shkolaw.in.ua 1

ЗВІТ

про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
7 від 31.08.2011р.

1. Замовник:
1.1. Найменування: Донецьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03187677;
1.3. Місцезнаходження: Донецька область, м. Донецьк, Київський район, пр. Визволення Донбасу 11А, поштовий індекс 83048;
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Шуплецова Ірина Володимировна – головний інженер, адреса: Донецька область, м. Донецьк, Київський район, пр. Визволення Донбасу 11А, поштовий індекс 83048, тел.:(062)311-69-01, факс:(062)311-31-20,e-mail: dkepop@mail.ints.net;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство праці та соціальної політики України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00013669.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: напівфабрикати гумові, код Державного класифікатора продукції 25.13.2;
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: пластини гумові для виготовлення ортопедичного взуття – 1294 листа, клей гумовий для виготовлення ортопедичного взуття – 855 кілограм.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ukrprotez.com.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: №73 (519) 20.06.2011р., оголошення № 090742 (ТРП);

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): - ;
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: №92 (538) 03.08.2011р., повідомлення №134818 (ТРП);
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: №102 (548) 26.08.2011р., оголошення № 151310;
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): - .
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два) учасника;
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Учасник 1 – Приватне підприємство «Ледо»;

Учасник 2 – Приватне підприємство «Талан».
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
Учасник 1 - Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30897842

Учасник 2 - Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32609670
6.4. Місцезнаходження:
Учасник 1 – Україна, м. Костянтинівка, вул. Рози Люкскмбург, б. 2, поштовий індекс 85114

Учасник 2 – Україна, м. Костянтинівка, вул. Островського, б. 438а, поштовий індекс 85114
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів: 21.07.2011р. до 11:00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 21.07.2011р. 13:00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві) пропозиції;

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): - ;

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
7.5.1. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

№ пропозиції

Повне найменування Учасників

Найменування товару

Одиниця виміру

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість

грн.

Вартість пропозиції

грн.

1

Приватне підприємство «Ледо»


пластини гумові каблучні мікрочарункові

лист

326,004

47 270,58

304 340,56

пластини гумові для підошв мікро чарункові т.7,6мм

лист

138,996

48 787,60

пластини гумові для рантів

лист

68,004

9 520,56

пластини гумові для набійок не чарункові

лист

87,00

696,00

клей гумовий (МГ)

кг

53,004

45 318,42

пластини гумові для підошв мікро чарункові т.13мм

лист

234,996

152 747,40


2

Приватне підприємство «Талан»


пластини гумові каблучні мікрочарункові

лист

369,696

53 605,92

347 072,81

пластини гумові для підошв мікро чарункові

лист

237,948

238 185,95

пластини гумові для рантів

лист

72,996

10 219,44

пластини гумові для набійок не чарункові

лист

150,00

1 200,00

клей гумовий (МГ)

кг

51,30

43 861,507.5.2. Стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:


  • Учасник 1 – Приватне підприємство «Ледо» - умова оплати – відстрочка 90 діб;

  • Учасник 2 – Приватне підприємство «Талан» - умова оплати – відстрочка 15 діб.7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: - .
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:
Приватне підприємство «Ледо»


№ пропозиції

Найменування товару


Одиниця виміру

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість

грн.

Вартість пропозиції

грн.

1

пластини гумові каблучні мікрочарункові

лист

326,004

47 270,58

304 340,56

пластини гумові для підошв мікро чарункові т.7,6мм

лист

138,996

48 787,60

пластини гумові для рантів

лист

68,004

9 520,56

пластини гумові для набійок не чарункові

лист

87,00

696,00

клей гумовий (МГ)

кг

53,004

45 318,42

пластини гумові для підошв мікро чарункові т.13мм

лист

234,996

152 747,40


найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:
Приватне підприємство «Талан»


№ пропозиції

Найменування товару

Одиниця виміру

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ


Загальна вартість

грн.

Вартість пропозиції

грн.

2

пластини гумові каблучні мікрочарункові

лист

369,696

53 605,92

347 072,81

пластини гумові для підошв мікро чарункові

лист

237,948

238 185,95

пластини гумові для рантів

лист

72,996

10 219,44

пластини гумові для набійок не чарункові

лист

150,00

1 200,00

клей гумовий (МГ)

кг

51,30

43 861,50


номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цифрами):
Приватне підприємство «Ледо»


№ пропозиції

Найменування товару

Одиниця виміру

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість

грн.

Вартість пропозиції

грн.

1

пластини гумові каблучні мікрочарункові

лист


326,004

47 270,58

304 340,56

пластини гумові для підошв мікро чарункові т.7,6мм

лист

138,996

48 787,60

пластини гумові для рантів

лист

68,004

9 520,56

пластини гумові для набійок не чарункові

лист

87,00

696,00

клей гумовий (МГ)

кг

53,004

45 318,42

пластини гумові для підошв мікро чарункові т.13мм

лист

234,996

152 747,40


номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (словами):
Приватне підприємство «Ледо»


№ пропозиції

Найменування товару

Одиниця виміру

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість

грн.

Вартість пропозиції

грн.

1

пластини гумові каблучні мікрочарункові

лист

триста двадцять шість гривень нуль копійок


сорок сім тисяч двісті сімдесят гривень п’ятдесят вісім копійок

триста чотири тисячі триста сорок гривень п’ятдесят шість копійок

пластини гумові для підошв мікро чарункові т.7,6мм

лист

сто тридцять вісім гривень дев’яноста дев’ять копійок

сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят сім гривень шістдесят копійок

пластини гумові для рантів

лист

шістдесят вісім гривень нуль копійок

дев’ять тисяч п’ятсот двадцять гривень п’ятдесят шість копійок

пластини гумові для набійок не чарункові

лист

вісімдесят сім гривень нуль копійок

шістсот дев’яноста шість гривень нуль копійок

клей гумовий (МГ)

кг

п’ятдесят три гривні нуль копійок

сорок п’ять тисяч триста вісімнадцять гривень сорок дві копійки

пластини гумові для підошв мікро чарункові т.13мм

лист

двісті тридцять чотири гривні дев’яноста дев’ять копійок

сто п’ятдесят дві тисячі сімсот сорок сім гривень сорок копійок


8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 03.08.2011р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Приватне підприємство «Ледо»;
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30897842;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: Україна, м. Костянтинівка, вул. Рози Люксембург, б. 2, поштовий індекс 85114, телефон/факс: 06 (272) 5-43-93.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 19.08.2011р. – 304 340,56грн. (триста чотири тисячі триста сорок гривень 56 копійок).
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): - .
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення: - ;
12.2. Причини: - .
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
Учасник 1 – Приватне підприємство «Ледо»

Учасник 2 – Приватне підприємство «Талан»
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: - .
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

Учасник 1 – Приватне підприємство «Ледо»

Учасник 2 – Приватне підприємство «Талан»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: - .
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Процедура закупівлі здійснювалась Замовником на підставі Закону України «Про здійснення державних закупівель» 01 червня 2010 року №2289-VI, та інших законодавчих актів, які регулюють договірні відносини та юридичні стосунки.

На адресу підприємства було подано дві пропозиції, які зареєстровані в реєстрі.

Пропозиція конкурсних торгів учасника може набрати максимум 100 балів.


Оцінка пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) здійснювалась сумарно за наступними критеріями:
Критерій «Ціна» – максимально 90 балів.

Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимальний показник 90 балів.
Кількість балів для решти пропозицій розраховується за формулою:

І обчисл = С min / С обчисл * 90, де

І обчисл. = інтегрована оцінка конкурсної пропозиції, кількість балів якої обчислюється;

С min = ціна конкурсної пропозиції з найнижчою ціною;

С обчисл = ціна конкурсної пропозиції, кількість балів якої обчислюється;

90 = максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»
Критерій «Умови оплати» максимально 10 балів.
Пропозиція конкурсних торгів, з найвигіднішим (найменшим) строком виконання присвоюється максимально можлива кількість - 10 балів.
Кількість балів решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Бе = Е обчисл. / Е max * 10, де

Бе = обчислювана кількість балів;
Е обчисл = термін відстрочки платежу, зазначений в конкурсній пропозиції, кількість балів якої обчислюється;

Е max = найбільший термін відстрочки платежу;

10 = максимально можлива кількість балів за критерієм «Умови оплати»
Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Умови оплати».

Переможцем конкурсних торгів на постачання напівфабрикатів гумових (пластини гумові, клей гумовий для виготовлення ортопедичного взуття), що є предметом закупівлі, визначається пропозиція, яка набрала найбільшу кількість балів.

Пропозиція №1, що подана Приватним підприємством «Ледо», за результатами оцінки отримала найвищу кількість балів – 100 балів та стала переможцем торгів, пропозиція №2 подана Приватним підприємством «Талан» та отримала 81 бал.


Запитів щодо роз’яснення змісту документації конкурсних торгів на адресу підприємства – не надходило. В участі у процедурі торгів жодному учаснику, який виявив бажання, відмовлено не було.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:


Заступник голови – начальник ПВВ - Біляк О.Д.(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)

Член комітету – гол.бухгалтер - Строкань Л.І.(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)

Член комітету – заст. начальника ТВ - Кузнєцова І.Д.(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)

Секретар комітету

з конкурсних торгів – заст. начальника ВМТЗ - Дмитрієва Н.Ю.(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)

М.П.Голова комітету

з конкурсних торгів – головний інженер - Шуплецова І.В.(посада, прізвище, ініціали)
(підпис)