shkolaw.in.ua 1
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIII сесія VІ скликання

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ___________ 2012 року

Про затвердження Програми «Онкологія» на 2012 рік
Відповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», з метою боротьби з онкологічними захворюваннями та надання медичної допомоги онкологічним хворим, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Онкологія» на 2012 рік (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації під час формування районного бюджету передбачити кошти на реалізацію цієї Програми за рахунок коштів, виділених на сферу охорони здоров’я району.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, соціального захисту та охорони здоров’я населення, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями (Світайло С.П.).
Голова

районної ради І. Сторожев

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Чугуївської районної ради

від «___» _____________ 2012 року

(____ сесія VІ скликання)
Програма

«Онкологія» на 2012 рік

І. Вступ

Ця Програма розроблена відповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» та з метою подальшого покращання надання допомоги онкологічним хворим району.

Захворюваність і смертність від раку постійно зростають, активізуються складні форми раку шкіри, легень, лімфатичної системи, головного мозку. Онкологічні захворювання підбираються і до дитячого віку, щорічно такі захворювання в Україні діагностують у 1000 дітей.


На диспансерному обліку в комунальному закладі охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня імені М.І. Кононенка» станом на 1 січня 2012 року знаходиться 1711 осіб, хворих на онкологічну патологію, з них виявлено вперше 252 особи. Перше місце серед онкологічної патології посідає рак шкіри, друге – рак легень, третє – рак молочної залози.

З підвищенням рівня захворюваності зростає інвалідність та смертність від раку. Летальність протягом одного року після встановлення діагнозу серед вперше виявлених онкологічних хворих у 2011 році становила 74 випадки.

Щороку майже 90 тисяч мешканців нашої країни вмирають від онкологічних захворювань, причому 35% населення – особи працездатного віку. До онкологічних захворювань схильні люди молодого працездатного віку. Ця проблема переростає межі медичної та стає соціально важливою. Використання сучасних досягнень медицини, можливості ранньої діагностики, поінформованість усього населення – основні складові частини успіху боротьби з цією хворобою.
ІІ. Мета Програми
Реалізація Програми «Онкологія» на 2012 рік (далі – Програма) передбачає підвищення поінформованості населення району, запобігання онкологічним захворюванням, виявлення та лікування їх, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність унаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.
ІІІ. Загальні положення
Актуальність прийняття Програми зумовлена зростанням інвалідності та смертності від раку, потребою в лікарських препаратах для лікування цієї хвороби, а також спрямуванням уваги населення до запобігання онкозахворюванням, виявлення та лікування їх.

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є вдосконалення профілактичної роботи, диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно-поліклінічних закладах, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів та впровадження системного підходу і сучасних принципів організації діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення.


Для вирішення нагальних питань онкологічної служби необхідно:

забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань;

забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин шляхом проведення профілактичних, медичних оглядів;

удосконалити проведення профілактичної роботи з метою запобігання онкологічних захворювань;

підвищити рівень спеціальної підготовки медичних кадрів з онкологічних спеціальностей, а також тих медичних працівників, які
надають первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров'я;

забезпечити медичними препаратами хворих на онкологічну патологію;

попередити виникнення злоякісних пухлин та передпухлинних станів шляхом усунення, послаблення або нейтралізації дії несприятливих факторів навколишнього середовища та способу життя, а також шляхом підвищення неспецифічної резистентності організму.

За останній час розроблена значна кількість ефективних методик лікування, з’явилися високоефективні препарати, що дозволяють врятувати життя багатьох людей. Препарати для лікування онкологічних хворих дороговартісні, населення не має можливості їх придбати. Для часткового забезпечення онкологічних хворих необхідними препаратами та адекватного, своєчасного лікування і розроблена ця Програма.
ІV. Основні завдання Програми
1. Забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про
ризики виникнення онкологічних захворювань.

2. Знизити рівень захворюваності злоякісними новоутвореннями, у тому числі запущених випадків на рак.

3. Підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I-II стадії візуальних форм (молочна залоза, шийка матки).

4. Знизити рівень смертності та інвалідності від злоякісних новоутворень.

5. Знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу.


6. Забезпечити лікарськими препаратами хворих на онкологічну патологію.

7. Постійно проводити моніторинг рівня захворюваності населення на рак та стану надання онкологічної допомоги населенню.
V. Заходи Програми
1. Проводити заходи первинної профілактики, що включають у себе виявлення серед населення хворих на онкопатологію на ранніх стадіях, оздоровлення хворих на передракову патологію, диспансерний нагляд за ними з урахуванням спадковості та способу життя.

2. Забезпечити продовження впровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень візуальних локалізацій, зокрема:

раку молочної залози – щорічне пальпаторне обстеження молочних залоз у жінок віком від 15 років та маммографічне обстеження жінок, віднесених до груп ризику, віком від 40 до 65 років;

раку шкіри і ротової порожнини – фізикальне обстеження осіб віком від 20 до 60 років (щороку).

3. Продовжити роботу виїзних бригад лікарів з метою забезпечення консультативної допомоги лікарям загальнолікувальної мережі та сімейної медицини з питань формування груп ризику, своєчасної діагностики та лікування онкопатології.

4. Забезпечити навантаження на роботу маммологічного кабінету рентгенологічного відділення комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня імені М.І. Кононенка».

5. Проводити лікування онкохворих на рівні лікувально-профілактичних закладів району з використанням медпрепаратів, закуплених за кошти державного бюджету та відповідно до цієї Програми.

6. Інформувати населення через засоби масової інформації району щодо факторів ризику розвитку раку та інших хронічних захворювань.
VІ. Перелік завдань Програми

Завдання І. Зниження рівня смертності та інвалідності від онкологічних захворювань.

№ з/п


Найменування заходів на виконання завдання


Термін виконання (роки)

Джерело фінансування заходів

Сума коштів, тис. грн.

Виконавці

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечення безкоштовними ліками для лікування онкологічних хворих.

Протягом 2012 року

Районний бюджет, виділений на сферу охорони здоров’я

250,0

Герез Н.М.

Волох Ф.О.
Всього:250,0
Завдання ІІ. Збереження здоров’я населення району та зниження рівня онкологічної захворюваності.

№ з/п

Найменування заходів на виконання завдання


Термін виконання (роки)

Джерело фінансування заходів

Сума коштів, тис. грн.

Виконавці

1

2

3

4


5

6

1.

Проведення щомісячного аналізу показників захворюваності населення на онкологічну патологію.

Протягом 2012 року

-

-

Герез Н.М.

Волох Ф.О.


2.

Проведення онкологічних профілактичних оглядів населення.

Протягом 2012 року

-

-

Волох Ф.О.

Петрова Т.І.

3.

Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень I-II стадії візуальних форм (молочна залоза, шийка матки).

Протягом 2012 року

-

-

Волох Ф.О.

Петрова Т.І.

VІІ. За прогнозованими даними виконання Програми дасть змогу:
підвищити поінформованість населення про онкологічну патологію та звернути увагу на запобігання хворобі, виявлення й лікування її;

запобігти онкологічним захворюванням та підвищити якість життя пацієнтів з цією патологією;

зменшити соціально-економічні втрати суспільства у зв'язку з онкологічними захворюваннями та смертністю від раку осіб працездатного віку.
VІІІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються на галузь охорони здоров'я з районного бюджету на 2012 рік.

Заступник голови

районної ради А. Бабієць