shkolaw.in.ua 1

Сільгосппідприємство ____________


Додаток
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-13

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 21 лютого 2008 р. № 73Структурний підрозділ ________________________

Ферма ___________________________________


ЗВІТ ПРО РУХ ТВАРИН І ПТИЦІ НА ФЕРМІ

за ____________ 20__ р.

Гру-
па
тва-
рин
(пти-
ці)

Наявність на початок місяця

Надходження

Вибуття

приплід

пере-
ведено з інших
груп

пере-
ведено з інших ферм

куплено, одер-

жано в обмін


при-
ріст

Разом

продано

перероб-
ним підп-
риємст-
вам

інший продаж

гол

вага

гол

вага

гол

вага

гол

вага

гол

вага

вага

гол

вага

гол

вага

гол

вага

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Наявність на кінець місяця
пере-
ведено до інших груп

пере-
ведено до основного стада

пере-
ведено на інші ферми

забій

загибель
(падіж)

разом

гол

вага

гол

вага

гол

вага

гол

вага

гол

вага

гол

вага

гол

вага

гол

вага

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Керівник структурного підрозділу

____________
підпис


____________
прізвище, ім'я,
по батькові


Завідуючий фермою

____________
підпис


____________
прізвище, ім'я,

по батькові


Зоотехнік

____________
підпис


____________
прізвище, ім'я,
по батькові


Перевірив бухгалтер

____________
підпис


____________
прізвище, ім'я,
по батькові