shkolaw.in.ua 1 ... 3 4 5 6

Міністерство освіти та науки України

Одеський технічний коледжСпеціальність № 5.090519

Група 4МХ–16


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


ДП.МХ.16.19.00
До дипломного проекту на тему:

Холодильник при фабриці морозива


потужністю 16 тон на добу м. Одеса

Проектний матеріал складається з пояснювальної записки на _70_ сторінках та графічного матеріалу на _4_ аркушах.
Дипломник ___________________ (Іванов А.Б.)

Керівник проекту _____________ (Петров В.Г.)
Консультанти:

з економічної частини ____________ (Коробкіна О.В.)

з будівельної частини ____________ (Волянська С.В.)

з охорони праці _________________ (Чорновол Н.І.)

по дотриманню

вимог ЄСКД_____________________ (Волянська С.В.)

До захисту допущено

Голова предметної комісії _________ (Беркань І.В.)

Завідуючий відділенням ___________ (Задоріна О.М.)

Захист “___”__________200__р. Протокол ДКК №___________

Оцінка ДКК ________________________________

Секретар ДКК _____________________________

Міністерство освіти та науки України

Одеський технічний коледж


Спеціальність № 5.090519

Група 4МХ–16


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


КП.МХ.16.19.00

До курсового проекту на тему:

Холодильник при фабриці морозива


потужністю 16 тон на добу у місті Одеса


Проектний матеріал складається з пояснювальної записки на _70_ сторінках та графічного матеріалу на _2_ аркушах.

Проектант ___________________ (Іванов А.Б.)
Керівник проекту ______________ (Петров В.Г.)

Оцінка _________________________

Захист “_____”_______________200__р.

Міністерство освіти та науки України

Одеський технічний коледж


Спеціальність № 5.090519

Група _____4МХ–16______


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


КП.МХ.16.19.00
До курсового проекту за темою: _Спроектувати____

__редуктор циліндричний одноступеневий____________

_________________________________________________

Проектний матеріал складається з пояснювальної записки на _70_ сторінках та графічного матеріалу на _3_ аркушах.


Проектант __________________ (Іванов А.Б.)
Керівник проекту _____________ (Волянська С.В.)

Оцінка _________________________

Захист “_____”_______________200__р.

Міністерство освіти і науки України

Одеський технічний коледжДата видачі завдання

___”__________200__р.

Дата закінчення проекту

___”__________200__р.

Затверджено

Заступник директора ОТК з НР

________________Карпенко З.О.


___”__________200__р.ЗАВДАННЯ


до курсового проектування
З курсу Холодильно-компресорні машини та установки______

студенту групи 4МХ–16 відділення електронно-холодильного

______________Іванову_Андрію_Борисовичу_______________

(прізвище, ім’я та по батькові)
Спеціальність № 5.090519 “Монтаж і експлуатація холодильно-компресорних та кріогенних установок”
Тема завдання __Холодильник при фабриці морозива продуктивністю

16 тон на добу у місті Одеса___________________________________

Вихідні дані _________________________________________________

_морозиво : крем-брюле пломбір – 50%, молочно-шоколадне – 50%___

Зміст та послідовність виконання курсового проекту

Пояснювальна записка

1 Загальна частина

2 Технологічна частина

3 Розрахунково-конструкторська частина

4 Охорона праці та протипожежні заходи

5 Список використаних джерел
Графічна частина

Аркуш №1 План та розріз будівлі холодильника________________

Аркуш №2 Розводка трубопроводів__________________________
Завдання видано “_____”_______________200_р.

Строк закінчення “_____”_______________200_р.

Керівник проекту ___________________ (Петров В.Г.)

Міністерство освіти і науки України

Одеський технічний коледж
Затверджено

Заст. директора з НР

________Карпенко З.О.

___”__________200__р.

ЗАВДАННЯ

до курсового проектування

З курсу __Основи конструювання________________________

студенту групи 3МХ–16 відділення електронно-холодильного

_________________Іванову Івану Івановичу________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Тема завдання __Конструювання редуктора циліндричного________

_ одноступеневого загального призначення______________________1 Зміст пояснювальної записки________________________________________


Вступ. 1 Вибір електродвигуна та кінематичний розрахунок. 2 Розрахунок

зубчастих коліс редуктора. 3 Попередній розрахунок валів редуктора.

4 Конструктивні розміри шестерні та колеса. 5 Конструктивні розміри

корпусу редуктора. 6 Перший етап компановки редуктора. 7 Перевірка

довговічності підшипників. 8 Перевірка міцності шпонкових з’єднань.

9 Уточнений розрахунок валів. 10 Викреслювання редуктора. 11 Посадки

зубчатого колеса, шквіва та підшипників. 12 Вибір змазки. 13 Складання

редуктора. 14 Список використаних джерел


2 Зміст графічної частини________________________________________

Аркуш 1 Редуктор циліндричний. Аркуш 2 Зубчасте колесо. Аркуш 3 ВалЗавдання видано “___”__________200__р.
Строк закінчення “___”__________200__р.
Керівник курсового проектування ___________________________

3 Розрахунково-конструкторська частина
3.1 Розрахункові дані
Проектована холодильна установка призначена для забезпечення холодом технологічних процесів виробництва морозива, а також зберігання готової продукції і сировини в холодильних камерах.


<< предыдущая страница