shkolaw.in.ua 1

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок прийняття рішень про розміщення,

проектування, будівництво ядерних установок

і об'єктів, призначених для поводження з

радіоактивними відходами, які мають

загальнодержавне значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.555 )


Цей Закон установлює загальні правові засади прийняття рішень

про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і

об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,

які мають загальнодержавне значення.
Стаття 1. Перелік ядерних установок і об'єктів,

призначених для поводження з радіоактивними

відходами, які мають загальнодержавне значення
До ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,

належать:
атомні електричні станції;
атомні станції теплопостачання;
дослідницькі ядерні реактори;
об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок,

що включені до технологічного циклу ядерної установки, або сховища

для захоронення радіоактивних відходів);
сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного

палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним

терміном зберігання понад 30 років (крім установок, що включені до

технологічного циклу ядерної установки);
сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного

палива або радіоактивних відходів.
Стаття 2. Компетенція Верховної Ради України у

прийнятті рішень про розміщення, проектування,

будівництво ядерних установок і об'єктів,

призначених для поводження з радіоактивними

відходами, які мають загальнодержавне значення
Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних

установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними


відходами, які мають загальнодержавне значення, приймаються

Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону про

розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або

об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами,

які мають загальнодержавне значення.
Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних

установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними

відходами, Верховна Рада України приймає тільки в разі погодження

їх розміщення на своїй території місцевими органами виконавчої

влади і органами місцевого самоврядування.
До Верховної Ради України проект закону про розміщення,

проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта,

призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають

загальнодержавне значення, подає Кабінет Міністрів України.
Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої

влади і органів місцевого самоврядування
Рішення про погодження розміщення на своїй території ядерних

установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними

відходами, які мають загальнодержавне значення, місцеві органи

виконавчої влади і органи місцевого самоврядування приймають після

проведення місцевого дорадчого опитування громадян України

(консультативного референдуму) з цього питання.
Стаття 4. Зміст проекту закону про розміщення,

проектування, будівництво ядерної установки

або об'єкта, призначеного для поводження з

радіоактивними відходами, які мають

загальнодержавне значення
У проекті закону про розміщення, проектування, будівництво

ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, в

обов'язковому порядку зазначаються:

місце конкретного майданчика, де планується розміщення


установки або об'єкта;
для ядерної установки (крім сховищ для зберігання та

захоронення ядерного палива) - кількість реакторів, їх тип та

загальна характеристика;
для сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива -

граничні параметри за обсягами, загальні характеристики палива,

термін та загальні характеристики технології зберігання;
для об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними

відходами, - загальні характеристики радіоактивних відходів та

технологій поводження з ними, граничні обсяги радіоактивних

відходів та термін зберігання.
Стаття 5. Обґрунтування прийняття закону про

розміщення, проектування та будівництво

ядерної установки або об'єкта, призначеного

для поводження з радіоактивними відходами,

які мають загальнодержавне значення
До проекту закону про розміщення, проектування та будівництво

ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,

додаються:
техніко-економічне обґрунтування створення такої ядерної

установки або об'єкта, призначеного для поводження з

радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для

їх розміщення;
висновок державної екологічної експертизи;
результати консультативного референдуму, проведеного стосовно

розміщення ядерної установки або об'єкта, призначеного для

поводження з радіоактивними відходами, в регіоні, у якому

розглядається така можливість;
звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий

вплив у транскордонному контексті відповідно до закону;
інші документи, якщо це передбачено законом.
Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну

експлуатації існуючих ядерних установок

і об'єктів, призначених для поводження з


радіоактивними відходами, які мають

загальнодержавне значення
Рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих

ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення і

потребують внесення змін до законодавства, приймається у тому ж

порядку, що і рішення про будівництво ядерних установок і

об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,

які мають загальнодержавне значення.
Стаття 7. Прийняття рішень щодо розширення існуючих

ядерних установок і об'єктів, призначених для

поводження з радіоактивними відходами, які

мають загальнодержавне значення
Рішення щодо розширення існуючих ядерних установок і

об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,

які мають загальнодержавне значення, у разі якщо таке розширення

пов'язане з будівництвом реакторів або сховищ (крім тимчасових

сховищ у межах промислового майданчика ядерної установки), на які

не поширюється дія цього Закону, приймається в тому ж порядку, що

і рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних

установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними

відходами, які мають загальнодержавне значення.
Стаття 8. Особливості розгляду у Верховній Раді

України проекту закону про розміщення,

проектування, будівництво ядерної установки

або об'єкта, призначеного для поводження з

радіоактивними відходами, які мають

загальнодержавне значення
Проект закону про розміщення, проектування, будівництво

ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,

доповідається на пленарному засіданні Верховної Ради України

членом Уряду, що відповідає за реалізацію державної політики у

відповідній сфері.
Стаття 9. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня

набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові

акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року

N 2861-IV