shkolaw.in.ua 1

Тема уроку: Мистецтво


Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

Розповідати про напрями в мистецтві та їх представників; Визначати особливості напрямів в мистецтві.

Пояснювати зміст термінів постмодернізм, кубізм, раціоналізм, функціоналізм. Олімпійські ігри.

Обладнання уроку: Дошка: П.Б.Полянськпй. Всесвітня історія 1914- 1939:

Підручник для 10 кл. - К.: "Тенеза", 2002, учнівський зошит.

Орієнтовний план і методи проведення уроку

1. Актуалізація знань, мотивація навчальної діяльності (комбінована бесіда) - 8 хв.

2. Оголошення теми очікуваних результатів уроку (бесіда) - 2 хв.

3. Аналіз завданих питань (робота в малих групах) - 25 хв.

4. Оцінювання підсумків уроку - 10 хв.

Хід уроку

1.. Актуалізація знань, мотивація навчальної діяльності.
На минулому уроці було розглянуто тему "Література".

Учням ставляться питання:

Назвіть особливості критичного реалізму.

Назвіть представників цього напряму в літературі.

Назвіть особливості літератури "втраченого покоління".

Назвіть представників цього літературного напряму

Які особливості модернізму?

Хто представляв модернізм в літературі?
2.Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Аналіз завдань.

Учні класу об'єднуються в чотири малих групи. Учасники повторюють правила уроку в групах, розповідають ролі. Учитель пропонує кожній групі розглянути конкретне завдання з § 34.

1 група- "Живопис". "Основні ідеї та напрями розвитку мистецтва у І

половині XX ст.".

2 група - '"Театр"

3 група- "Кіно"

4група - "Олімпійський рух"

Учні мають ознайомитись з інформацією в підручнику з даних питань

Результатом роботи групи має бути коротка відповідь, у якій потрібно розповісти про напрями мистецтві та представників, акторів театру, про акторів режисерів кіно, про Олімпійський рух.


2. Учні працюють в малих групах.

3. Доповідачі ознайомлять зі своїми доповідями весь клас. При цьому учасники інших груп активно слухають

Учитель ставить додаткові запитання 4. Оцінювання підсумків уроку. Учні відповідають на запитання:

Які нові риси з'явилися в мистецтві після Першої світової війни?

Що нового принесло кіномистецтво XX ст.?

Чим був спричинений стрімкий злет саме американського кіно?

Чому Олімпійські ігри 1916 р. і 1920 р. не відбулися?

За допомогою методу "Мікрофон" учитель пропонує учням закінчення речення: "В архітектурі Італії, Німеччини, СРСР віддавалась перевага ... будівлям, що повинні були підкреслювати ... режиму".

У демократичних державах культура, як політичне і економічне життя, розвивалася як виявив ... людини у творчості.

У тоталітарних державах культура була зведена до рівня однієї з деталей ... машини.

Підсумки уроку.

Домашнє завдання § 34.