shkolaw.in.ua 1
Порядок


проведення ІІІ обласного історико-краєзнавчого зльоту учнівської молоді «Великий Луг»
Театралізований конкурс «Візитка команди».

(Конкурс входить до загальнокомандного заліку з коефіцієнтом 1)
Мета:
знайомство з керівниками та учасниками змагань.

Завдання:


 • розвиток творчих здібностей юних краєзнавців;

 • популяризація та пропаганда гуманітарного краєзнавства, серед учнівської молоді;

 • зміцнення дружніх зв’язків юних краєзнавців.

І. Учасники змагань

До участі у змаганнях допускаються команди з 6 учасників.

II. Місце проведення

Представлення команд проходить на місці відкриття зльоту.

ІІІ. Зміст конкурсу

Кожна команда у творчій формі повинна представити свою групу (гурток), в тому числі: назву команди (гуртка), девіз команди (принципи, заповіді тощо), керівника та членів команди, основні напрямки своєї краєзнавчої роботи.

Конкурс веде старший суддя і суддівська колегія.

Перед конкурсом проводиться жеребкування, у ході якого визначається послідовність виступу команд. Тривалість виступу для кожної команди до 5 хвилин.

Критерії оцінки виступу команд

Для оцінки виступу використовується тільки один критерій - загальне враження від виступу. Максимальна оцінка - 5 балів.
Конкурс «Фольклорно-етнографічна композиція «Зустріч весни, веснянки»

(Конкурс входить до загальнокомандного заліку з коефіцієнтом 1.5)
Конкурс проводиться у формі обрядового дійства (частини обряду).

Враховується автентичність підібраного матеріалу та відповідність його до змісту обрядового дійства.

Використання технічних засобів під час представлення композиції не допускається, можливий «живий» музичний супровід. Для виступу команді надається до 10 хвилин

Критерії оцінки виступу команд.


Відповідність матеріалу обрядовому дійству 15 б.

Артистизм 10 б.

Музичне оформлення 15 б.

Відповідність костюму 15 б.

Володіння текстом 10 б.

Дикція 5 б.

Динаміка 5 балів
Конкурс «Туристська естафета»
(Конкурс входить до загальнокомандного заліку з коефіцієнтом 1.5)
Обладнання етапів суддівське

Форма одягу учасників – закрита. Передача естафети дотиком.

Естафета включає в себе такі етапи:


  • фігурне водіння велосипеду (1 учасник);

  • подолання перешкоди з використанням підвішеної мотузки (маятником);

  • переправа по вірьовці з перилами;

  • рух по жердинах;

  • навісна переправа;

  • встановлення намету (4 учасники);

Команда складається з 6 учасників (з них не менше однієї дівчини), кожен з яких бере участь у подоланні одного з етапів естафети (виняток – етап встановлення намету).

Після доповіді команди про готовність, суддя оголошує команду «Старт», включає секундомір.
1. Фігурне водіння велосипеду.

Після команди «Старт!» учасник починає рух по дистанції, проходячи фігури, що розташовані на майданчику з ґрунтовим покриттям, у порядку, визначеному суддями. Фігури для проходження: вісімка, гойдалка, ворота, стоп-лінія.

За збиття одної фішки, кеглі, стійки або їх об’їзд, кожен дотик до землі, виїзд одним колесом за обмежувальну лінію, недоїзд до стоп-лінії учасник отримує штраф 5 секунд.

За об’їзд якоїсь частини фігури – штраф за кожну фішку 5 секунд, але не більше 50 секунд у сумі.

За падіння, переїзд стоп-лінії, збиття планки фігури ворота, виїзд двома колесами за обмежувальну лінію – штраф 25 секунд.

За об’їзд якоїсь фігури – штраф 50 секунд.
2. Подолання перешкоди з використанням підвішеної мотузки (маятником)

Мотузка підвішується до точкової опори. На ній зав’язані вузли.


Учаснику треба переправитись на мотузці на протилежний бік не доторкнувшись до землі. Небезпечна зона позначена обмежувальними лініями.

Штраф: за дотик до землі однією ногою у небезпечній зоні 30 секунд;

за дотик до рельєфу двома ногами 60 секунд.
3. Переправа по вірьовці з перилами

Учасник виходить на етап одягнений у страхувальну систему за допомогою судді. Йому необхідно стати на дві горизонтальні паралельні перила, застебнути карабін до верхньої мотузки. Далі учаснику треба рухатись по перилах на протилежний бік.

Штраф: за зрив з перил 90 секунд.
4. Рух по жердинах

Для подолання дистанції учаснику надається одна жердина за допомогою якої необхідно пройти дистанцію, переставляючи жердину між опорами. Використання жердини, як опори на рельєф, не дозволяється.

За кожне торкання до землі за межами жердини  штраф 30 секунд.

Штраф за заступ однією ногою – 30 секунд;

за кожне падіння учасника (заступ двома ногами)  90 секунд.
5. Навісна переправа

На етапі має місце імітація водної перешкоди. Етап обладнано суддівською переправою та верхньою суддівською перильною страховкою. Учасник виходить на етап одягнений у страхувальну систему за допомогою судді. При передачі естафети учасник самостійно переправляється на двох, чи на одному сбалансованому карабіні по мотузці, яка використовується для переправи. Фал с суддівською страховкою пристьобує суддя. Задача учасника переправитися за допомогою рук і ніг на протилежний бік.
6. Встановлення намету.

Встановлюють намет чотири учасники.

Намет каркасний одношарова туристський на 2 дугах. Етап закінчується, коли намет стоїть та дно намету виправлено.

Після встановлення намету команда шикується у шеренгу, капітан подає команду «Готово!». Після команди капітана «Готово» секундомір зупиняється, час додається до основного часу естафети. Але, якщо намет встановлений невірно, суддя може поросити усунути недоліки і включає секундомір. Тільки після їх усунення секундомір зупиняється, час додається до основного часу естафети.

Переможець визначається за найменшим часом (з урахуванням штрафів) проходження естафети. У разі, якщо дві чи більше команд показали однаковий результат, вище місце займає команда, яка отримала менший технічний штраф на дистанції.
Конкурс «Контрольний історико-краєзнавчий маршрут»

(Конкурс входить до загальнокомандного заліку з коефіцієнтом 3)
Мета: перевірка знань та навичок учасників зльоту з історичного та етнографічного краєзнавства і початкової туристської підготовки.

Завдання:


 • популяризація та пропаганда історичного краєзнавства, навичок спортивного туризму серед молоді;

 • визначення найбільш підготовленої команди серед історичних гуртків;

 • перевірка і підвищення рівня навичок та вмінь з історико-краєзнавчої роботи та початкової туристської підготовки учасників зльоту;

 • зміцнення дружніх зв’язків юних істориків-краєзнавців КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР.

І. Учасники конкурсу КІКМ

До участі у змаганнях допускаються команди з 6 учасників.

II. Місце проведення

Контрольний історико-краєзнавчий маршрут проводиться у північній частині острова Хортиця на ділянці від арочного мосту до балки Ушвива. Межами маршруту є асфальтована дорога між арочним мостом і мостом Преображенського та узбережжям острова. Траса учасникам зльоту заздалегідь невідома. Принцип проведення змагань - "ЖОРСТКЕ РАЛІ".

Контрольними пунктами (КП) є історичні об’єкти. Головна суддівська колегія залишає за собою право зменшення кількості КП (у бік спрощення).

На старті капітан команди одержує:

 1. карту місцевості (спортивні для орієнтування М 1 : 10000), на якій відмічені місце старту, контрольні пункти (КП), місце фінішу та послідовність їх проходження;

 2. картку проходження маршруту, на якій зазначений час проходження траси (тобто час прибуття і вибуття з кожного КП);

 3. аерокосмічний знімок місцевості з відміткою північ-південь.ІІІ. Умови проходження маршруту.

Команда проходить маршрут, орієнтуючись за картою, находить контрольні пункти (КП). Прибувши на КП, команда передає картку проходження маршруту судді, отримує картку завдання, яке треба виконати на КП, і в зазначений час починає роботу на КП. Лідерство не дозволяється. Робота на КП починається тільки після прибуття шостого учасника команди. Команда, що прибула на КП раніше зазначеного часу, очікує час початку проходження цього КП у місці, вказаному суддею. У випадку невиконання вказівок судді команді зараховується непроходження КП. Команда, що прибула на КП пізніше часу початку роботи на КП, має право працювати на цьому КП до часу вибуття з КП. Тактику роботи на кожному КП (групова, парами тощо) команда обирає самостійно Після закінчення часу роботи на КП члени команди здають картку виконання завдання, а капітан забирає картку проходження маршруту з відміткою судді про проходження КП. Якщо команда прибула на КП після закінчення часу роботи на КП, їй зараховується непроходження цього КП, і суддя на КП відмітки не ставить. Команди виходять на старт у закритому одязі та голових уборах. При собі необхідно мати запас питної води, аптечку, годинник, англійську булавку, олівець, гумку, лінійку, трикутник, транспортир, компас, мірну мотузку (20 м), планшет та дощові накидки на кожного учасника. У протилежнім випадку команда на старт не випускається. Кожен учасник команди повинен мати ручку або олівець, блокнот.

На кожному польовому етапі:

1. Учасники проводять географічну прив’язку об’єкту дослідження. Для цього необхідно вибрати декілька орієнтирів (2-3) взяти на них азимути та вимірити за картою відстань, дані заносяться в окрему картку «Географічна прив’язка». Вірне визначення відстаней (помилка 5%) – 2 бала, вірне визначення азимутів (помилка 5о) – 2 бала, достатня кількість орієнтирів – 1 бал.


2. Команді необхідно відмітити на космічному знімку своє місце знаходження, шляхом проколу знімку. За правильний результат - 5 балів. Помилка до 2 міліметрів включно не штрафується. Помилка більш 2 міліметрів - по 1 штрафному балу за кожні два міліметра, починаючи з першого. Помилка більше 1 сантиметра зараховується як 0 на етапі. У разі якщо на знімку буде більше одного проколу оцінюється той, який знаходиться на найдальшій відстані від дійсного. Час роботи на етапі 5 хвилин.

На кожному камеральному етапі проводиться перевірка теоретичної підготовки учасників. Учасникам видається картка з 10 питаннями по певному напрямку гуманітарного краєзнавства відповідно до вікової групи. Складність питань відповідає рівню гуртків та шкільній програми. За кожну вірну відповідь 1 бал.
IV. Підведення підсумків, нагородження переможців

Переможцями оголошуються команди, що набрали максимальну кількість балів і не порушили графік руху. У випадку рівності балів перевага надається команді, яка набрала більше балів на польових етапах, перший пріоритет -історичний етап. Результати команд, які не пройшли один з КП, розглядаються після результатів команд, які пройшли всі КП, і т.д.
Етапи контрольного історико-краєзнавчого маршруту

На контрольних пунктах історико-краєзнавчого маршруту знаходяться наступні етапи: «Археологічний камеральний», «Археологічний, польовий» «Етнографічний камеральний», «Етнографічний польовий», «Історичний камеральний» та «Історичний польовий».
1. Археологічний камеральний.

На етапі команда виконує:


 • опис археологічної знахідки (10 балів) (додаток 1).
 • перевірку основ теоретичної підготовки (10 балів)


На протязі 10 хвилин команда повинна заповнити картку, якщо відповіді відсутні – поставити прочерки. Максимальна кількість балів 20
2. Археологічний польовий.

На етапі команда виконує:

- географічну прив’язку об’єкту;

- визначення місця знаходження КП на космічному знімку;

- розбивку розкопу за методом «єгипетського трикутника» та фіксує на плані розкопу знахідки (перший репер вказаний суддею).

Оцінюється при розбивці:

  • правильність орієнтації розкопу – 4 бали;

  • правильність визначення кутів – 3 бали;

  • правильність розбивки на квадрати – 3 бали.

Оцінюється при кресленні:

 • правильність взятого масштабу (1 : 20) – 2 бали;

 • правильність напрямку північ-південь – 2 бали;

 • відповідність заданому масштабу – 2 бали;

 • наявність легенди – 2 бали;

 • фіксація знахідок – 2 бали.

Робота на етапі 20 хвилин. Команда по закінченню часу повинна здати накреслений план розкопу з нанесеними на нього знахідками, картку географічної прив’язки та зробити прокол на космічному знімку на місці КП. Максимальна кількість балів на етапі 30.
3. Історичний камеральний.

На етапі команда виконує:

 • класифікацію предметів за видами історичних джерел. Учасникам пропонуються 5 історичних предметів, за правильно указаний вид 1 бал, за правильно указаний різновид +1 бал.

 • перевірка основ теоретичної підготовки (10 балів)

На протязі 10 хвилин команда повинна заповнити картку, якщо відповіді відсутні – поставити прочерки. Максимальна кількість балів на етапі 20
4. Історичний польовий

На етапі команда виконує:

- географічну прив’язку об’єкту;

- визначення місця знаходження КП на космічному знімку;

- опис історичного об’єкту на місцевості. Картка опису історичного об’єкту (додаток 2).


Робота на етапі 20 хвилин. Команда повинна заповнити картку опису об’єкту, якщо відповіді відсутні – поставити прочерки, картку географічної прив’язки та зробити прокол на космічному знімку на місці КП.

Максимальна кількість балів на етапі 30.
5. Етнографічний камеральний.

На етапі команда виконує:

- надання прикладів обрядового використання рослин: легенди, повір’я пов’язані з ними, символічне значення рослин.

Учасникам пропонується на вибір декілька карток з назвами рослин, що мають обрядове значення на території України (барвінок, верба, калина, мальва). Серед запропонованих фото рослин учасники знаходять вибрану рослину (1бал), наводять яких само обрядах і як саме використовується рослина (3 бали), наводять символічне значення (якщо воно є) (1 бал), наводять приклади легенд, повір’я (5 балів).


 • перевірка основ теоретичної підготовки (10 балів).

Час роботи на КП 10 хвилин. Максимальна кількість балів 20.
6. Етнографічний польовий.

На етапі команда виконує:

 • географічну прив’язку об’єкту;

- визначення місця знаходження на космічному знімку;

 • опис предметів народного побуту (додаток 3).

Робота на етапі 20 хвилин. Команда повинна заповнити картку опису предметів народного побуту, якщо відповіді відсутні – поставити прочерки, картку географічної прив’язки та зробити прокол на космічному знімку на місці КП.

Максимальна кількість балів на етапі 30.
Фініш маршруту.

На фініші маршруту команда здає судді картку проходження маршруту, карту місцевості і космічний знімок з проколами.

Додаток 1
Картка опису археологічної знахідки
1. Порядковий номер речі по опису: ____________________________ 2 бали

2. Назва знахідки: ___________________________________________ 2 бали.


3. Матеріал з якого виготовлений предмет: _______________________ 2бали

4. Координати знахідки (номер квадрату): _______________________ 2 бали

5. Лінійні розміри: ___________________________________________ 2 бали
__________________________________________________________________________

Всього 10 балів


Додаток 2

Картка опису історичного об'єкту


 1. Назва об’єкту: __________________________________________ _1бал

 2. Дата і час виявлення: ________________________________________1бал

 3. Тип об’єкту: ________________________________________________2бали

 4. Приблизне датування: _______________________________________­­_2 бали

 5. Етнічна або релігійна приналежність ____________________________2 бали

 6. Характеристика місцевості (рельєф, рослинність): ________________ 2 бали __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Форма об’єкту та його складові частини ________________________ 2 бали _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Схематична замальовка плану об’єкту та навколишньої місцевості: 4 бали  Загальні розміри об’єкту (довжина, висота, ширина, діаметр): _____4 бали _____________________________________________________________________________________________________________________________

Всього 20 балів

Додаток 3

Картка опису предметів народного побуту


 1. . Назва предмету за його призначенням: _____________________ _2бали

 2. Як використовується предмет: ________________________________2 бали

 3. Матеріал з якого виготовлений предмет і спосіб його виготовлення: ___________________________________________________________2бали

 4. Назвати з яких частин складається предмет: _____________________­­_2 бали

 5. Декоративне оздоблення предмету та техніка оздоблення: __________2 бали


__________________________________________________________________________

Всього 10 балів