До цієї сукупності включаються також палубні годинники, але не морські хронометри, та аналогічні годинники (товарна позиція 9105).
Хронографи не лише показують час доби, але і можуть використовуватися для вимірювання порівняно коротких інтервалів часу. Хронографи зі стрілками мають дві спеціальні стрілки на додаток до звичайних трьох стрілок (для годин, хвилин і секунд), тобто центральну секундну стрілку, що робить один повний оберт за хвилину і може бути запущена, зупинена і повернута до нуля за допомогою кнопки чи головки, і стрілку, яка реєструє, скільки хвилин працювала центральна секундна стрілка. Деякі хронографи мають ще одну додаткову секундну стрілку.

До цієї товарної позиції включаються також секундоміри. Якщо вони мають стрілки, то відрізняються від хронографів, зазначених вище, тим, що не мають звичайних годинникової, хвилинної і секундної стрілок, а мають лише центральну секундну стрілку (з додатковою секундною стрілкою або без неї) і стрілку, що реєструє хвилини. Проте електронні секундоміри часто мають допоміжний пристрій для вказування часу доби.
Хронографи і секундоміри можуть показувати п’яті, десяті, соті і тисячні частки секунди. Вони забезпечуються іноді спеціальними пристроями, щоб швидкість бігуна, автомобіля, звуку і т.п., частоту пульсу, продуктивність машини і т.п. можна було визначити без обчислень. Деякі з них можуть також мати пристрої для записування часу.


следующая страница >>