shkolaw.in.ua 1


Зміст

Облікові записи користувачів Oracle 3

Створення облікового запису користувача 3

Зміна власного паролю 4

Видалення облікового запису 4

Створення таблиць 5

Додавання коментарів до таблиць та стовпців 6

Додавання, видалення і переіменування стовпців 7

Виділення стовбців як невикористовуваних та їхнє видалення 9

Видалення, відновлення і переіменування таблиць 10

Видалення таблиць 10

Відновлення видаленої таблиці 11

Очистка корзини 12

Переіменування таблиць 12

Облікові записи користувачів Oracle

Працюючи з персональними базами даних, такими як Microsoft Access, ви завантажуєте систему бази даних, створюєте нову або відкриваєте існуючу. В будь якому випадку ви, скоріше за все, будете єдиним користувачем бази даних, і Access не потребує, щоб ви вводили ім’я користувача і пароль перед кожним сеансом. База даних Oracle дозволяє великій кількості користувачів працювати з одною системою бази даних, яка зазвичай зберігається на окремому сервері. Файли бази даних, які зберігаються і підтримуються Oracle, забезпечують безпеку шляхом підтримання таблиць бази даних і інших об’єктів, які належать користувачу в окремій захищеній області. Ця бласть називається схемою користувача. Всі об’єкти, які зберігаються в схемі користувача, називаються обєктами схеми (або обєктами бази даних). Комерційна база даних «клієнт/сервер», така як Oracle, потребує, щоб будь який користувач, який прагне отримати доступ до бази даних, представляв «мандат» - ім’я користувача і пароль.

Створення облікового запису користувача

Для того, щоб створити в базі даних новий запис користувача потрібно ввійти в систему як привілейований користувач, а потім ввести команду CREATE USER. Спрощений синтаксис команди CREATE USER виглядає наступним чином:


CREATE USER IDENTIFIED BY


Отже, щоб створити в Oracle новий обліковий запис користувача, виконайте наступні дії:


 1. Увійдіть в Oracle, виберіть обліковий запис SYSTEM і пароль, який був присвоєний під час інсталяції.

 2. Виконайте приведену нижче команду, щоб створити новий запис користувача. Натисніть клавішу , щоб виконати команду.

CREATE USER maxim IDENTIFIED BY max;

 1. Oracle дасть відповідь “User created”Рис. 1. Вхід в систему та створення нового облікового запису

Зміна власного паролю

Будь який користувач може змінити власний пароль, не звертаючись до адміністратора бази даних. Послідовність дій:

 1. Введіть PASSWORD і натисніть клавішу .

 2. Введіть старий пароль, alienmma, і натисніть клавішу .

 3. З’явиться відповідь “Password changed”, який підтверджує, що ви змінили пароль.Рис. 2. Зміна власного паролю

Видалення облікового запису

Для видалення обліковго запису користувача використовується команда DROP USER, синтаксис якоъ приведено нижче.

DROP USER [CASCADE]Рис. 3. Видалення користувача

Створення таблиць

Таблиці бази даних – це структури, в яких зберігаються всі дані і які є основою бази даних. Щоб створити нову таблицю, необхідно задати її ім’я, для кожного стовпця, тип даних, який буде зберігатися у стовпці, а також розмір поля даних.

Імена таблиць Oracle повинні відповідати наступним правилам:


 • Складатися від 1 до 30 символів.

 • Починатися з символа.

 • Не мати пробілів.

 • Не бути зарезервованим словом Oracle.

 • Ну дублювати імена інших об’єктів, котрими володіє один користувач (в поточній схемі)

Імена таблиць не чутливі до регістру. Відповідно, імена Customer, customer і CUStomEr ідентичні в будь якому виразі.

Для створення таблиці використовується вираз CREATE TABLE. Спрощена версія його синтаксису виглядає наступним чином:

CREATE TABLE [schema.]table_name

(column_name type [NOT NULL]

[CONSTRAINT constraint_definition DEFAULT expression]

[,column_name type [NOT NULL]

[CONSTRAINT constraint_definition DEFAULT expression]…]

)

[PRIMARY KEY (column_name [,column_name …])

[FOREIGN KEY (column_name [,column_name …])

REFERENCES foreign_table (column_name [,column_name …] ) ]


Для прикладу можна створити таблицю CUSTOMERS:

CREATE TABLE Customers

(

CustomerID INTEGER,

FirstName NVARCHAR2(30),

LastName NVARCHAR2(30),

Address NVARCHAR2(40),

City NVARCHAR2(30),

ZipCode NVARCHAR2(20),

HomePhone NVARCHAR2(20),

WorkPhone NVARCHAR2(40)

);


Рис. 4. Створення таблиці Customers

Додавання коментарів до таблиць та стовпців

Для додавання коментарів слугає команда SQL COMMENT. Коментарі, які додаються не впливають на вміст таблиць або стовпців, до яких вони прив’язані. Коментарі – це невелика частина документації, яка стосується цілі і використання таблиці або її стовпців.

Спрощений синтаксис команди COMMENT виглядає наступним чином:

COMMENT ON TABLE IS ‘


Отже, щоб додати коментар до таблиці, варто виконати наступні дії:


 1. Введіть CLEAR SCREEN щоб очистити екран.

 2. Введіть наступну команду SQL і натисніть клавішу , щоб виконати її:Рис. 5. Створення і відображення коментаря в таблиці

 1. Щоб відобразити коментар на екрані, виконайте команди показані на Рис. 5.

 2. Введіть Exit, щоб вийти з Oracle.

Також, подібним чином можна виконати коментування стовпця. Напиклад, щоб помістити коментар в стовбець Address таблиці Customers необхідно виконати команду

COMMENT ON COLUMN Customers.Address IS

‘The Address is in Lviv’

Додавання, видалення і переіменування стовпців

 1. У відкритому вікні введіть наступний код і натисніть клавішу :

ALTER TABLE Customers

ADD ContactDate DATE DEFAULT SYSDATE;

 1. Введіть DESCRIBE Customers і натисніть клавішу , щоб перевірити, що база даних Oracle додала стовбець.
Рис. 6. Додання стовбця до таблиці

Процедура видалення стовбця також проста.Тим не меншу тут потрібно бути дуже уважним: видаливши стовбець непустої таблиці, ви не зможете його відновити. Єдина можливість відміни операції: повторно додати стовбець і власноручно відновити дані в ньому (за допомгою команди INSERT).

Для того, щоб видалити стовбець з таблиці, варто виконати наступні дії:

 1. Введіть наступну команду, для того, щоб видалити стовбець HomePhone:

ALTER TABLE Customers

DROP COLUMN HomePhone;
 1. Щоб відобразити на екрані модифіковану структуру таблиці, виконайте команду DESCRIBE Customers.


 2. Якщо потрібно одночасно видалити декілька стовбців, варто «опустити» ключове слово COLUMN і перерахувати через кому імена стовбців:

ALTER TABLE Customers

DROP COLUMN (BirthDate, Gender, WorkPhone);Рис. 7. Видалення стовбця до таблиці

Припустимо, що потрібно переіменувати стовбець Title таблиці Agents на AgentTitle. Для цього потрібно виконати наступну команду ALTER TABLE:

ALTER TABLE Agents RENAME COLUMN Title TO AgentTitle;
Виділення стовбців як невикористовуваних та їхнє видалення

Замість того, щоб видаляти непотрібні або невикористовувані стовбці, їх можна виділяти як невикористовувані. В чому різниця між невикористовуваними і видаленими стовбцями? Стовбець, який не використовується просто не буде видимий користувачам Oracle. Команда DESCRIBE не відкриває такі стовбці, крім того, до них неможливо сформувати запити.

Для того, щоб відмітити стовбці як невикористовувані, варто виконати наступні дії:

 1. Введіть DESCRIBE Customers, щоб переглянути з яких стовбців складається вказана таблиця.

 2. Введіть наступну команду ALTER TABLE і натисніть клавішу , щоб її виконати:

ALTER TABLE Customers

SET UNUSED (WorkPhone, Address);

 1. Знову введіть DESCRIBE Customers (і натисніть клавішу ), щоб переконатися, що два вказаних стовбця не відображаються (Рис. 8.)

 2. Введіть Exit і натисніть клавішу , щоб вийти з SQL Command Line.Рис. 8. Позначення стовбців як невикористовуваних

Видалення, відновлення і переіменування таблиць

В SQL існують вирази, які дозволяють видаляти (DROP) і переіменовувати (RENAME) таблиці. Обидвы оперцыъ можуть призвести до того, що інші схеми, які ссилалися на віддалені або переіменовані таблиці, стануть недійсними.

Видалення таблиць

Якщо таблиця бази даних більше не потрібна, її можна видалити, виконавши команду DROP. Варто бути обережним, оскільки не таблицю, яка видаляється можуть посилатися і інші таблиці, представлення і користувачі. При видаленні таблиці з бази даних видаляється вся інформація, яка в ній зберігалася, а також структура таблиці. В версіях Oracle, перед 10g, таблиця видалялася безповоротньо, а простір який був нею зайнятий виділявся під інші цілі. Починаючи з Oracle 10g таблиця яка була видалена переноситься в корзину, завдяки чому її можна потім відновити. Якщо користувач точно знає, що таблицю відновити не доведеться, можна не переміщати її в корзину, а додати в код неообов’язкову команду PURGE. В загальному синтаксис команди DROP TABLE виглядає так:

DROP TABLE

[CASCADE CONSTRAINTS] [PURGE]

Для того, щоб видалити таблицю виконайте наступні дії:

 1. Виконайте наступну команду:

DROP TABLE Customers;Рис. 9. Видалення таблиці

 1. Також можна виконати альтернативну команду:

DROP TABLE Customers CASCADE CONSTRAINTS;

Після цього Oracle видалить таблицю і убде показане підтверджуюче повідомлення “tabel dropped”.
Відновлення видаленої таблиці

Якщо використовується Oracle 10g або більш пізня версія і не використовується опція PURGE в команді DROP TABLE, то видалену таблицю можна відновити з корзини, виконавши команду FLASHBACK TABLE. Крім того ORACLE під’єднає всі приєднані процедури, умови і індекси, які були зв’язані з відновленою таблицею. Спрощений синтаксис команди, яка відновлює таблицю вигладає так:

FLASHBACK TABLE
TO BEFORE DROP;

На Рис. 10. зобржено команду відновлення таблиці Customers. Оскільки вона була безповортньо видалена, то її дані не знаходяться в корзині.
Рис. 10. Відновлення таблиці

Очистка корзини

Використовуючи команду PURGE, корзину можна очистити повінстю або окремо видаляти її елементи. Нижче приведений спрощений синтаксис команди видалення одної таблиці:

PURGE TABLEКоманда повної очистки корзини записується наступним чином:

PURGE RECYCLEBIN

Для того, щоб очистити корзину, варто виконати наступні дії.

 1. Введіть наступну команду і натисніть клавішу :

PURGE RECYCLEBIN;

 1. Oracle відобразить підтверджуюче повідомлення “Recycle bin purged”.Рис. 11. Очищення корзини

Переіменування таблиць

Для переіменування таблиць і інших об’єктів бази даних використовується команда RENAME; також можна використовувати команду ALTER TABLE. При переіменуванні таблиці варто бути дуже обережним, оскільки воно може мати небажані наслідки для створеної бази даних. Команда переіменування має наступний синтаксис:

RENAME TO


Рис. 12. Переіменування таблиці