shkolaw.in.ua 1

ЗАТВЕРДЖУЮ:


Ректор Сумського державного

університету

_________ проф. А.В. Васильєв

“____”________2010 року

ПОЛОЖЕННЯ
______________2010р. Суми № _____
Про рейтинг на поселення

у студентські гуртожитки СумДУ
Згідно Положення про гуртожитки СумДУ розподіл місць для проживання між факультетами здійснюються рішенням проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань на основі спеціального подання деканатів факультетів. Пропозиції щодо рейтингу студентів на проживання в гуртожитку готуються студентською радою факультетів, ВРГ, адміністраторами гуртожитків та радою студмістечка. Списки на поселення від факультету у встановлений термін подаються начальнику ВРГ за підписом заступника декана по роботі в гуртожитках, голови студентської ради факультету, адміністратором гуртожитку, відділом по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках (ВРГ).

Поселення в гуртожиток здійснюється на конкурсній основі. До 1 травня всі студенти, що бажають поселитися в гуртожиток на наступний навчальний рік, подають заступникам деканів по роботі в гуртожитках відповідну заяву. В залежності від кількості наявних місць у гуртожитках (з врахуванням обов’язкового поселення першокурсників, студентів пільгових категорій та студентів Конотопського, Шосткінського інститутів та машинобудівного коледжу) ВРГ спільно з органами студентського самоврядування та деканатами формують рейтингові списки на поселення, які є основою для видачі ордерів. Студенти 2 та старших курсів поселяються згідно набраних балів до рейтингу на поселення.

Про своє місце в рейтингу і можливість отримання місця в гуртожитку на наступний навчальний рік студент повідомляється в обов'язковому порядку до початку літніх канікул.

Рейтингова система формування списків на поселення передбачає врахування всіх видів активності студента протягом року, включаючи навчання, громадську діяльність – як на рівні університету так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил поведінки в університеті та гуртожитку, можливі зауваження та порушення.


Перевага при поселенні надається студентам, що брали участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території до 20 травня відповідно до системи рейтингових балів.

Загальний рейтинг студента включає:

1. Участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території з розрахунку – 1 бал за годину (не більше 50 балів);

2. Середній бал навчання за рік – від 4,0 до 4,5 – 20 балів, від 4,5 до 4,75 – 40 балів, від 4,75 – 50 балів(розрахунок проводиться по останній сесії).

3. Різні види громадської роботи студентами:

- студентський ректор - 30 балів;

- студентський проректор - 30 балів;

- голова студради студмістечка, заступник голови студради студмістечка – 30 балів;

- студентський декан, заступник студентського декана -30 балів;

- голова студради гуртожитку – 30 балів;

- за участь у ІІ турі всеукраїнських предметних олімпіадах та всеукраїнських конкурсах студентських робіт – до 50 балів;

- член студради факультету, староста секції в гуртожитку – до 20 балів;

- староста групи, профорг, фізорг, культорг– до 15 балів;

- за участь у підготовці та проведенні культурно-масових заходів університету та гуртожитку - до 50 балів (за узгодженням з директором студклубу, ВРГ, студрадою гуртожитку).

- за участь у спортивних змаганнях міста, університету, міжнародні змагання, тощо – до 50 балів (за узгодженням з директором спортивного клубу); за участь у спортивних змаганнях гуртожитку – до 50 балів (за узгодженням з ВРГ та студрадою гуртожитку).

4. Виконання вимог поселення та проживання:

- за несвоєчасну сплату за проживання - 1 місяць - мінус 30 балів, 2 місяця – мінус 60 балів, більше 2 місяців - анулювання всіх балів рейтингу;

- за систематичне порушення пропускної системи (несвоєчасне отримання перепустки, способи проникнути в гуртожиток недозволеним методами або спроба провести сторонніх осіб без дозволу адміністрації) – анулювання всіх балів рейтингу;


- дрібне хуліганство (сварка, нецензурна лексика тощо; проведення несанкціонованих масових заходів або невиконання взятих зобов’язань при проведенні дозволених; шум та голосна музика після 22:00; – подання на Комісію по профілактиці правопорушень факультету і зняття балів за пропозицією цієї комісії.

- відсутність дубліката ключа від кімнати – по мінус 30 балів з кожного мешканця кімнати за кожну перевірку;

- за паління в гуртожитку – мінус 50 балів за кожну перевірку;
5. Санітарний стан кімнати:

- від плюс 5 балів за кожну перевірку при задовільному стані кімнати до мінус 5 балів при наявності порушень з кожного мешканця кімнати. В кінці року виводиться середня арифметична оцінка та помножується на коефіцієнт 10.

Санітарний стан секції:

- від плюс 5 балів за кожну перевірку при задовільному стані секції до мінус 5 балів при наявності порушень з кожного мешканця секції. В кінці року виводиться середня арифметична оцінка та помножується на коефіцієнт 10.

У випадку порушень на секції за погодженням з головою студради можуть зніматись зазначені бали з чергового по секції.

Рейди по перевірці санітарного стану кімнати та секції проводять спільною комісією студради та ВРГ не рідше, ніж 1 раз на місяць. Інформація про результати фіксується співробітником ВРГ.

6. Стан збереження інвентарю та кімнати:

- за недбайливе ставлення до помешкання – до мінус 30 балів;

- порушення правил користування електроприладами – при виявленні не вимкнених вчасно плит – мінус 5 балів з кожного мешканця секції.

7. Виконання доручень та розпоряджень:

- відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках має право додати - до 30 балів – або зняти до 30 балів у разі немотивованої відмови студента від виконання доручення;


- директор студмістечка має право додати – до 30 балів – або зняти до 30 балів у разі немотивованої відмови студента від виконання доручення;

- адміністратор гуртожитку має право додати – до 30 балів – або зняти до 30 балів у разі немотивованої відмови студента від виконання доручення;

- деканат факультету має право додати – до 30 балів або зняти до 30 балів у випадку немотивованої відмови від виконання доручення;

- виконання доручень та розпоряджень студентської ради – до 20 або мінус 20 у випадку немотивованої відмови від виконання.

Зауваження щодо рейтинга фіксуються у відповідних журналах адміністраторами гуртожитку, співробітниками ВРГ та заступниками деканів по роботі в гуртожитках.

Ректор або проректор з НПР та соціальних питань має право приймати рішення поза межами цього положення щодо поселення чи виселення студентів у певних випадках, якщо такі не суперечать чинному законодавству.

Нанесення збитків майну гуртожитку передбачає повну їх компенсацію та подання на Комісію по профілактиці правопорушень факультету.

У разі виїзду на літні канікули мешканці гуртожитку оформляють Довідку про виселення з гуртожитку з відміткою адміністратора про наявність у кімнаті державного майна та його стан, наявність запасного ключа від кімнати, відмітку про здану перепустку адміністратору гуртожитку.

Кожен студент, який раніше не проживав у гуртожитку може отримати рейтингові бали за громадську та навчальну роботу, участь у трудових акціях, виконання окремих доручень, в тому числі і в гуртожитку – по тій же схемі, за винятком набраних балів за участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території, санітарного стану кімнати та виконання умов проживання. Загальна рейтингова оцінка на поселення формується окремо для студентів, які вже проживали в гуртожитку, і які ще не проживали. Після цього готується окремий список на поселення цієї категорії студентів.


У випадку появи в гуртожитку вільних місць протягом навчального року студенти поселяються на вільні місця згідно рейтингу.

Студент не буде включений в список на поселення у гуртожиток в наступних випадках:

1.У разі відсутності набраних балів за участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території;

2. У випадку, коли мешканець не здає кімнату адміністратору при виселенні.

3. При наявності заборгованості по оплаті за гуртожиток;

4.У випадку не подання відповідної заяви щодо проживання у зазначений термін.

5.У разі відповідного рішення про це студентської ради гуртожитків та Комісії по профілактиці правопорушень.
ПОГОДЖЕНО:
Проректор з НПР та соціальних питань О.В.Король
Проректор з НПР та гуманітарних питань Н.Д.Світайло
Голова ПОС СумДУ Г.В.Яковлєва
Голова студради студмістечка В.О.Студент
Студентський ректор А.П.Козінцев
Юрисконсульт О.М.Вакуленко


Схвалено Вченою радою університету.

Протокол № ___ від _________2010р. А.І.Рубан