shkolaw.in.ua 1 ... 34 35 36 37 38 ... 40 41

|гідрологічні | | |x | | |x | | |x | |

|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|

|геологічні | | |x | | |x | | |x | |

|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|

|Заповідні урочища | | |x | | |x | | |x | |

|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|

|Ботанічні сади | | | | | | | | | | |

|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|

|Дендрологічні парки| | | | | | | | | | |

|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|

|Парки-пам'ятки | | | | | | | | | | |

|садово-паркового | | | | | | | | | | |

|мистецтва | | | | | | | | | | |

|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|

|Зоологічні парки | | | | | | | | | | |

|-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------|

|Разом | | | | | | | | | |100 |

-------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2. Розподіл об'єктів ПЗФ, що розташовані на
території____________________________________________________за їх
(найменування території)

підпорядкуванням

------------------------------------------------------------------

|Міністерст- | ПЗ |БЗ |НПП|РЛП|Зк |Пп |Зу |Бс |Дп |Псм|Зп |Разом|


|ва, устано- | | | | | | | | | | | | |

|ви, органі- | | | | | | | | | | | | |

| зації, в | | | | | | | | | | | | |

|підпорядку- | | | | | | | | | | | | |

|ванні та у | | | | | | | | | | | | |

|віданні яких| | | | | | | | | | | | |

|знаходяться |-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----|

|об'єкти ПЗФ |К*|П*|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К |П |

|------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 3. Кількість працівників природоохоронних установ,
розташованих на території_________________________________________
(найменування території)

------------------------------------------------------------------

|Кількість | ПЗ | БЗ |НПП |РЛП | Бс | Дп | Псм | Зп |Разом |

|працівників | | | | | | | | | |

|--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------|

|Загальна | | | | | | | | | |

|кількість | | | | | | | | | |

|працівників | | | | | | | | | |

|--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------|

|з них: | | | | | | | | | |

|адміністрація | | | | | | | | | |


|--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------|

|науковий | | | | | | | | | |

|підрозділ | | | | | | | | | |

|--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------|

|служба охорони| | | | | | | | | |

|--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------|

|інші | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 4. Розміщення об'єктів ПЗФ, розташованих у межах

___________________________________________________- відповідно до
(найменування території)

фізико-географічного районування України, кількість об'єктів

------------------------------------------------------------------

|Провінція|Область| ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом|

|---------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | | |

|---------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 5. Розміщення об'єктів ПЗФ, розташованих у межах

____________________________________________________ відповідно до
(найменування території)

геоботанічного районування України, кількість об'єктів

------------------------------------------------------------------

|Підпро-| Округ | ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом|


|вінція | | | | | | | | | |

|-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | | |

|-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 6. Розміщення об'єктів ПЗФ, розташованих у межах

____________________________________________________ відповідно до
(найменування території)

зоогеографічного районування України, кількість об'єктів

------------------------------------------------------------------

|Ділянка|Підділянка| ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом|

|-------+----------+----+----+-----+-----+------+-----+----+-----|

| | | | | | | | | | |

|-------+----------+----+----+-----+-----+------+-----+----+-----|

| | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 7. Розподіл об'єктів ПЗФ, розташованих на території

____________________________________________ за розмірами їх площ
(найменування території)

--------------------------------------------------------------------------

| Категорії | Кількість об'єктів ПЗФ, що мають площу (га) |

| об'єктів ПЗФ |-------------------------------------------------------|

| |<1,0|1,1-|10,1-|50,1-|100,1- |1000,1-|10000,1-|>25000,0|

| | |10,0|50,0 |100,0|1000,0 |10000,0|25000,0 | |


|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Природні | | | | | | | | |

|заповідники | | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Біосферні | | | | | | | | |

|заповідники | | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Національні | | | | | | | | |

|природні парки | | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Регіональні | | | | | | | | |

|ландшафтні парки| | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Заказники | | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Пам'ятки природи| | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Заповідні | | | | | | | | |

|урочища | | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Ботанічні сади | | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Дендрологічні | | | | | | | | |

|парки | | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Парки-пам'ятки | | | | | | | | |


|садово-паркового| | | | | | | | |

|мистецтва | | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Зоологічні парки| | | | | | | | |

|----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------|

|Разом | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Таблиця 8. Розподіл територій об'єктів ПЗФ, розташованих на
території ______________________________________ за функціональним
(найменування території)

зонуванням їх територій

------------------------------------------------------------------

| Назва | Площа, га |

|функціональ- |--------------------------------------------------|

| ної зони |ПЗ | БЗ|НПП|РЛП |разом у| Бс|Дп |Псм|Зп | разом у |

| | | | | |природ-| | | | | штучно |

| | | | | | них | | | | |створених|

| | | | | | об'єк-| | | | |об'єктах |

| | | | | |тах ПЗФ| | | | | ПЗФ |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Заповідна | | | | | | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Регульованої | х | х | | | | х | х | х | х | |

|рекреації | | | | | | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|


|Стаціонарної | х | х | | | | х | х | х | х | |

|рекреації | | | | | | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Регульованого| х | | х | х | | х | х | х | х | |

|заповідного | | | | | | | | | | |

|режиму | | | | | | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Буферна | х | | х | х | | х | х | х | х | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Господарська | | х | | | | | | | | |

|(адміністра- | | | | | | | | | | |

|тивно-госпо- | | | | | | | | | | |

|дарська) | | | | | | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Антропогенних| х | | х | х | | х | х | х | х | |

|ландшафтів | | | | | | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Експозиційна | х | х | х | х | х | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Наукова | х | х | х | х | х | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Рекреаційна | | | | | | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Разом | | | | | | | | | | |

|-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------|

|Охоронна | | | | | | | | | | |


------------------------------------------------------------------

Таблиця 9. Геологічні об'єкти збереження в межах природних
об'єктів ПЗФ, розташованих на території___________________________
(найменування території)

------------------------------------------------------------------

| Геологічні | ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом|

| об'єкти | | | | | | | | |

| збереження | | | | | | | | |

|-------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|Відслонення, | | | | | | | | |

|одиниць | | | | | | | | |

|-------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|Порожнини, | | | | | | | | |

|одиниць | | | | | | | | |

|-------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|Виходи | | | | | | | | |

|кристалічних | | | | | | | | |

|порід, | | | | | | | | |

|одиниць | | | | | | | | |

|-------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|Утворення | | | | | | | | |

|тощо, одиниць| | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 10. Гідрогеологічні об'єкти збереження в межах
природних об'єктів ПЗФ, розташованих на території_________________

_____________________________
(найменування території)

------------------------------------------------------------------

|Гідрогеологічні | ПЗ | БЗ |НПП |РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом|


<< предыдущая страница   следующая страница >>