shkolaw.in.ua 1

ОБҐРУНТУВАННЯ


застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:

1.1. Найменування: ".

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ".

1.3. Місцезнаходження: 61109, м. Харків, вул. Безлюдівська, 1.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): т.в.о. директора з газопостачання Чорноморд Володимир Миколайович, адреса: 61109, м. Харків, вул. Безлюдівська, 1, телефон-факс (057) 719-85-58, e-mail: office2@oblgaz.kharkov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): ", ".

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: «___»____________2011 року.

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: транспортування газу природного, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 60.30.12.000, в тому числі по лотам:

Лот 1

Послуги з транспортування природного газу для задоволення потреб населення, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності), а також для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню)


Лот 2

послуги з транспортування трубопроводами газу природного для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів

Лот 3

Послуги з транспортування для задоволення потреб промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 118 290,00 тис. куб. м., в тому числі по лотам:

ЛОТ 1

110 000,00 тис. куб. м (сто десять мільйонів куб. м. )

ЛОТ 2

4 145,000 тис. куб. м (чотири мільйони сто сорок п’ять тисяч куб. м.)

ЛОТ 3

4 145,000 тис. куб. м (чотири мільйони сто сорок п’ять тисяч куб. м.)


3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі по лотам:Лот 1

Транспортування по власних мережах ГПУ «Шебелинкагазвидобування» Дочірньої компанії «Укргазвидобування» до пунктів передачі газу, узгоджених «Актами розмежування обслуговування абонентів»

Лот 2

Транспортування по власних мережах ГПУ «Шебелинкагазвидобування» Дочірньої компанії «Укргазвидобування» до пунктів передачі газу, узгоджених «Актами розмежування обслуговування абонентів»

Лот 3


Транспортування по власних мережах ГПУ «Шебелинкагазвидобування» Дочірньої компанії «Укргазвидобування» до пунктів передачі газу, узгоджених «Актами розмежування обслуговування абонентів»


3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 1 січня 2011 року - 31 грудня 2011 року включно.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: філія дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування»”.

4.2. Ідентифікаційний код: 30019775
.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс: 64250, Харківська область, Балаклійський р-н, смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9, тел./факс (05749) 92-4-79, (05749) 93-9-66.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:

Відповідно до п.3 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.01 №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», філія дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» здійснює транспортування природного газу всім категоріям споживачів.

Транспортування природного газу здійснюється за цінами, які встановлені відповідними постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України для кожної категорії споживачів.


Філія дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» та " мають багаторічний досвід плідної співпраці щодо транспортування природного газу для зазначених категорій споживачів, тобто є відповідна практика документально підтвердженого досвіду виконання зазначених договорів. Вибір філії дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» зумовлений наступними причинами.


  1. Наявність ліцензії.

Філія дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» надає послуги з транспортування природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами. Згідно Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» транспортування природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами не підлягає ліцензуванню, про що свідчить і відповідь НКРЕ в листі від 30.09.2002 року №05-39-08/3021 (копія додається). ГПУ «Шебелинкагзвидобування» не має підземного сховища газу, у зв’язку з чим також не виникає необхідності отримувати ліцензію.

  1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

    • філія дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» є газодобувним підприємством, у якого на балансі 1250 свердловин. Підприємство має розгалужену система внутрішньопромислових трубопроводів (466,59 км). Також працює 68 установок комплексної підготовки газу, що оснащені відповідно до правил та норм, діючих в галузі, на яких проводиться очищення, редукування, одоризація природного газу для подальшої передачі в розподільчі газопроводи ВАТ з газопостачання.

  2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
    • у філії дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» працюють фахівці відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для забезпечення безперервного надання послуг з транспортування природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами та обслуговування даних газопроводів. Всі працівники мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, необхідний для виконання своїх посадових обов’язків.

  1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

З 2000 року філія дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» щорічно укладає договори на транспортування природного газу для подальшої реалізації його населенню, підприємствам та установам, що фінансуються із державного та місцевого бюджетів, для подальшої реалізації релігійним організаціям для опалення культових спорудта для забезпечення горіння вічного вогню з ВАТ «Донецькоблгаз», ВАТ «Харківгаз», ПАТ «Луганськгаз» та ВАТ «Полтавагаз», також щорічно укладається майже 500 договорів на транспортування природного газу промисловим споживачам, розташованим в Харківській, Донецькій, Полтавській та Луганській областях.

За 2009 рік обсяг протранспортованого газу для ВАТ з газопостачання складає 132 023,32 тис.куб м., для промислових споживачів, згідно укладених договорів – 16 559,883 тис.куб.м. природного газу.

Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
Копії зазначених документів на 6 аркушах додаються.

Терміновість укладання договорів про закупівлю послуг з транспортування природного газу за кошти підприємтсва, також пов’язана також з тим, що " в свою чергу має необхідність до 01.01.11 року укласти договори з підприємствами та організаціями, які також повинні дотриматись строків проведення процедури закупівлі природного газу яка встановлена Законом України від 01.06.10 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

З метою запобігання негативних соціальних процесів та небажаних наслідків та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також зважаючи на те, що постачання природного газу необхідно здійснювати з 01.01.2011 року " має термінову необхідність укласти договори з ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на закупівлю послуг з транспортування природного газу в обсязі 236 580,000 тис. куб. м., в тому числі по лотам:
Лот 1

Послуги з транспортування природного газу для задоволення потреб населення, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності), а також для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню)

110 000,00 тис. куб. м.


Лот 2

послуги з транспортування трубопроводами газу природного для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів

4 145,000 тис. куб. м.


Лот 3

Послуги з транспортування для задоволення потреб промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання

4 145,000 тис. куб. м.


7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Голова Комітету з конкурсних торгів ___________________/Т.Г. Назаренко/

М.П.