shkolaw.in.ua 1

Новини Законодавства

№ 41, Лютий 23, 2004 – Березень 1, 2004
ЗМІСТ
I. Закони України

 1. Закон України за № 1407-IV „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності”

2

II. Акти органів центральної влади

 1. Наказ Державної податкової адміністрації України від 2 лютого 2004 року за № 63 „Про затвердження змін до податкової звітності з податку на додану вартість”

3

 1. Наказ Державної податкової адміністрації України від 12 лютого 2004 року за № 87 „Про затвердження Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти”

3

 1. Наказ Міністерства фінансів України від 18 лютого 2004 року за № 164 „Про встановлення розміру річної відсоткової ставки доходу”

4

 1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року за № 24 „Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя”

5

 1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2003 року за № 188 „Про встановлення плати за видачу ліцензій”


6


I. Закони України

У рекламі та при використання знаків для товарів і послуг

застосовуватимуть не тільки українську мову

Верховна Рада України 3 лютого 2004 року прийняла Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності” за № 1407-ІV (в подальшому – Закон). Президент України підписав Закон 25 лютого 2004 року. Закон набуде чинності з дня опублікування.

Законом вносяться зміни до ряду законів України, у зв’язку з прийняттям нової редакції Закону „Про авторське право і суміжні права” у 2001 році. Зокрема, вносяться зміни до законів України „Про інвестиційну діяльність”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, „Про телебачення і радіомовлення”, „Про рекламу”, „Про видавничу справу”.

Важливим є те, що вносяться зміни до статті 6 Закону „Про рекламу”. Відповідно до змін, застосування мови у рекламі здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства України про мови (чинна редакція цієї статті Закону „Про рекламу” дозволяє розповсюджувати рекламу на території України виключно українською мовою).

Що стосується знаків для товарів і послуг, то відповідно до цього Закону, вони наводитимуться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні, згідно, зокрема, статті 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності (чинна редакція статті 6 Закону „Про рекламу” вказує, що знаки для товарів і послуг, логотипи українських компаній наводяться виключно українською мовою).

Таким чином, набуття чинності цим Законом дозволить використовувати у рекламі не тільки українську, але й інші мови, а знак для товарів і послуг - у тому вигляді, у якому він був зареєстрований ( або, як це вказано у Конвенції - “таким, як він є”).II. Акти органів центральної влади


Внесено зміни до податкової декларації з податку на додану вартість2 лютого 2004 року Державна податкова адміністрація України видала Наказ № 63 „Про затвердження змін до податкової звітності з податку на додану вартість”. Наказ набув чинності 1 березня 2003 року.

Наказом були внесені зміни до додатку 1 „Розрахунок експортного відшкодування” податкової декларації з податку на додану вартість, за якими Таблицю показників Розрахунку було доповнено рядками:

- 4.1 „обсяг фактично отриманої валютної виручки у звітному місяці за продаж товарів (робіт, послуг), указаних у рядку 4”;

- 4.2 „відсоток фактично отриманої валютної виручки до обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою на експорт у звітному місяці (рядок 4.1 : рядок 4 х 100 %)”;

- 5.1 „відсоток податкового кредиту, що підлягає експортному відшкодуванню (рядок 5 х рядок 4.2 : 100 %)”.

Крім того, декларацію доповнено новим додатком 4 „Розрахунок погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість”, який має подаватись платником податку на підставі вимог пункту 11.39 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість” при ввезенні на митну територію України пшениці та жита (коди УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00).

Реалізація положень Наказу забезпечить збільшення обсягу інформації, що декларується платниками податків до органів податкової служби, та спрямована на посилення контролю за сплатою податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.


Затверджено порядок застосування реєстраторів розрахункових

операцій з іноземною валютою


12 лютого 2004 року Державна податкова адміністрація України видала Наказ № 87 „Про затвердження Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти”. Наказ набирає чинності 2 березня 2004 року.


Наказ визначає Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) з купівлі-продажу іноземної валюти (далі - Порядок).

Згідно Порядку, реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заявки в органі державної податкової служби за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності (СПД). До заявки додаються копія свідоцтва про державну реєстрацію СПД, документ, що підтверджує право власності або користування РРО; паспорт (формуляр) на РРО, довідка про реєстрацію пункту обміну іноземної валюти у відповідному територіальному управлінні Національного банку України.

До реєстрації приймаються лише РРО, модифікації яких включені до державного реєстру. Рішення про можливість реєстрації РРО посадова особа податкової служби приймає протягом двох днів з часу подання необхідних документів. У випадку прийняття позитивного рішення суб’єкту господарювання виписується довідка про резервування фіскального номера РРО. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання довідки СПД повинен укласти договір про сервісне обслуговування реєстратора з центром сервісного обслуговування, перевести РРО у фіскальний режим роботи, занести фіскальний номер до фіскальної пам'яті, опломбувати реєстратор у відповідності до затвердженого Порядку.

Після отримання належним чином оформленої довідки про опломбування РРО та договору про сервісне обслуговування посадова особа органу податкової служби виписує реєстраційне посвідчення реєстратора розрахункових операцій.

РРО може застосовуватись тільки в тому пункті обміну, який зазначений в реєстраційному посвідченні. При застосуванні РРО суб’єкт підприємницької діяльності повинен забезпечити:

- виконання наприкінці кожної робочої зміни касира Z-звіту та зберігання надрукованого Z-звіту в журналі використання РРО;

- ведення у встановленому порядку поточного, а також зберігання в пункті обміну попереднього журналу використання РРО;

- зберігання кожного журналу використання РРО протягом трьох років після його закінчення;


- друкування фіскального звіту, інших документів (крім розрахункових та Z-звіту), що передбачені документацією на РРО, під час здійснення перевірки пункту обміну на вимогу представника контролюючого органу;

- зберігання на місці проведення валютних операцій реєстраційного посвідчення, довідки про опломбування реєстратора, паспорта (формуляра) на РРО, довідки про реєстрацію журналу використання РРО або копій цих документів.

Цей Наказ розроблено на виконання Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”. Його дія не поширюється на реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахунків за товари (послуги).


Встановлено розмір річної відсоткової ставки по

облігаціям внутрішньої державної позики18 лютого 2004 року Міністерством фінансів України був прийнятий Наказ „Про встановлення розміру річної відсоткової ставки доходу” №164. Наказ набуває чинності 5 березня 2004 року.

Наказом затверджується розмір річної відсоткової ставки доходу за довгостроковими державними облігаціями із змінною ставкою доходу на купонний період з 1 лютого 2004 року до 31 липня 2004 року. Дана ставка буде становити 10,2% замість 7,9%, яка діє на сьогоднішній день.

Розмір річної відсоткової ставки доходу за довгостроковими державними облігаціями із змінною ставкою доходу розраховується в залежності від розміру індексу споживчих цін за дванадцять місяців, що передують місяцю, у якому відбуваються визначення та оприлюднення відсоткового доходу за довгостроковими державними облігаціями із змінною ставкою доходу.


Затверджено методику формування резервів із страхування життя


27 січня 2004 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було видано Розпорядження „Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя” за № 24 (надалі - Методика). Розпорядження набуло чинності 27 лютого 2004 року.


Затвердженою Методикою вказується, що страхові резерви із страхування життя поділяються на:


 • резерви довгострокових зобов’язань (математичні резерви), які складаються з резервів нетто-премій, резервів витрат на ведення справи та резерву бонусів;

 • резерви належних виплат страхових сум;

Крім того, вказуються загальні вимоги до розрахунку математичних резервів та викупних сум та зазначається, що розрахунок математичних резервів здійснюється з використанням актуарних методів, а викупна сума на будь-яку дату не повинна перевищувати математичного резерву на цю дату.

Базис розрахунку математичних резервів установлюється страховиком і включає:

 • демографічні показники тривалості життя (таблиці смертності);

 • ймовірності настання ризиків певної хвороби та нещасного випадку чи їх наслідків, якщо страхування на випадок настання таких подій передбачене правилами страхування;

 • річну ставку інвестиційного доходу, яка не може перевищувати 4%.

Встановлюються також загальні вимоги до розрахунку резерву належних виплат страхових сум, який складається з:

 • резерву заявлених, але не врегульованих збитків;

 • резерву збитків, що виникли, але не заявлені.

Також зазначається, що з метою врахування витрат на укладання договору може здійснюватися модифікація (зменшення) резерву нетто-премій (надалі - модифікація резерву). Модифікація резерву застосовується лише за умови сплати страхових премій частинами протягом не менше 3 років та здійснюється шляхом зменшення розміру резерву нетто-премій на фіксований для даного договору відсоток (рівень модифікації) актуарної вартості потоку майбутніх нетто-премій.

Процедура модифікації повинна відповідати таким загальним вимогам:

 • на кінець першої страхової річниці модифікований резерв не повинен бути від’ємним;
 • рівень модифікації не повинен перевищувати 5 відсотків.


Рішення щодо формування резерву витрат на ведення справи та резерву збитків, що виникли, але не заявлені, приймається страховиком. У разі, якщо зазначені резерви не формуються, вони вважаються рівними нулю.

Дана Методика дозволить встановити основні принципи оцінки вартості грошових зобов’язань страховика за договорами страхування життя.

Встановлено розмір плати за видачу ліцензій на

провадження певних видів фінансових послуг
Розпорядження „Про встановлення плати за видачу ліцензій” (далі - Розпорядження) було прийняте Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29 грудня 2003 року за № 188. Розпорядження набуде чинності 5 березня 2004 року.

Розпорядження видане на виконання положень Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”. Розпорядженням встановлюється плата за видачу ( а також переоформлення та видачу дубліката) ліцензії на провадження певних видів фінансових послуг. Вищезазначена плата справляється один раз і діє протягом чинності дії самої ліцензії. Розмір плати встановлюється:

- за видачу ліцензії - від 200 до 10000 гривень, в залежності від виду діяльності;

- за переоформлення та видачу дублікату – 100 до 2000 гривень.

Виключення з даного правила становить справляння плати за видачу фінансовій установі ліцензії на проведення страхування життя осіб. Дана плата вноситься установою щорічно до 15 грудня поточного року. Несплата або несвоєчасне внесення плати за видачу ліцензії на проведення страхування життя, може бути підставою для анулювання відповідної ліцензії.

З прийняттям даного Розпорядження, буде визначено порядок оплати фінансовими установами послуг, за видачу їм ліцензій на ведення страхової діяльності. Окрім того, встановлення чітко визначених розмірів такої плати сприятиме захисту прав самих фінансових установ від безпідставного збільшення плати за надані їм послуги.


2003-2004. Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого. Всі права на інформацію, що надається, захищені згідно законодавства України. При використанні цих матеріалів посилання на Інститут проблем законодавства імені Ярослава Мудрого є обов’язковим.
tel/fax (380-44) 254-00-00 http://www.welcometo.kiev.ua

e-mail: ili@ili.kiev.ua http://www.legality.kiev.ua