shkolaw.in.ua 1

 


 

_____________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації)

 
НАРЯД-ДОПУСК

на
виконання робіт підвищеної небезпеки
                                                                                                                 Затверджено :

                                                                                                                            Технічний керівник _______________

                                                                                                                               від “___" _________ 20___ р.

 

 

1
НАРЯД

 

1.1 Відповідальному виконавцеві робіт ________________________ з бригадою у складі_____осіб

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

виконати наступні роботи:_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(найменування робіт, місце виконання)

 

1.2 Необхідні для провадження робіт:

матеріали ____________________________________________________________________________________

інструменти __________________________________________________________________________________

захисні засоби ________________________________________________________________________________

 

1.3 При підготовці та виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки: _____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________

(перелічують основні заходи і засоби по забезпеченню безпеки праці, охорони здоров’я, санітарно-побутові умови)

1.4 Особливі умови ____________________________________________________________________________

 

1.5 Початок роботи в ___ год ___ хв "___" _________ 20___ р.

Закінчення роботи в ___ год ___ хв "___" _________ 20___ р.

Режим роботи _____________________________________________________________________________

(одне-, дво-, тризмінний)

 

1.6 Відповідальним керівником робіт призначається _____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

1.7 Наряд видав _______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

1.8 Наряд-допуск прийняв:

відповідальний керівник робіт _____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

1.9 Заходи щодо забезпечення безпеки праці і порядок провадження робіт погоджені:

_____________________________________________________________________________________________

 

відповідальна особа діючого підприємства (цеху,, ділянки*) _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


(посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

 
2
ДОПУСК

 

2.1 Допуск до виконання робіт оформлює відповідальний керівник робіт.

2.2 Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці відповідно до інструкцій

_____________________________________________________________________________________________

(найменування інструкції або короткий зміст інструктажу)

Провели:

відповідальний керівник робіт _____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

відповідальна особа діючого підприємства (цеху, ділянки)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

 

2.3 Цільовий інструктаж пройшли члени бригади:

 


Прізвище ,ім’я,

по батькові

Професія,

розряд

Дата

Підпис робітника, що

пройшов інструктаж

Примітка

 

 

 

 

 

 

2.4  Робоче  місце  й  умови  праці  перевірені. Міри  безпеки , зазначені  в  наряді дозволі, забезпечені.

Дозволяю приступити до робіт _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові робітника, що допускає до роботи представника

діючого підприємства, дата, підпис*)

Відповідальний керівник робіт _____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

Відповідальний виконавець робіт _____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

 

2.5 Роботи почати в ___ год.___ хв.“___” __________ 200__ р.

Відповідальний керівник робіт _____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

 

2.6 Роботи  закінчені, робітники,  місця  перевірені  (матеріали, інструменти, пристосування і т..п. .прибрані, люди виведені.

Наряд закрито в ___ год.___ хв. “___” __________ 200__ р.

Відповідальний керівник робіт _____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

Відповідальна особа діючого підприємства** _____________________________________________________________________________________________


(прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

Примітка. Наряд оформляється в двох екземплярах (1-й знаходиться в особи, що видала наряд, 2-й  —  у  відповідального  керівника  робіт);  допуск  оформлюється  в  двох  екземплярах  (1-й знаходиться у відповідального керівника робіт, 2-й — у відповідального виконавця робіт); при роботах на території діючого підприємства наряд і допуск оформляється в трьох екземплярах (3-й екземпляр видається відповідальній особі діючого підприємства).

__________________

* Оформляється  підписом  тільки при виконанні  будівельно-монтажних  робіт  на  території  (у цеху, на ділянці) діючого підприємства.

** Пункт варто заповнювати тільки при виконанні будівельно-монтажних робіт на території (у цеху, на ділянці ) діючого підприємства.