shkolaw.in.ua 1
Спецкурс «Microsoft Excel у профільному навчанні»


Розділ 9
. “Основи статистичного аналізу”

Вправа
9.1. Порівняння двох вибірок

Туристична фірма, що реалізує путівки у семи містах країни, провела рекламну кампанію. У таблиці наведено дані про кількість путівок, проданих протягом тижня до проведення рекламної кампанії та протягом тижня після неї. Потрібно, обчисливши характеристики центру та варіації розподілу, порівняти дві вибірки та зробити висновки щодо впливу рекламної кампанії на обсяги продажу путівок.


  1. Створіть у новій електронній книзі аркуш з іменем Вправа 9-1, а у ньому таблицю за зразком, наведеним на рис. 1, та збережіть документ під іменем Розділ 9.xlsх.Рис. 1. Дані про діяльність турагенства Рис. 2. Статистичні характеристики вибірки

2. Такий показник, як мода, обчислювати недоцільно, оскільки відомості про те, яка кількість проданих путівок траплялася найчастіше, навряд чи можна якось використати. Тож обчисліть середнє значення для обох вибірок,

а) Скориставшись кнопкою Вставка функції, введіть у клітинку В11 формулу =АVERAGE(ВЗ:В9). У цій клітинці буде обчислено середнє значення для стовпця 3
рекламою; воно дорівнює 145,71.

б) Скопіюйте формулу з клітинки В11 у клітинку С12. У ній буде обчислено середнє значення для стовпця Без реклами.

3. Аналогічним чином у діапазоні В12:С15 обчисліть для обох вибірок медіану, розмах, стандартне відхилення та асиметрію. Для обчислення розмаху скористайтеся функціями МІМ та МАХ, оскільки розмах — це різниця найбільшого та найменшого елемента вибірки. Ви маєте отримати такі результати, як на рис. 2. Збережіть таблицю.

4. Зробіть висновки. Середнє значення та медіана вибірки 3 рекламою значно перевищують відповідні показники вибірки Без реклами, що свідчить про позитивний вплив рекламної кампанії на обсяги продажу путівок. З іншого боку, після рекламної кампанії збільшилися розмах вибірки та стандартне відхилення. Це означає, що обсяги продажу путівок у різних містах стали більше різнитися між собою, стали менш однорідними та передбачуваними. Можливо, такий результат обумовлений тим, що якість рекламної кампанії в різних містах була різною або жителі різних міст по-різному на неї відреагували. Значення асиметрії до рекламної кампанії майже дорівнювало нулю. Це є свідченням того, що в містах, де обсяги продажів були великими, вони приблизно настільки ж перевищували середній обсяг, наскільки маленькі обсяги продажів були менші за нього. Після рекламної кампанії ми отримали суттєву від'ємну асиметрію вибірки. Це означає, що в деяких містах обсяги продажів стали значно меншими за середні, в той час як великі обсяги перевищують середню величину менш істотно. Інакше кажучи, незважаючи на загальний позитивний вплив рекламної кампанії, у деяких містах вона фактично провалилася.


Вправа 9.2. Ранжування вибірки

У таблиці, наведеній на рис. 3, подано результати змагань групи студентів з бігу на 100 м. Потрібно ранжувати студентів за цими результатами, присвоївши номер 1 студенту з найкращим результатом, номер 2 — студенту з другим результатом і т. д. Також необхідно визначити, до яких результатів — високих чи низьких — тяжіє основна маса студентів.


  1. Відкрийте файл Розділ 9.xlsх та додайте аркуш із іменем Вправа 9-2, на якому створіть таку таблицю, як на рис. 3.

Рис. 3. Таблиця з вихідними даними

2. Для ранжування студентів скористайтеся функцією RANK, яку потрібно ввести у клітинку СЗ і скопіювати у діапазон С4:С42. Формула у клітинці СЗ має бути такою: = RANK(C3;C$3:C$42;1). Клітинка СЗ містить число, яке ранжується, С$3:С$42 — діапазон усіх результатів. Зверніть увагу, що номери стовпців у діапазоні результатів фіксовані, а посилання на клітинку, ранг якої обчислюється, відносне. Тому після копіювання цієї формули значення, ранг якого обчислюється, змінюватиметься, а весь діапазон значень залишатиметься тим самим. Місця студентів у змаганнях з бігу мають відобразитися у стовпці С.

3. Щоб визначити, до яких значень — високих чи низьких — тяжіють результати основної маси студентів, варто обчислити асиметрію вибірки. Отже, уведіть у будь-яку клітинку поза межами таблиці формулу =SKEW(C3:C42), і буде обчислено асиметрію розподілу результатів змагань з бігу. Вона дорівнює приблизно -0,64. Це означає, що високих результатів (маленький час) набагато менше, ніж низьких. Знайдіть найкращий результат (це студент з рангом 1), він дорівнює 11,2 с. Зменште його до 10 с, і асиметрія стане ще меншою, оскільки найкращий результат став ще рідкіснішим.